I aldersgruppen 50-59 år så oppgir 15 prosent å ha blitt mobbet eller trakassert, noe som er høyere enn de andre alderskategoriene og signifikant oftere enn gjennomsnittet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ansatte mellom 50-59 år føler seg mer mobbet og trakassert

Mobbing. Ansatte mellom 50-59 år føler seg oftere mobbet og trakassert enn andre aldersgrupper ved universiteter og høgskoler. Det er mest mobbing blant faglig ansatte, viser kartlegging.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Se tabell nederst med hovedfunnene for 21 av 26 høgskoler og universiteter).

13 prosent av respondentene oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene.

Det er flere eldre enn yngre som oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i løpet av de siste 12 månedene.

I aldersgruppen 50-59 år så oppgir 15 prosent å ha blitt mobbet eller trakassert, noe som er høyere enn de andre alderskategoriene og signifikant oftere enn gjennomsnittet.

Kan måten man debatterer på i denne sektoren gi noen ekstra utfordringer?

Dag Rune Olsen

I alle aldersgruppene sett under ett oppgir flere kvinner enn menn å ha blitt mobbet/trakassert. Kvinner: 14 prosent, menn 10 prosent.

Dette kommer fram av den nasjonale kartleggingen av mobbing og seksuell trakassering på 26 ulike høgskoler og universiteter.

Rektor Olsen: Debattform problemet?

Tallene er betydelig høyere enn for andre sektorer

— Kan måten man debatterer på i denne sektoren gi noen ekstra utfordringer? spør Dag Rune Olsen.

Han er styreleder i Universitets- og høgskolerådet, og rektor ved Universitetet i Bergen.

Nesten halvparten av de som rapporterer å ha blitt mobbet, sier det er kolleger på samme nivå som står bak.

— Vi fremelsker faglige debatter, det er gjennom faglig uenighet man får fram ulike meninger og ny erkjennelse. Men spørsmålet er om debattene av og til kan være noe mer enn faglig uenighet, sier Olsen.

Meningsmålingsbyrået Ipsos har på vegne av Universitetet i Agder gjennomført spørreundersøkelsen som kartlegger mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren.

Fakta

Disse har vært med på den nasjonale kartleggingen av seksuell trakassering

Her er de høgskoler og universiteter som har deltatt i den nasjonale kartleggingen. Det er lenke til de lokale rapportene der de finnes.

Undersøkelsen ble sendt ut til 42.778 ansatte ved 26 deltagende utdanningsinstitusjoner som totalt ble besvart av 17.984 respondenter, en svarprosent på 42 prosent. Undersøkelsen ble gjennomført mellom 20. mai og 11. juni 2019, og omfatter kun ansatte, ikke studenter.

Kilde: Ipsos/UiA

Flest i alder 50-59 år

I aldersgruppen 50-59 så er det kvinner som er overrepresentert på mobbing og trakassering, og ikke menn. Slik er det også i alle andre aldersgrupper.

14 prosent av alle kvinner har opplevd mobbing eller trakassering.

17 prosent av kvinner 50-59 år har opplevd mobbing eller trakassering.

Dette er også aldersgruppen blant kvinner som har høyest andel som har blitt mobbet/trakasserte.

De andre aldersgruppene er slik for kvinner:

  • 18-29: 13 prosent
  • 30-39: 12 prosent
  • 40-49: 14 prosent
  • 59-59: 17 prosent
  • 60+: 15 prosent

For menn så er de samme tallene slik:

10 prosent av alle menn har opplevd mobbing eller trakassering. 11 prosent av menn 50-59 år har opplevd mobbing/trakassering.

Dette er også aldersgruppen hvor flest har opplevd dette (blant menn).

De andre aldersgruppene er slik for menn:

  • 18-29: 7 prosent
  • 30-39: 9 prosent
  • 40-49: 10 prosent
  • 59-59: 11 prosent
  • 60+: 10 prosent

Flere faglige enn teknisk ansatte oppgir mobbing

Ansatte innen undervisning og forskning oppgir oftere enn andre ansettelseskategorier å ha blitt utsatt for mobbing eller trakassering i løpet av de siste 12 månedene. Her svarer 14 prosent bekreftende.

Blant de som er ansatt i teknisk/administrativ stilling, så er tallet 11 prosent. 13 prosent av stipendiatene oppgir også å ha blitt mobbet eller trakassert.

Av respondentene som har blitt utsatt for mobbing eller trakassering så har de fleste opplevd det fra en sideordnet kollega.

Dette blir oppgitt av 45 prosent av respondentene som har blitt mobbet eller trakassert. 31 prosent av respondentene oppgir at en overordnet kollega sto bak, mens 37 prosent oppgir sin leder/sjef. Noen færre (8 prosent) oppgir underordnede kollegaer, 4 prosent oppgir studenter og 3 prosent eksterne samarbeidspartnere.

Ulike spørsmål gir ulike svar

Professor Morten Birkeland Nielsen ved Universitetet i Bergen og Statens arbeidsmiljøinstitutt har vurdert den nye undersøkelsen opp mot tidligere forskning rundt mobbing og seksuell trakassering.

Han tror at den større rapporteringen av mobbing og trakassering blant arbeidstakere kan ha en sammenheng med økende undervisning i skolen om mobbing blant yngre årskull. Kjennskap til definisjonen av mobbing som gjentatte negative handlinger over tid som det er vanskelig å forsvare seg mot, vil gi lavere tall for mobbing enn en videre definisjon.

— Når vi gjør slike undersøkelser legger vi alltid ved en definisjon av mobbing. Om man utelater definisjonen får man et langt høyere tall. Unge har hatt mye om dette i skolen, mens de eldre kanskje ikke har fått den opplæringen, sier Nielsen.

Et høyt antall utenlandske ansatte kan også gi et høyt tall, på grunn av ulik definisjon av mobbing.

Et mobbetall på 13 prosent i gjennomsnitt er svært høyt sammenliknet med andre undersøkelser. En av de mest omfattende kartlegginger av arbeidsmiljø står Statens arbeidsmiljøinstitutt for. I 2016 rapporterte 3,4 prosent av respondentene i levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø at de hadde blitt utsatt for plaging eller ubehagelig erting.

Men fordi spørsmålsstillingen er ulik, og undersøkelsene spør om ulike perioder, er det ikke mulig å sammenligne tallene direkte.

— Vi spør stort sett om de seks siste månedene. Hvis du utvider perioden øker sjansen for feil, sier Nielsen.

Overgrepstall ligner

Vanligvis er det fysiske yrker, som bygg og anlegg eller omsorg, som ligger øverst når det gjelder mobbing.

— Uansett om tallene er store eller små må man ta dem på alvor, og gå inn og gjøre videre undersøkelser. Og man bør opprette en kanal der de som opplever at de har blitt mobbet kan ta kontakt og få hjelp, sier Nielsen.

Tallene for seksuell trakassering og seksuelle overgrep i denne undersøkelsen er godt gjenkjennbare fra andre undersøkelser. At en av 1000 rapporterer grove seksuelle overgrep som kan være voldtekt, er dessverre ikke uventet.

— Tallene er egentlig ganske like. Det ser ikke ut som om det er noe mer av slikt enn ellers i arbeidslivet. Men det er viktig at man tar dette på alvor, og reflekterer over hvorfor man har fått disse tallene, sier professoren.

Ulike grunner for trakassering

Andelen som har blitt mobbet/trakassert er uansett betydelig, og peker på et problem ved akademia som arbeidsplass som må tas på alvor, heter det i den nasjonale rapporten.

De trekker også fram at det er relativt få som oppgir de ordinære trakasseringsgrunnlagene (kjønn, etnisitet, legning, etc.) som bakgrunn for trakasseringen.

Og dermed: Dette indikerer at det finnes en rekke andre årsaker til mobbing/trakassering i akademia som denne undersøkelsen ikke har avdekket, heter det i rapporten.

90 prosent av de ansatte i sektoren

Undersøkelsen ble sendt ut til 42.778 ansatte ved 26 deltagende utdanningsinstitusjoner som totalt ble besvart av 17.984 respondenter, en svarprosent på 42 prosent. Undersøkelsen ble gjennomført mellom 20. mai og 11. juni 2019, og omfatter kun ansatte, ikke studenter.

De ansatte utgjør omlag 90 prosent av alle ansatte i sektoren.

Det eneste universitetet som ikke er med i initiativet er Universitetet i Stavanger, som i vår gjennomførte sin egen undersøkelse.

Universitetet i Agder har sammen med Universitetet i Oslo har hatt ansvaret for å gjennomføre kartleggingen. Undersøkelsen er gjort i samarbeid med meningsmålingsbyrået Ipsos.

Dag Rune Olsen deltok som leder for Universitets- og høgskolerådet (UHR) på presentasjonen av den nasjonale rapporten rundt mobbing og trakassering. Foto: Siri Øverland Eriksen

I sine kommentarer etter at tallene ble presentert, viste Dag Rune Olsen til UiB-professor Ståle Einarsen. Han er professor i psykologi.

— Einarsen viser at det er en tydelig sammenheng mellom hvordan man håndterer konflikter og hvor mange som rapporterer at de er utsatt for mobbing og trakassering. Dette viser at tidlig innsats i konflikter er viktig, sa Olsen.

Til Khrono sier UiB-rektoren at det er svært viktig hvordan man fremstår i faglige debatter, og at man må være obs på at det ikke alltid er sikkert motparten oppfatter det man sier slik man har tenkt.

Ikke alle lokale rapporter publisert

Det er 26 institusjoner som har deltatt i undersøkelsen. Så langt har 21 universiteter og høgskoler publisert sine lokale rapporter.

Etter det Khrono kjenner til er det fire institusjoner som ikke har bestilt egne rapporter om eget lærested, de har bare deltatt totalt sett. Det gjelder Ansgar teologiske høyskole, Arkitekt og designhøyskolen, Samisk høgskole og Fjellhaug internasjonale høgskole.

Universitetet i oslo skal levere sin rapport til offentligheten tirsdag.

Oversikt over seksuell trakassering, mobbing og trakassering ved norske universiteter og høgskoler

InstitusjonSeksuell trakasseringMobbing og trakasseringAntall personer som har rapportert om seksuelle overgrep
Hele landet1,6 %13 %18*
Høgskolen i Innlandet1,1 %13 %0
OsloMet1,2 %11 %0
Høgskulen på Vestlandet1,2 %12 %1
Universitetet i Bergen2,0 %12 %1
Høgskulen i Volda1,0 %14 %0
NHH2,3 %10 %0
UiT - Norges arktiske universitet1,1 %15 %1
NTNU1,8 %12 %4
BI4,0 %9 %0
Universitetet i Agder3,0 %11 %2
Nord universitet1,0 %18 %1
USN1,1 %14 %0
NMBU1,6 %11 %2
KHiO0,83 %19 %0
Høgskolen i Molde0 %2,3 %0
Dronning Mauds Minne2,0 %9 %0
Politihøgskolen2,4 %12 %0
Norges musikkhøgskole1,0 %8 %0
Norges idrettshøgskole1,4 %11 %0
NLA Høgskolen0,8 %1,6 %0
Høgskolen i Østfold3 %18 %0

Kilde: Nasjonal rapport, kartlegging av mobbing og seksuell trakassering, utført av Ipsos AS.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS