finansiering

Milliardær vil ta full kontroll over forsknings­stiftelse

Universitetet i Bergen har fått være med på å bestemme hvem som skal styre Norges rikeste forskningsstiftelse. Nå vil Trond Mohn utnevne alle styremedlemmene selv.

Trond Mohn foreslår at han selv skal oppnevne alle styremedlemmene i stiftelsen, og at hans sønn Frederik Wilhelm Mohn etterhvert skal overta oppgaven.

Ifølge Bergens Tidende har bergensmilliardæren Trond Mohn sendt brev til styrelederen i Trond Mohn forskningsstiftelse. Der foreslår han endringene som i praksis vil frata Universitetet i Bergen (UiB) og Helse Bergen all innflytelse på hvem som skal sitte i styret.

Forskningsprosjekter i Bergen har siden stiftelsen ble opprettet i 2004 fått utbetalt over 1,5 milliarder kroner.

Forslaget fra Mohn kommer i etterkant av konflikt og uro i stiftelsen:

Våren 2022 tok Trond Mohn initiativet til en vedtektsendring som åpnet for at pengene kunne gis til forskning flere steder i Norge, og spesifikt til Tromsø gjennom Tromsø forskningsstiftelse. Tidligere var tildelingene forbeholdt forskning med utgangspunkt i Bergen. 

Vedtektsendringen bli til slutt vedtatt, men ikke uten motstand i styret. Ikke minst hadde Universitetet i Bergen mye å tape på endringen. 

Videre avdekket Bergens Tidende høsten 2023 at UiB-rektor Margareth Hagen hadde fått dekket advokatregninger for flere hundre tusen kroner av sin arbeidsgiver, universitetet. Pengene ble blant annet brukt til å undersøke «juridiske forhold» i forbindelse med vedtektsendringen.

Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen.

Hagen satt da i styret, men formelt som privatperson, og brøt dermed lov om offentlig anskaffelse.

Habilitetstrøbbel

I januar trakk Hagen seg fra styret med begrunnelse i at dobbeltrollen som UiB-rektor og styremedlem ble for krevende. I april trakk også Eivind Hansen, direktør i Helse Bergen, seg fra styret med umiddelbar virkning. 

Begge var blitt utnevnt til vervene av sine egne institusjoner.

Ifølge Bergens Tidende argumenterer Mohn i et fire siders brev til stiftelsen nå for vedtektsendringen som vil gi han full kontroll med utnevningen av styret. Endringen vil, om den bli gjennomført, frata UiB og Helse Bergen muligheten til å peke ut to av medlemmene i styret — og dermed to av dem som er med på å bestemme hvem som skal få penger fra stiftelsen.

Mohn argumenterer for at dagens ordning i mange tilfeller vil komme i konflikt med habilitetsreglene i stiftelsesloven. Han viser blant annet til Margareth Hagens tidligere rolle og bråket rundt hennes advokatregninger.

Trond Mohns forskningsstiftelse (fram til 2019 kalt Bergens forskningsstiftelse) har en verdi på cirka tre milliarder kroner, og er med det Norges rikeste.

Stiftelsen ble opprettet i 2004 etter en donasjon fra Trond Mohn, og det allmenne formålet skulle være «å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF, herunder også forskning i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet».

Etter vedtektsendringen i 2022 er «forskning og forskningsfremmende tiltak ved andre forskningsutførende institusjoner i Norge» føyd til formålsparagrafen.

Bestemmes til høsten

Mohns nye forslag om å gi seg selv all makt til å utpeke styremedlemmene i stiftelsen skal behandles av Helse Bergens styre 20. juni. Universitetet i Bergens styre får saken på bordet i september.

Trond Mohn ble i 2015 utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen av daværende rektor Dag Rune Olsen. Nå er Olsen rektor i Tromsø, som nå ligger an til å få penger fra forskningsstiftelsen som tidligere var forbeholdt forskningsprosjekter i Bergen.

Til Bergens Tidende sier styreleder i forskningsstiftelsen, UiB-professor Asbjørn Strandbakken, at saken ennå ikke er behandlet i stiftelsens eget styre, og at det først vil skje etter at UiB og Helse Bergen har uttalt seg.

Han sier også at han har «ingen intensjoner» om å selv trekke seg fra styrevervet som følge av Mohns påpekninger om habilitetsutfordringer med dagens modell.

Trond Mohn selv har foreløpig ikke villet kommentere det nye forslaget til vedtektsendring til avisen.

I styret sitter også Jan Erik Askildsen, som til daglig er dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Khrono har kontaktet Askildsen med spørsmål om han ønsker å bli sittende i styret i stiftelsen. Askildsen svarer på e-post:

«Jeg er oppnevnt som styremedlem fram til sommeren 2025, og forholder meg til det».

Powered by Labrador CMS