Debatt ● Gerard Doetjes

Språkstudier gir dobbeltkompetanse

Det er vanskelig å se hvordan et samarbeid mellom språkfag og andre fagfelt om en type dobbeltkompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet, kan realiseres. Men språkeksperter forstår det andre ikke forstår.

Svarer språkstudent Ellen Lerum: — Det å lære et språk tar tid, og det er ikke enkelt å skru sammen et studieprogram som inneholder ulike domener og som gir høy språkkompetanse i kombinasjon med brukbar innsikt i andre fagfelt, skriver kronikkforfatteren.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Språkstudent Ellen Lerum oppfordrer i et innlegg i Khrono 24.5 universitetene og høgskolene til å tenke nytt rundt språkstudier. Det er det, med et blikk på årets søkertall, all grunn til. Men svaret er ikke nødvendigvis studieprogram som gir dobbeltkompetanse, altså språk på høyt nivå og ekspertise i et annet fagfelt. 

Det å lære et språk tar tid, og det er ikke enkelt å skru sammen et studieprogram som inneholder ulike domener og som gir høy språkkompetanse i kombinasjon med brukbar innsikt i andre fagfelt. 

Det som kommer ganske nærme et program med en slik dobbeltkompetanse er lektorprogrammet, som utdanner kandidater som er språkeksperter, som har et godt grunnlag i pedagogikk og didaktikk og som evner å kombinere innsikter fra disse ulike fagfeltene når de går ut i skolen. Men selv språklektorer har mye igjen å lære når de er ferdigutdannet, og det sier noe om hvor krevende det er å kombinere og integrere ulike kompetanser. 

Jeg forstår det andre ikke forstår, og jeg kan bringe folk sammen. Jeg er dobbelkompetent, minst. 

Gerard Doetjes

Det er vanskelig å se hvordan et samarbeid mellom språkfag og andre fagfelt om en type dobbeltkompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet, kan realiseres. Til det er det ikke rom nok i språkstudiene, og det er heller ikke slik at f.eks. økonomer, jurister eller samfunnsvitere ser et umiddelbart behov for å gi sine studenter mulighet til å flette inn fremmedspråk i studieløpet. 

Vi må tenke nytt, men kanskje må vi først ta et skritt bakover for å beskrive kompetansene fremmedspråkstudenter bygger opp i løpet av studiene sine. 

Det er ikke bare språk. Det er ikke bare kultur. Det er mer enn det: Språkeksperter forstår det andre ikke forstår. De forstår kanskje til og med hvorfor folk misforstår hverandre. De ser nyanser, leser mellom linjene, kan bygge broer mellom folk. Det er helt avgjørende i en tid med store konflikter, konflikter som i det lange løp ikke kan løses uten gjensidig forståelse. 

Hva er du? Jeg er språkekspert. Jeg forstår det andre ikke forstår, og jeg kan bringe folk sammen. Jeg er dobbelkompetent, minst. 

Språkstudenter har ofte et stort handlingsrom når det gjelder valg av tema for bachelor- og masteroppgaven, og det er i disse oppgavene de sammen med veilederne virkelig kan få frem sine kompetanser. Her er det mye som er mulig!

Powered by Labrador CMS