kjønnsbalanse

Mannlig leder ansatt på filosofi-institutt på NTNU

Protestene ble ikke hørt. Med 10 mot 1 stemme vedtok fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet ved NTNU å ansette den mannlige søkeren.
— Likestilling ble grundig diskutert, sier styreleder.

Franskprofessor Kjersti Fløttum ved Universitetet i Bergen er leder av fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet ved NTNU. Hun er fornøyd med å ha ansatt en velkvalifisert instituttleder på Institutt for filosofi og religionsvitenskap.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag ettermiddag ansatte fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet ved NTNU Heine Alexander Holmen (42) som ny leder ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap.

Vedtaket ble gjort med 10 mot én stemme.

Heine Alexander Holmen ved UiT blir instituttleder på NTNU.

Holmen har vært ansatt som førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Tromsø siden 2013, hvor han også har vært nestleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier siden 2018, går det fram av en pressemelding fra NTNU.

Stillingen ble utlyst på ny da den aktuelle kandidaten til stillingen trakk sin søknad ved første utlysningsrunde.

Kritikk av innstillingen

På forhånd kom det kraftig kritikk av at den interne, kvinnelige kandidaten May Thorseth ikke ble innstilt til instituttlederjobben.

Fredag sendte Kvinnenettverket i filosofi ved NTNU et brev til fakultetsstyret, med kopi til alle ansatte ved instituttet. Der ba de fakultetsstyret om å revurdere innstillingen.

Fløttum: Mangfold og likestilling grundig vurdert

UiB-professor Kjersti Fløttum, er leder av fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet.

— Fakultetsstyret har gjort et vedtak med basis i en enstemmig innstilling, som er resultat av en grundig prosess der alle retningslinjer er fulgt, sier hun.

Fløttum sier at hun er fornøyd med å ha fått en velkvalifisert instituttleder.

Hvordan stilte styret seg til kritikken som kom av innstillingen på forhånd?

— Vi hadde en lang og grundig diskusjon i styret, der dette som har med mangfold og likestilling ble grundig diskutert. Den konteksten har vært med oss gjennom hele prosessen, sier hun.

I 2019 vakte det stor oppmerksomhet at NTNU lyste ut 10 stillinger i filosofi og ansatte 10 menn. Hadde dere dette i bakhodet under diskusjonen?

— Nå har det vært jobbet veldig mye med mangfold og likestilling på fakultetet siden den gang, og ved institutt for filosofi og religionsvitenskap er det siden kommet til fire kvinnelige ansatte og to kvinnelige stipendiater, sier Fløttum.

Professor, og en av søkerne, May Thorseth forstår ikke innstillingen rundt ansettelsen.

«Hele innstillingen ubegripelig»

Professor May Thorset selv uttalte seg om saken til Universitetsavisa søndag. Der fortalte hun at hun ble kraftig satt ut da hun fikk muntlig beskjed av dekan Anne Kristine Børresen om at en av de to andre søkerne var foretrukket.

— Det mest forstemmende med dette er mangelen på transparens, på mulighet til innsyn. Jeg har ikke fått noen skriftlig begrunnelse for innstillingen. Det er opprørende. Jeg har fått en kortfattet muntlig redegjørelse av dekanen, hvor det blir sagt at «dere er begge veldig gode, men den andre er litt bedre på alt».Hva nå det måtte bety, sa hun.

Hun sa videre at hun synes innstillingen var helt ubegripelig.

— Jeg har en lang fartstid ved NTNU, har en bred faglig bakgrunn og mangslungen ledererfaring. At en mann, mye yngre og med vesentlig mindre erfaring blir foretrukket, forstår jeg ikke, sa hun.

Bred erfaring

Ifølge pressemeldingen fra fakultetet fungerer den nyansatte instituttlederen, Heine Alexander Holmsen, som utdanningsleder, forskningsgruppeleder, og jobber også aktivt selv med undervisning og som veileder på alle nivå i sin stilling ved UiT.

Det opplyses videre at han har det øverste faglige og pedagogiske ansvar for alle varianter av ex.phil. ved UiT, i tillegg har han hatt ansvar for å utarbeide og lansere et nytt bachelorprogram i filosofi. Fra 2005 til 2013 var han tilknyttet Det humanistiske fakultet ved UiO der han også hadde stilling som førsteamanuensis i filosofi fra 2012 til 2013.

Powered by Labrador CMS