styremøte

Lyser ut rektorjobb og diskuterer rektorlønn

Styret ved Høgskolen i Østfold skal lyse ut rektorjobben, etter at det ble flertall for å fortsette med ansatt rektor. Rektors lønn er også tema.

Rektorperioden til Lars-Petter Jelsness-Jørgensen går ut neste år og styret ved Høgskolen i Østfold skal vedta utlysningstekst for stillingen.
Publisert

Styret ved Høgskolen i Østfold har møte torsdag 13. juni. Den åpne delen av møtet kan følges her fra klokken 9.30.

Før strømmingen av styremøtet starter, skal styret behandle en sak som er unntatt offentlighet. Det er konseptvalgutredning for høgskolens campus i Fredrikstad.

Lyser ut rektorjobb

Styret skal ellers blant annet vedta utlysningstekst for ansettelse av rektor for perioden 2025—2029. Det skjer etter at styret i et ekstraordinært møte 22. mai vedtok med 9 mot 2 stemmer å fortsette med ansatt rektor neste periode.

Styreleder Berit Kjeldstad skal lede innstillingsutvalget og planen er at rektor skal ansettes på et ekstraordinært styremøte i oktober.

Dagens rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen sa nylig til Khrono at han ennå ikke har bestemt seg for om han søker en ny periode.

Ny rektorlønn

Styret skal også sette ned en gruppe som skal vurdere lønnen til rektor Jelsness-Jørgensen for 2024—25. Han har i dag en lønn på 1.490.000 kroner. Ifølge styrepapirene skal lønnstillegget ligge innenfor rammen av det endelige lønnsoppgjøret i staten.

Økonomirapport for første tertial i 2024 står også på sakskartet. Rapporten viser et merforbruk eller underskudd på 12,1 millioner kroner, mot budsjettert underskudd på 26,9 millioner.

På sakskartet

  • Konseptvalgutredning for campus i Fredrikstad, unntatt offentligheten iht.: Offl. §13 jf. Fvl §13.1 pkt2
  • Tertialrapport 1. tertial 2024
  • Oppnevning av medlem i skikkethetsnemnda
  • Datoer for styremøter våren 2025
  • Prosess for fastsettelse av lønn for rektor i perioden 2024—2025
  • Utlysning av rektorstilling og prosess for lederansettelser
  • Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret — 13.06.2024

Styrepapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS