Dette vil fortsatt bli utsikten fra Oslo Metropolitan University sin campus på Romerike dersom OsloMets styre velger å si nei til flytting fra Kjeller og nybygging av Campus Lillestrøm. Foto: HiOA/OsloMet

Ordfører: «Det er skikkelig bakstreversk å bli på Kjeller»

Flyttekaos. — Jeg er ikke så sikker på at det blir så mye billigere for OsloMet å bli på Kjeller. Det må masse ombygging til, og mye må gjøres for å få en campus tilpasset Oslo Metropolitan-satsingen på Kjeller, sier Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Jeg stiller meg gjerne i front for en flytting av campus fra Kjeller til Lillestrøm, men da må jeg ha folk, styret og faglige miljøer ved universitetet i ryggen. Det opplever jeg ikke at jeg har i dag, sa OsloMet-rektor Curt Rice nylig i et intervju med Khrono.

Les også: OsloMet forhandler om en mindre og billigere campus på Kjeller

Det er skikkelig bakstreversk å bli på Kjeller, jeg håper at de tenker seg nøye om en gang til.

Ole Jacob Flæten (Ap)

Konsekvensen kan bli at man i siste liten dropper plassering av den tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus sin campus på Lillestrøm, til fordel for Kjeller. Det er i tilfelle ikke første gang.

OsloMets plassering, og ikke minst faglig innhold, av sin største campus i Akershus har vært en like kronglete sak for høgskole- og universitetsledelsen som det var å finne et nytt navn til det ferske universitetet.

— Hvem kjemper egentlig for å flytte campus til Lillestrøm, spurte rektor Curt Rice i Khrono. Både han og OsloMet-styret sjekker nå ut mulighetene for å bli på Campus Kjeller, for en betydelig lavere sum enn det koster i dag, og enn det vil koste å flytte hele campus 2,4 kilometer til Lillestrøm.

OsloMet-ledelsen har tidligere ikke villet høre på det øret, men vurderer nå en mulig avtale på Kjeller som kan redusere husleiekostnadene med opptil 20 millioner kroner i året i en 20 års-periode. I tillegg slipper man flyttekostnader.

Flæten kjemper for Lillestrøm

Et av svarene på rektor Rice' spørsmål er Skedsmos ordfører Ole Jacob Flæten (Ap). Og når det gjelder OsloMets rundsnu i spørsmålet om campus på landlige Kjeller heller enn i mer urbane Lillestrøm, er ordføreren klar i sin tale til OsloMet-ledelsen:

— Det er skikkelig bakstreversk å bli på Kjeller, jeg håper at de tenker seg nøye om en gang til, sier ordføreren til Khrono.

Tilspisset sak

Spillet rundt OsloMets plassering av campus på Romerike tilspisser seg. Når nesten alt var klart til å sende ut anbudsforespørsler til seks forhåndskvalifiserte tilbydere, der også gårdeier på Kjeller er en av dem, om å bygge en ny campus i Lillestrøm, kan det se ut som om OsloMets ledelse og styre er i ferd med å snu. Kan hende velger de heller å bli på Kjeller - i en «mini-campus», som lokalavisen Romerikes Blad skrev mandag etter at nyheten ble kjent via Khrono.

OsloMets styre har brukt mye tid og krefter på å diskutere en mulig flytting til Kjeller, og skal igjen orienteres om saken i lukket møte førstkommende onsdag.

Khrono har bedt om innsyn i sakspapirene som også er unntatt offentlighet, men har etter seks dager ennå ikke fått noe svar fra digitaliserings- og infrastrukturdirektør Asbjørn Seim, som sitter på saken.

Fire år siden første sak

Det er over fire år siden Khrono første gang omtalte den daværende ledelsens første løse tanker om en flytting av Campus Kjeller til en nybygd Campus Lillestrøm når leieavtalen på Kjeller går ut i 2023.

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø og styreleder og valgt rektor Kari Toverud Jensen ved daværende Høgskolen i Oslo og Akerhus, på styremøte i 2014. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ledelsen ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) hadde i januar 2014 møte med politikere fra Akershus der flytting av campus hadde vært tema. Dette var halvannet år før dagens rektorat ble ansatt.

Det er en forferdelig vanskelig ting å få akademikere som ikke vil, til å flytte på seg.

Jan Grund

Siden den gang har flytting av campus de 2,4 kilometrene fra Kjeller til Lillestrøm vært «en snakkis» ved det som i dag er OsloMet.

— Vi er i en svært tidlig sonderingsfase om hvilke muligheter som finnes for en framtidig lokalisering i Lillestrøm, sa daværende høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø til Khrono den gangen, og bakgrunnen var henvendelser fra Skedsmo kommune.

— Vi har en svært god dialog med Skedsmo kommune som er aktive pådrivere med å legge forholdene til rette for en attraktiv campus i kommunen og som ønsker å utvikle Lillestrøm til en levende studentby, sa Wedø.

Ordfører er bekymret pådriver

Så den egentlige pådriveren for en OsloMet-campus på Lillestrøm i nyere tid er Skedsmos ordfører Ole Jacob Flæten (Ap). Han har siden 2011, samme år som fusjonen mellom høgskolene i Oslo og Akershus fant sted, vært ordfører i kommunen som huser både Lillestrøm og Kjeller.

Ordføreren forteller til Khrono hvordan han har jobbet tett med, først ledelsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og så OsloMet, om videreutviklingen av høgskolen og universitetet.

Han er bekymret over signalene som nå kommer fra rektor Curt Rice og OsloMet-ledelsen om at de kan hende snur i saken og heller blir værende på Kjeller.

Ordfører i Skedsmo, Ole Jacob Flæten (Ap) , mener det er bakstreversk av OsloMet å ikke flytte til Lillestrøm. Foto: Arbeiderpartiet

— Det er bekymringsfulle signaler som nå kommer. Jeg er helt sikker på at en flytting fra Kjeller til Lillestrøm ville styrket hele OsloMets posisjon - og gjort dem mer attraktive, ikke minst overfor studentene. Jeg mener at OsloMet-styret nå må skjære gjennom, sier Flæten til Khrono.

— Men det er kan hende det styret gjør nå, ved å si at det blir for dyrt å flytte fra Kjeller til Lillestrøm?

— Jeg er ikke så sikker på at det blir så mye billigere for OsloMet å bli på Kjeller. Det må masse ombygging til der, og mye må gjøres for å få en campus tilpasset Oslo Metropolitan-satsingen på Kjeller.

— Vil du foreta deg noe i sakens anledning?

— Vi blir jo nødt til å finne ut hvordan vi kan få OsloMets styre og ledelse til å ta det ansvaret og rollen de skal ha med å delta aktivt i den regionale utviklingen i nedslagsfeltet til universitetet. Det er skikkelig bakstreversk å bli på Kjeller, jeg håper at de tenker seg nøye om en gang til, sier ordføreren.

— Men det er vel bra med en universitetscampus på Kjeller og at OsloMet blir i kommunen?

— Vi er glade for å ha OsloMet i kommunen, men vi er redd plasseringen på Kjeller gjør den til en liten satellitt. Det vi er i gang med på Lillestrøm er noe større og overordnet som vil bli noe helt unikt og gi mange nye muligheter, sier Skedsmo-ordføreren som har jobbet i flere år for å utvikle «Kunnskapsbyen Lillestrøm», der også forskningsdirektør på OsloMet, Kristin Sverdrup, er styremedlem.

Tidligere HiOA, nå OsloMet, har brukt mye tid og ressurser på utredninger, prosjektering og rapporter om en mulig flytting.

En ting er at man ikke har vært enige om hvor campus bør lokaliseres, men man har heller ikke klart å enes om hva innholdet i en ny campus skal være, altså hvilke utdanninger som skal tilbys der.

Tidligere rektor tror på Lillestrøm

OsloMet-professor Jan Grund er partifelle med ordfører Flæten i Skedsmo. Grund er også tidligere rektor ved Høgskolen i Akershus, før de fusjonerte med Høgskolen i Oslo i 2011. Grund tiltrådte som rektor ved daværende Høgskolen i Akershus 1.april 2008, og ledet høgskolen til fusjon med Høgskolen i Oslo og Akershus vel tre år senere.

Tidligere rektor ved Høgskolen i Akershus, Jan Grund, mener fortsatt at Lillestrøm er en bra plassering for en ny campus til OsloMet. Foto: Eva Tønnessen

Professor Grund er en av dem som har vært positive til en Lillestrøm-campus.

Han minner Khrono om at det i sin tid var politisk styring fra høyeste hold som gjorde at daværende Høgskolen i Akershus havnet «på landet» i de gamle lokalene etter Telenor på Kjeller.

— Opprinnelig ønsket Høgskolen i Akershus i 1994 å samle seg på den gamle Husstellærerskolen på Stabekk i Bærum. Men det gikk ikke gjennom, blant annet på grunn av naboprotester mot utbyggingen som måtte til. En politisk manøvrering gjorde at Ap-regjeringen den gang bestemte at Høgskolen i Akershus skulle flytte inn i lokalene etter Telenor på Kjeller da de flyttet til Fornebu, forteller Jan Grund til Khrono.

«Lurt til Kjeller»

Daværende Høgskolen i Akershus ble samlet på Kjeller i 2003, men før dette hadde man altså tilbud om en tomt for nybygg av en campus, Dampsagtomta i Lillestrøm, hvor lokale politikere og høgskoleledelsen også kunne tenke seg å bygge en samlet høgskole i Akershus. Saken gikk også den gang så langt at man hadde arkitektkonkurranse og stor mottakelse i rådhuset på Lillestrøm for å feire vinneren.

Også Jan Messel, som skriver historien om OsloMet, har blogget om hvordan Høgskolen i Akershus i sin tid ble lurt ut til Kjeller.

Jan Grund ledet også en utredning tidlig i 2015 ved tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus om hva den daværende høgskolen og det nåværende universitetet, bør bruke en ny campus Kjeller, eventuelt en ny Campus Lillestrøm til. Utredningen skapte stor intern motstand, da utvalget hans i tre ulike scenarier foreslo å flytte deler av virksomheten i Oslo til Kjeller/Lillestrøm.

Flytting fra Oslo til Kjeller

Et av scenariene gikk ut på å flytte hele lærerutdanningen, «fra barnehage til doktograd» til Kjeller/Lillestrøm for å bli «Norges sentrale nasjonale senter for fremragende arbeidslivsbasert lærerutdanning».

Et annet forslag var å bli HiOAs «innovasjonsmotor» i utvikling av nye lærings-/vurderingsformer og fleksible studietilbud til hele landet, basert på prinsippet om livslang læring.

Et tredje og siste scenario handlet om å opprette et «Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring», (spesielt innen helse og omsorgsfag)

I «tverrprofesjonell samarbeidslæringsscenariet» dreide det seg om å få et godt samspill i helsetriangelet akademia, helsevesenet og næringslivet.

Les også: Vil flytte mye fra Oslo til Campus Kjeller

Ny brudulje i 2017

En utredning nåværende rektor Curt Rice fikk gjennomført, og som ble presentert i februar 2017, skapte minst like mye brudulje på den daværende høgskolen.

Kari Jonsbu Hjerpaasen foreslo radikal omlegging og flytting av flere studier fra Oslo til Lillestrøm i 2017. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Arbeidsgruppen, som var ledet av studieleder Kari Jonsbu Hjerpaasen ved sykepleieutdanningen på Kjeller, mente at alle tre alternativene som de foreslo var realistiske og gjennomførbare.

Forslagene innbar blant annet flytting av hele Fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD) til Lillestrøm. Et annet forslag var å gjøre Campus Lillestrøm til en Helsefagcampus hvor for eksempel følgende studier ble plassert på Lillestrøm: bioingeniør, ergoterapi, fysioterapi, helsesøster, ortopediteknikk, paramedic, samfunnsernæring, sykepleie, vernepleie, samt etterutdanninger og mastere i sykepleie.

En tredje og siste ide var en campus basert på «Samfunnsteknologi og kommunikasjon», der blant annet studier som anvendt datateknologi, bibliotek- og arkivutdanning, estetiske fag, informasjonsteknologi, journalistutdanningen, produktdesign, sykepleie, tolkeutdanninger og årsstudium i kulturledelse var eksempler på utdanninger arbeidsgruppen mente kunne flyttes til Lillestrøm.

Les også: Foreslår omfattende utflytting av utdanninger til Lillestrøm

En tredje utredning ikke fullført

Men man var ikke ferdige med utvalg til å utrede hva som eventuelt skulle befinne seg på en ny campus på Lillestrøm. Vel et halvt år etter at Hjerpaasen Jonsbu-utvalget fikk slakt, ble det opprettet et nytt utvalg, ledet av dekan og øverste leder av lærerutdanningen på OsloMet, Knut Patrick Hanevik, som skulle finne ut hva en ny campus kunne inneholde.

I oktober 2017 lekket det ut fra Hanevik at det muligens kunne bli en helse- og sosialfagcampus på Lillestrøm. Men Hanevik-utvalget rakk aldri å konkludere, før OsloMet-ledelsen ba om at utredningen ble lagt på is fordi man skal forhandle om et fortsatt Kjeller-alternativ.

Knut Patrick Hanevik, dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er en av de siste som har utredet et mulig innhold i en ny campus på Lillestrøm. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Og utvalgslederen, Hanevik, går av med pensjon 1.juli i år.

Vanskelig å flytte på akademikere

OsloMet-professor og tidligere rektor ved Høgskolen i Akershus, Jan Grund, mener fortsatt at Lillestrøm er et godt og framtidsrettet alternativ for en OsloMet-campus på Romerike.

— Men det er ingen ved OsloMet som går i tog for flytting til Lillestrøm?

— Nei det er en forferdelig vanskelig ting å få akademikere som ikke vil, til å flytte på seg, sier Jan Grund.

Det er fortsatt ikke utredet eller avgjort hva en eventuell videreføring av Campus Kjeller skal ha av faglig aktivitet og innhold. Størrelsen - antall kvadratmeter på bygget som OsloMet eventuelt skal beholde, er heller ikke avgjort.

På OsloMets hjemmeside ligger også en rapport om Veien til Lillestrøm.

Fakta

Veien til og fra Lillestrøm

Rundt årskiftet 2013/2014 luftet Akershus-politikere flytting av Campus Kjeller til Lillestrøm med daværende ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Siden den gang har det vært gjennomført utallige prosjekter og utredninger om saken.

I 2015 foreslo et utvalg ledet av professor Jan Grund at flere utdanninger ved HiOA burde flyttes til Kjeller/Lillestrøm. Forslagene vakte stor motstand.

I 2017 foreslo et utvalg ledet av Kari Jonsbu Hjerpaasen å flytte noen andre utdanninger enn de Grund hadde foreslått, til en ny Campus Lillestrøm. Forslagene vakte sterk motstand.

Inntil nå har dekan Knut Patrick Hanevik ledet et utvalg som skulle utrede det faglige innholdet i en ny Campus Lillestrøm. Men utredningen er lagt på is fordi OsloMet-ledelsen nå muligens ønsker å droppe flytting, men heller bli på Kjeller.

Det er fortsatt ikke klart hvilke utdanninger som skal være på Kjeller i en eventuelt nyoppusset campus.

I dag utgjør Institutt for produktdesign, Yrkesfaglærerutdanningen og sykepleie- og vernepleie-utdanninger tyngden av utdanninger som har tilhold på Kjeller.

I 2023 går OsloMets husleiekontrakt på Kjeller ut.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS