«FELLESLØFTET»

Mistet 25 mill: — Forsknings­rådet driver lurendreieri

Daniel Naurin og kollegene fikk grønt lys for et 25 millioners forskningsprosjekt i det såkalte fellesløftet. Nå uteblir pengene.

— Når Forskningsrådet lyser ut slike midler som i Fellesløftet inngår de en overenskomst med forskersamfunnet. Om vi jobber hardt og bygger opp tverrvitenskapelige prosjekter lover vi å finansiere de beste. Om det ikke skjer vil det kunne få ødeleggende konsekvenser for den tilliten som er bygget opp
Publisert

Det var i september i fjor direktør Daniel Naurin ved Arena-senteret for Europastudier så utlysningen om samarbeidsprosjekter fra Forskningsrådet i det såkalte «Fellesløftet». Et tverrfaglig opplegg ble bygget, med formål om å studere utviklingen der flere europeiske stater avdemokratiseres og hva som kan gjøres for å motvirke en slik trend.

— I vårt tilfelle er det et nytt samarbeid mellom jurister, statsvitere og filosofer. Vi jobbet hardt i mange uker med søknaden som ble sendt inn i februar. Vi har fått melding fra Universitetet i Oslo at prosjektet får finansiering fra dem. Det samme fikk vi vite fra Forskningsrådet. Men så kom beskjeden om at pengene ikke er på plass etter at statsbudsjettet ble lagt frem. Det er ødeleggende for den tilliten som finnes mellom det norske forskersamfunnet og Forskningsrådet, sier Daniel Naurin.

Aftenposten meldte først om situasjonen rundt «Fellesløftet»-midlene, der kutt i finansiering til Forskningsrådet i forslaget til statsbudsjett fører til at deres finansiering av «Fellesløftet»-prosjekter ikke kommer.

Ødeleggende konsekvenser

Naurin mener Forskningsrådet har en forpliktelse til å innfri det de har skapt forventning om i utlysningen.

— Når Forskningsrådet lyser ut slike midler inngår de en overenskomst med forskersamfunnet: Om vi jobber hardt og bygger opp tverrvitenskapelige prosjekter lover de å finansiere de beste. Om det ikke skjer vil det kunne få ødeleggende konsekvenser, sier Naurin.

Forskningsprosjektet skulle gå i 5-6 år, til en kostnad på 25 millioner kroner. Halvparten skulle finansieres av UiO og den andre fra Forskningsrådet i tråd med intensjonen i Fellesløftet.

— Prosjektet har som mål å finne ut av hvordan vi bør agere for å motvirke prosesser som handler om avdemokratisering, slik utviklingen er i enkelt europeiske land. Vårt hovedanliggende er Polen og utviklingen der. Dette kan også ha betydelig innvirkning på Norge og vår relasjon til det polske samfunnet. Som vi har betydelig samarbeid og kontaktflater med, sier Daniel Naurin.

Bortkastet

Han viser til at det er betydelige mengder arbeid som er lagt ned i disse søknadene, der ingen får utsikter til finansiering.

— Det var mange søknader, 188 stykker. Nå er jo alt bortkastet dersom dette ikke ordnes opp i.

— Men det er jo langt i fra alle som får innvilget søknader. Så det er jo nokså vanlig at det utføres søknadsarbeid som ikke fører frem?

— Jo, men dette er noe annet. Her har man lyst ut penger som ikke finnes. For meg er dette lurendreieri. Og jeg er bekymret for den langsiktige innvirkningen på tilliten til Forskningsrådet, sier Daniel Naurin.

Teppet trekkes

Totalt er seks forskere engasjert i prosjektet i tillegg til at tre stipendiater skulle ansettes.

— Vi kommer ikke til å slutte å forske, men dette er et alvorlig tilbakeslag. Uavhengig av hva som har skjedd er det to personer som har makt og ansvar i forhold til å rydde opp. Det er statsråd Ola Borten Moe og direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit. Jeg forventer at det ordner opp i dette, sier Daniel Naurin.

— Det kan jo være at det er andre prioriteringer?

— For min del er det greit å diskutere hvor mye penger som skal gå til forskning i Norge. Og der finnes det selvfølgelig ulike hensyn og meninger. Men her var det inngått en overenskomst ved en utlysning. De har bedt oss engasjere oss i søknadsarbeidet og så trekkes teppet under oss. Det er oppsiktsvekkende og potensielt ødeleggende, sier Daniel Naurin.

Se egen artikkel med Forskningsrådets kommentarer.

Powered by Labrador CMS