Debatt Daniel Tørresvoll stabu

Jeg ønsker undervisning om kjønns- og seksualitets­mangfoldet i sykepleien

Akademia har i en årrekke hatt et stort fokus på normkritikk, skeiv teori og postkolonialisme. Sykepleie henger milevis etter, skriver sykepleierstudent Daniel T. Stabu.

Vi klarer ikke å tilstrekkelig utøve personsentrert sykepleie når forskning viser at skeive mennesker går tilbake i skapet ved innleggelse på sykehjem, skriver Daniel T. Stabu.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Siste søndag i mai samlet en gjeng engasjerte sykepleierstudenter seg for å pynte til Pride ved Lovisenberg Diakonale Høyskole. Dette ble gjort til tross for høyskolens tilbakevendende forbud mot å pynte til Pride før 18-27 juni, en periode hvor høyskolens studenter har tatt sommerferie.

Dette oppleves som en merkelig vurdering i utgangspunktet, men spesielt siden 2022 er Skeivt kulturår som markerer at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Pride er aktivisme og feiring i skjønn forening.

Undervisningen om skeiv teori og kjønnsmangfold er i beste fall mangelfull, og variasjonene er store fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon.

Daniel T. Stabu

Sammen med de ulike Prideflaggene hang studentene også opp plakater med tidslinjer over historiske hendelser i den skeive kampen, begrepsforklaringer og innføring i skeiv teori. Å se mine medstudenter, morgendagens sykepleiere stoppe opp ved plakatene, lese og diskutere – tenner en flamme av fremtidshåp.

For det er gjennom kunnskap og dialog at vi kan endre og bedre morgendagens helsevesen. Vi har fortsatt flere milepæler foran oss innen sykepleierfaget. Vi klarer ikke å tilstrekkelig utøve personsentrert sykepleie når forskning viser at skeive mennesker går tilbake i skapet ved innleggelse på sykehjem.

Å lese om hvordan transpersoner opplever møte med helsevesenet gir også et tydelig signal på at vi som helsepersonell trenger et kompetanseløft.

Det kreves tilstrekkelig undervisning og kunnskap for at vi som fremtidens sykepleiere, skal inneha de forutsetningene vi trenger for å møte skeive, med kompetanse og trygghet.

Undervisningen om skeiv teori og kjønnsmangfold er i beste fall mangelfull, og variasjonene er store fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon.

Jeg ønsker en utdanning som åpner dørene for dialog og kompetanseutveksling med skeive kompetanseplattformer. Jeg ønsker en utdanning som gir studentene kompetanse om normkritikk og kompetanse på kjønns- og seksualitetsmangfoldet. Jeg ønsker en utdanning som bidrar til at skeive ikke lenger har behov for å skjule store deler av sin identitet, og at transpersoner opplever møtet med helsevesenet som verdig.

Akademia har i en årrekke hatt et stort fokus på normkritikk, skeiv teori og postkolonialisme – Hvorfor skal sykepleie, med et så viktig samfunnsmandat henge milevis etter?

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS