revidert nasjonalbudsjett

Mer til studenttiltak, Saminor og Samisk høgskole

SV og regjeringen har kommet til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Studentene jubler og kaller enigheten et stort gjennomslag.

Fornøyd finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski.
Publisert

SV har publisert en lang liste med sine gjennomslag i de forhandlingene de har hatt med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett. På listen står blant annet:

  • 5 millioner til Saminor, helse- og levekårsundersøkelse i den samiske befolkningen
  • 10 millioner til Samisk høgskole, skal sikre tilstrekkelig med studieplasser i samisk språk
  • 50 prosent studentrabatt på langdistansetog
  • 185 nye studentboliger i Stavanger 
  • 75 prosent rabatt på tannhelse for 25 og 26 åringer 
Fakta

Studentgjennomslag i avtalen

  • Øke antall studentboliger med 185 til totalt 1835 studentboliger i 2024. 
  • Økning i lånerammen til Husbanken: 500 millioner mer i lånerammen til studentboliger.
  • Ideelle aktører kan få lån i Husbanken til bygging av studentboliger.
  • Nasjonal studentrabatt på tog: 50% på både enkeltbilletter og periodebilletter
  • Lovfesta rett til 75 % rabatt på tannbehandling for 25- og 26-åringer (på lik linje med unge voksne opp til 24 år) fra 1. juli

Kilde: NSO og SV

I tillegg har SV fått gjennomslag for at det skal sendes på høring forslag om flere ideelle kan bygge studentboliger.

Kaski: — Viktige seire

— Nok en gang har vi fått gjennom viktige seire i forhandlinger med regjeringa. Det viktigste for SV vil alltid være et grønnere og mer rettferdig Norge, der vi gjør vårt for å stanse klimaendringene og ta vare på natur og gir folk flest bedre råd og bedre hverdager, og det er vi glade for å ha fått til nå, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, i en pressemelding fra partiet.

Hun trekker fram satsingen på havvind og gjennomslaget der, som innebærer at regjeringen og SV er nå enige om et støtteprogram for flytende havvind på minst 35 milliarder kroner.

— Vi får til den største industrielle satsingen på flere tiår, på flytende havvind. Det er helt avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål. SV var tydelige på at dette skulle inn i avtalen, og nå får vi det, sier Kaski.

— Nå bygger vi studentboliger, styrker Husbanken og leietakernes rettigheter, og får utvidet bostøtten som gir folk tak over hodet. Vi fortsetter å utvide SVs tannhelsereform. Nå kutter vi 75 prosent av tannlegeregningen for 25- og 26-åringer fra og med 1. juli. Dette er en kjempeviktig velferdsreform som kommer til å gjøre smilet bredere, livet lettere og regningene mindre for enda flere, sier SVs talsperson.

Fornøyde studenter

Norsk studentorganisasjon (NSO) jubler for bygging av flere studentboliger og 50 prosent rabatt på tog og kaller det et stort gjennomslag for norske studenter. 

— 50 prosent rabatt på tog vil ha betydelig innvirkning på lommeboka vår. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV viser at de prioriterer like muligheter til utdanning ved å sikre bedre studentøkonomi, sier en fornøyd leder av Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther.

— Regjeringen og SV har tatt NSOs varsko om boligkrise på alvor. Satsingen de kommer med her vil være med å redusere boligkøene for framtiden, fortsetter Sæther. 

Piloter og veterinærer

Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i mai, ble det også klart at regjeringen vil bevilge 7,5 millioner som sikrer nytt opptak ved UiTs pilotutdanning i Bardufoss.

— Flytrafikken binder Norge sammen, og for å nå målet om et styrket kortbanenett trenger vi dyktige piloter. I Bardufoss får pilotene trening i særegne arktiske forhold. Nå redder vi den eneste offentlig finansierte, sivile pilotutdanningen i Norge. Dette sikrer tilgang på flyverutdanning og kompetanse i nord — og viktige arbeidsplasser i Bardufoss, sa forskings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i mai.

Regjeringen forslo videre å bevilge 1,6 millioner kroner til 10 studieplasser på veterinærmedisin ved NMBU. Dette for å bøte på veterinærmangelen rundt i landet.

Powered by Labrador CMS