rettssak

Mann (42) tiltalt for å ha forfalsket bachelorgrad

En mann bosatt i Sarpsborg skal ha søkt HK-dir om å få godkjent en bachelorgrad fra utlandet ved å sende inn falske dokumenter. Han er én av tre som er tiltalt for et lignende lovbrudd den siste tiden. 

Tre rettssaker som omhandler studenter som er tiltalt for å ha forfalsket dokumenter skal prøves for retten i tiden fremover.
Tre rettssaker som omhandler studenter som er tiltalt for å ha forfalsket dokumenter skal prøves for retten i tiden fremover.
Publisert Oppdatert

Sommeren 2022 skal en 42 år gammel mann bosatt i Sarpsborg ha sendt inn dokumenter for å få godkjent en bachelorgrad i sosialt arbeid og administrasjon fra et afrikansk universitet. Ifølge tiltalen, som Khrono har fått innsyn i, påstås det i dokumentene at graden er fra 2010. 

Hensikten var å få Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) til å godkjenne hans utenlandske utdannelse i Norge til tross for at de innsendte dokumentene var falske, mener politiadvokat Hege Finsveen i Øst politidistrikt som har tatt ut tiltalen. 

Tiltalen ble først omtalt av Sarpsborg Arbeiderblad.

Fakta

Straffeloven § 361

  • Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som
  • a) ettergjør eller forfalsker et dokument, eller anskaffer et ettergjort eller forfalsket dokument med forsett om bruke det eller la det fremstå som ekte eller uforfalsket,
  • b) rettsstridig bruker et dokument som nevnt i bokstav a og lar det fremstå som ekte eller uforfalsket, eller
  • c) utsteder et dokument og uriktig tillegger seg en stilling som er av vesentlig betydning for dokumentets bevisverdi, og lar dokumentet fremstå som riktig.
  • Med dokument menes i dette kapittel en informasjonsbærer som gjelder et rettsforhold eller ellers egner seg som bevis for et rettsforhold.

Kilde: lovdata.no

Opptil to år

Den 42 år gamle mannen må derfor møte i Søndre Østfold tingrett den 17. januar neste år. Han står tiltalt for å ha brutt straffeloven §361, første ledd bokstav b, som omhandler dokumentforfalskning. Ifølge Lovdata kan brudd på paragrafen føre til bot eller fengsel i opptil to år. 

Han står også tiltalt for å ha brutt straffeloven §221, for å ha gitt uriktig opplysning til offentlig myndighet i Norge. Den øvre strafferammen for brudd på denne paragrafen er den samme som for det første tiltalepunktet. 

Mannen er ikke den eneste som står tiltalt for dokumentforfalskning. 

Forfalsket bevis

Khrono fortalte tidligere denne uka om en 38 år gammel kvinne som forfalsket et dokument for å få adgang til barnehagelærer-utdanninga ved Universitetet i Agder (UiA).

Ifølge tiltalebeslutninga lastet 38-åringen opp et forfalsket kompetansebevis i sin søknad, og framsto på den måten som at hun var kvalifisert for opptak til høyere utdanning.

Ifølge Avisen Kristiansand, som først skrev om tiltalen, kommer straffesaken opp for tingretten i Kristiansand 22. november i år.

Endret dato

En tredje sak som omhandler det samme vil gå i Hordaland tingrett 8. februar neste år. 

En 23 år gammel mann er tiltalt for å ha endret på sitt vitnemål fra videregående skole. Ifølge tiltalen skal mannen ha endret på datoen i vitnemålet han la ved i sin søknad til Samordna opptak. 

Dermed ble han uriktig vurdert i opptakskvoten for søkere med førstegangsvitnemål, og fikk 17. juli 2020 tilbud om studieplass ved medisinstudiet i Bergen med oppstart høsten 2020, skriver statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes i tiltalen. 

23-åringen står tiltalt for å ha brutt de samme to paragrafene med den samme øvre grensen for straff. 

Powered by Labrador CMS