korona

Kan bli over 4 000 ekstra studieplasser til høsten

Landets universiteter og høgskoler har åpnet opp for å øke studiekapasiteten. Se oversikten fra 15 institusjoner her.

En åpningsseremoni som denne blir det neppe noe av ved høgskolene og universitetene til høsten, men antall studieplasser blir det i hvert fall ikke færre av.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

Denne våren har arbeidsløsheten skutt i været som en konsekvens av koronapandemien og mange har blitt permitterte.

Regjeringen har åpnet for at man kan studere selv om man går på dagpenger, og høyere utdanning har blitt pekt på som et godt alternativ for dem som står på bar bakke.

Regjeringen har spurt universitetene og høgskolene hvordan de kan øke tilbudet for permitterte og arbeidsledige. Svarene deres er nå klare.

Flere tusen ekstra studieplasser

Universitetet i Oslo har varslet at de kan tilby 336 nye studieplasser og 110 stipendiatstillinger.

Prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad, informerer om at NTNU har søkt om å få 873 ekstra studieplasser til høsten. Plassene er fordelt mellom følgende studieretninger: Helse og sosialfag; 134 (derav 40 innenfor medisin), MNT-fagene (teknologi og naturvitenskapelige fag); 382 og lærerutdanningen; 67.

— I tillegg så har vi en stor pott som heter «andre utdanninger». Her er det snakk om 290 plasser, som inkluderer økonomi- administrasjons- og samfunnsfagene, arkitektur og fysisk planlegging, forteller Kjeldstad.

Det er også søkt om 68 stipendiat- og post.doc-stillinger.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har meldt inn at de kan tilby 208 nye studieplasser. 70 av dem er innen helse- og sosialfaglige utdanninger, 25 av dem er innen lærerutdanninger og resten er fordelt på ulike andre utdanninger som økonomi- og administrasjon og idrett og friluftsliv.

— Stort behov for rekrutteringsstillinger

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har meldt inn at de kan tilby 240 nye studieplasser og 55 rekrutteringsstillinger.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har meldt inn at de kan økt kapasiteten med totalt 335 studieplasser og 20 rekrutteringsstillinger.

— De 335 studieplassene er fordelt på helse- og sosialfag, barnehagelærerutdanning, ingeniørfag og økonomi- og ledelsesfag, både bachelor- og masterprogram, skiver avdelingsdirektør for utdanning og studiekvalitet, Vibeke Bredahl i en SMS.

— Vi har lagt til grunn at vi hører til i en region hvor det er lav studietilbøylighet, og at vi har et samfunnsmandat som blant annet innebærer å utdanne vår regions ungdommer til regionalt arbeidsliv. Studietilbudene som er innmeldt har hatt god søkning over år, det er etterspurt arbeidskraft, og studietilbudene har mange søkere per studieplass, skriver hun.

Høgskolen i Østfold har meldt inn at de kan øke kapasiteten med 70 nye studieplasser.

— Høgskolen har også et stort behov for flere rekrutteringsstillinger på doktorgradsnivå, skriver informasjonssjef Tore Petter Engen i en epost.

— Per i dag har vi kun 17 slike. Vi har kapasitet og behov for ytterligere 7 rekrutteringsstillinger på ph.d.-nivå.

De nye studieplassene høgskolen foreslår vil fordeles på studieprogram og årsstudier innen sosialt arbeid, paramedisin, barnevern, vernepleie, innovasjon og prosjektledelse, informasjonsstudier og bedriftsøkonomi.

OsloMet: 700 ekstra plasser

Seniorrådgiver ved OsloMet, Åshild Losnegard, forteller at OsloMet har søkt om i alt 923 ekstra studieplasser, men at «bare» rundt 700 av dem vil være tilgjengelig fra i høst av. Resten kommer trolig høsten 2021.

— Totalt er det snakk om 185 plasser innenfor helse og sosialfag, 160 plasser innenfor MNT-fagene og 231 plasser innenfor lærerutdanningen.

I likhet med flere andre institusjoner har også OsloMet en «annen»-kategori, med 245 studieplasser. Her inngår for eksempel økonomi- og ledelsesfag.

— I tillegg er det snakk om 102 rekrutteringsstillinger, som primært dreier seg om doktorgradstillinger, informerer Losnegard.

Tallene fra UiS, Innlandet Nord og UiA

Universitetet i Stavanger har sendt følgende liste til Kunnskapsdepartementet: Helse og sosialfag; 90, lærerutdanning; 10, andre utdanninger (bl.a. omstilling i næringslivet, grønt skifte, offentlig planlegging); 50, rekrutteringsstillinger; 24.

For Høgskolen i Innlandet sin del er tallet 247, inkludert 20 plasser som gjelder fra høsten 2021: Helse og sosialfag; 20, MNT-fag; 20 (gjelder fra høsten 2021), lærerutdanning; 55, andre utdanninger; 140, rekrutteringsstillinger; 12.

Nord universitet anslår at du har mulighet for å øke opptaket på helse og sosialfag med 175, lærerutdanningen 45, andre utdanninger 146 og rekrutteringsstillinger 29.

Fra før av er det kjent at Universitetet i Agder har bedt om 180 nye studieplasser til høsten. I tillegg ønsker UiA å lyse ut 35 ekstra doktorgradsstipendiatstillinger.

UiT kan utvide kraftig

UiT Norges arktiske universitet har meldt ifra om at de kan tilby til sammen 527 nye studieplasser: 97 studieplasser innen helse- og sosialfag, 110 studieplasser innen MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi), 65 studieplasser i lærerutdanninger og 255 i kategorien «andre fag».

De melder samtidig at de kan tilby ytterligere 36 rekrutteringsstillinger.

— Vi har oppfattet bestillingen fra Kunnskapsdepartementet dithen at man ønsker en oversikt over aktuelle områder der forholdene ligger til rette for kapasitetsøkning sett fra universitetets side, og der det er en etterspørsel etter studietilbud (basert på søkertall) arbeidskraft og kompetanse, spesielt i vår primærregion, skriver direktør for Avdeling for forskning, utdanning og formidling ved UiT, Heidi Adolfsen i en epost.

Universitetet i Bergen (UiB) har kommet med forslag om 456 nye studieplasser fra høsten. Av disse er 78 innen helse- og sosialfag, av disse flest i medisin, 70 innen lærerutdanning og 64 innen matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag. I tillegg ønsker UiB seg totalt 244 plasser til andre fag, blant annet flere masterplasser i juss og samfunnsøkonomi og bachelorplasser i sammenlignende politikk, administrasjon og organisasjonsvitenskap og journalistikk. UiB ber også om flere plasser på noen årstudium. Ettårsstudier hadde en stor oppgang da søkertallene fra Samordna opptak ble offentliggjort.

— Vi har hatt en stor økning i søkertallene til UiB, godt over den nasjonale økningen, som viser at det er stor konkurranse om studiene våre. Vi ønsker oss flere studieplasser til program der det er høy konkurranse om plassene, og innen studieprogram det er etterspørsel etter i samfunnet, skriver viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, i en epost til Khrono.

UiB ber også om 82 nye stipendiatstillinger.

VID og Høgskulen i Volda kan også utvide

Rektor ved VID Vitenskapelige høgskole, Bård Mæland, opplyser i en epost at de har tilbudt å utvide med totalt 160 studieplasser og 10 phd.- og 5 postdoktor-stillinger. De vil fordele seg slik:

  • 70 studieplasser innenfor sykepleie, fordelt mellom Oslo og Bergen
  • 30 studieplasser innenfor kreftsykepleie, som del av ABIOK-utdanningene, fordelt mellom Oslo og Bergen.
  • 20 studieplasser innenfor helsesykepleie, fordelt mellom videreutdanning i helsesykepleie og master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie, alt i Oslo.
  • 10 studieplasser innenfor vernepleie. Disse er tenkt brukt på BA vernepleie, deltid, VID Sandnes.
  • 20 studieplasser innenfor kompletterende utdanning i sykepleie for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits.
  • 10 studieplasser i sosialt arbeid, Oslo. Tenkt brukt på BA sosialt arbeid, deltid, VID Oslo.
  • 10 ph.d.-stillinger innen helse, sykepleie og læring i profesjonsutdanning og praksis.
  • 5 postdoktor-stillinger innenfor samme fagområder

Høgskulen i Volda har meldt inn at de kan øke studiekapasiteten med 217 studieplasser og fire rekrutteringsstillinger. Studieplassene fordeler seg på helse- og sosialfag, lærerutdanninger og kategorien andre fag, blant annet bacheloren i kommunikasjon og media.

Saken er oppdatert 6. mai kl. 13.47 med informasjon fra VID og Høgskulen i Volda.

Powered by Labrador CMS