Debatt ● Petter Bae Brandtzæg

Kritisk og selvstendig tenking med ChatGPT

Student Henriette Høgvold er bekymret for at ChatGPT kan føre til overforenkling og mangel på dyp læring. Jeg tenker det motsatte: at muligheten for kritisk tenkning vil kunne utvides radikalt.

Gjennom å anvende ChatGPT og andre KI-verktøy kan man finne flere innganger og kritiske perspektiver til den samme litteraturen. Dette forsøker kronikkforfatteren å lære studentene i et masteremne ved Universitetet i Oslo, hvor ChatGPT er en deltager på kurset.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Henriette Høgvold stiller spørsmål ved den pedagogiske verdien av å bruke ChatGPT i undervisningen. Hun er bekymret for at KI-verktøyet kan føre til overforenkling og mangel på dyp læring. Jeg tenker det motsatte. At muligheten for kritisk tenkning vil kunne utvides radikalt med ChatGPT og andre KI-verktøy. Vi har fått helt andre muligheter til å utforske verden på nye måter. Kritikk + ChatGPT = Sant.

Men, målet med å integrere KI-verktøy som ChatGPT i undervisningen er ikke å erstatte tradisjonelle læringsmetoder, men heller å supplere dem. Det gir en mulighet for studentene å engasjere seg med teknologi som de sannsynligvis vil møte i sitt fremtidige yrkesliv. Det er viktig å forstå at denne teknologien vil bli en del av måten vi jobber på fremover, det illustreres særlig ved Microsofts nylige lansering Microsoft 365 Copilot. Vi ser at ikke bare ChatGPT, men en enorm mengde av KI-verktøy integreres i ulike kontekster, langt utover den akademiske konteksten.

Et viktig poeng er at disse KI-verktøyene ikke er ment å erstatte kritisk tenkning, men at de kan hjelpe til i den kreative prosessen og i informasjonsinnhenting. De kan hjelpe til med kritisk analyse og metode på helt nye nivåer, man kan gjennom ChatGPT og andre KI-verktøy anvende mange flere innganger og kritiske perspektiver til den samme litteraturen. Dette er noe jeg forsøker å lære studentene i mitt masteremne ved Universitetet i Oslo, «MEVIT4311 — Media Innovation and generative KI», hvor KI, slik som ChatGPT, er en deltager på kurset. En deltager som hjelper til å stille nye og kritiske spørsmål.

Du har helt rett i at det er risikoer involvert når vi har denne typen KI-verktøy i undervisningen. Det kan være mulighet for plagiat, feilinformasjon, og risiko for personvern og datasikkerhet. Det er her en grundig pedagogisk veiledning kommer inn. Som professor ved UiO har jeg et ansvar for å lære opp studentene i hvordan man bruker disse verktøyene på en etisk og ansvarlig måte. Dette inkluderer opplæring i kildekritikk og verifisering av informasjon, og ikke minst bruk av de riktige verktøyene. Vi bruker for eksempel GPT UiO, som er en UiO-utviklet tjeneste. Den lar deg bruke OpenAIs ChatGPT på en måte som er innenfor kravene UiO setter til personvern og datasikkerhet.

I innlegget utfordrer Høgvold ideen om at professorer kan veilede studenter i bruk av en teknologi som kanskje studentene selv forstår bedre. Hun spør om akademisk personell har noe de skulle ha sagt i denne konteksten. Selv om mange studenter kanskje er teknologisk kyndige, betyr ikke det at de nødvendigvis forstår de etiske og akademiske implikasjonene av teknologien. Det er her universitetets rolle som en utdanningsinstitusjon er viktig — ved å fremme kritisk tenkning og etisk bevissthet.

ChatGPT, eller annen KI, skal selvsagt ikke betraktes som en erstatning for faglitteratur. Faglitteraturen er viktig. Men KI er et supplement som kan gi raske svar og generere ideer. Den kan hjelpe studenter til mer grundig akademisk forskning, gjennom å sammenligne artikler, nye perspektiver og teori opp mot hverandre. Jeg tenker at pensum langt på vei kan utvides fordi det kan bli lettere å forstå større mengder litteratur gjennom samtaler med kunstig intelligens.

Når det gjelder Høgvolds bekymring for hvordan studentene vil bruke ChatGPT i fremtiden, er det viktig å legge vekt på kritisk bruk av teknologi. Målet er at studentene skal kunne anvende denne kritiske tenkningen i alle aspekter av livet, enten det er i akademiske settinger, i arbeidslivet, eller i samfunnet generelt. Vi kommer ikke utenom. Alternativet er å forby det, men det vil ikke virke.

Målet med utdanning ved universitetet er å utruste studentene med ferdighetene og den kunnskapen de trenger for kritisk og selvstendig tenking, også i en verden med KI og ChatGPT. Teknologi og KI er en del av denne verdenen, og det ville være en tjenesteforsømmelse å ikke forberede studentene på det.

Powered by Labrador CMS