Debatt ● Gard Aasmund Skulstad Johanson

Korttenkt om klager

Jeg skal ikke si at dagens system for å klage på eksamenskarakteren er perfekt, men løsningen er ikke å innføre en korttenkt avgift der vi risikerer at klageinstituttet forbeholdes de studentene som har penger til overs.

— Jeg tror de færreste studentene klager uten å ha en god grunn, skriver kronikkforfatteren.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I et innlegg i Khrono 05.01.24 tar Pål Jom og Eirik Bergli til orde for at en avgift på sensurklager bør innføres for å få bukt med studenters angivelige overbruk av klageinstituttet. Jeg mener forslaget deres er korttenkt og ikke tar innover seg studentenes situasjon.

Jeg skal ikke si at dagens system er perfekt. Det kan godt hende at klageterskelen tidvis er for lav og at dette leder til en overbruk av systemet. Min erfaring som student er imidlertid at klageinstituttet ble brukt ved uforståelige resultater, dårlige eksamensoppgaver eller dårlig sensorveiledning. Jeg tror de færreste studentene klager uten å ha en god grunn.

Uansett hva en måtte mene om studenters bruk av klageinstituttet er en avgift feil løsning. Det totale antallet klager vil nok falle, men jeg mener ikke det er et mål i seg selv, målet bør heller være at klagene er velbegrunnede og gir et godt grunnlag for en ny vurdering.

Med en avgift for å klage, risikerer vi at klageinstituttet forbeholdes de studentene som har penger til overs, eller foreldre som kan dekke avgiften.

Gard Aasmund Skulstad Johanson

Allerede før dyrtiden traff oss for fullt visste vi at studentøkonomien er stram. På slutten av semesteret, når storstipendet er brukt opp og en kanskje har jobbet mindre for å fokusere på studiene, er det mange studenter som snur på hver krone for å få råd til faste utgifter, mat på bordet og en billett hjem til familien.

Det er lett for oss som er i arbeid å si at 200 kroner ikke er så mye penger, men her mener jeg vi må være prinsipielle. Med en avgift for å klage, risikerer vi at klageinstituttet forbeholdes de studentene som har penger til overs, eller foreldre som kan dekke avgiften.

Jon Selvik og Eirik Abrahamsen fra Universitetet i Stavanger er inne på et bedre spor når de i desember tok til orde for at klagesensor må få et bedre informasjonsgrunnlag og innsikt i hvorfor studenter klager. Jom og Bergli er for så vidt også inne på det samme når de også mener at studenten må gi en begrunnelse for å klage.

Jeg mener at begrunnelse for å klage, så vel som et bedre informasjonsgrunnlag for sensor, kan være gode løsninger. At begrunnelsene tidvis kan ha vært korte og lite informative tidligere kan løses med bedre retningslinjer for hva en klagebegrunnelse skal inneholde. Løsningen er uansett ikke å innføre en korttenkt avgift der vi risikerer at klageinstituttet forbeholdes de studentene som har penger til overs.

Powered by Labrador CMS