«omforent avtale»

Nå er professoren og UiB enige i tyskervits-saken

Universitetsledelsen i Bergen har gitt professoren som fortalte den omstridte tyskervitsen en uforbeholden unnskyldning. De vurderer også å gi ham lønnsopprykk.

— Svein Larsen har ikke mobbet og trakassert studenten ved å fortelle den såkalte tyskervitsen., sier rektor Dag Rune Olsen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ledelsen ved Universitetet i Bergen og professor Svein Larsen, via sin advokat Torkel Tveit, har nå inngått en omforent avtale i den såkalte tyskervitssaken.

Både UiB-rektor Dag Rune Olsen og advokat Torkel Tveit bekrefter dette overfor Khrono.

Partene er enige om å ikke røpe detaljer i avtalen, men ifølge advokat Torkel Tveit har UiB-ledelsen gitt Svein Larsen en uforbeholden unnskyldning. Det er noe professoren har ventet på i ett år, etter at fakultetsledelsen i fjor beklaget vitsingen på professorens vegne.

Etter det Khrono kjenner til har ikke universitetet utbetalt noen direkte økonomisk erstatning eller kompensasjon til professoren som kan kobles til tyskervitssaken, men universitetsledelsen vurderer i stedet å gi Svein Larsen lønnsopprykk.

Den tyske studenten som klaget inn professorens vitsing og uttalelser, fikk etter krav fra sin advokat en kompensasjon på 10.000 kroner for blant annet sterkt mediepress i saken. Universitetet i Bergen betalte også utgiftene til studentens advokat, Birthe Eriksen, i forbindelse med saken.

Krevde erstatning for ærekrenkelser

Det var i slutten av september i år at det ble kjent at professoren som fortalte den omstridte vitsen om at «tyskerne har vært her før, og nå åler de seg inn igjen», hadde skaffet seg advokat.

Det har også vært viktig for Svein Larsen å få bekreftet at han ikke har mobbet, trakassert eller diskriminert i saksforholdet.

Torkel Tveit, arbeidsrettsadvokat

I et harmdirrende ni siders langt brev gikk advokat Torkel Tveit gjennom saken hvor han mente at flere av uttalelsene som universitetsledelsen har kommet med om professoren i mediene var ærekrenkende, blant annet antydninger om at han ikke hadde folkeskikk. Tveit krevde erstatning for ærekrenkelsene og en uforbeholden unnskyldning fra UiB-ledelsen til sin klient.

Advokaten mente også at UiB hadde lagt begrensninger på professor Larsens ytringsfrihet.

Bergensavisens forside 15.august i år.

Ikke mobbing og trakassering

I avtalen som nå er inngått skal det også komme fram at professorens tyskervits ikke er å anse som brudd på likestillings- og diskrimineringsloven. Det betyr at universitetet ikke ser på professor Larsens vits om tyske turister som mobbing og trakassering av den tyske studenten.

Rektor Dag Rune Olsen bekrefter det siste overfor Khrono:

— Vi ser ikke på tyskervitssaken som en mobbing- og trakasseringssak, sier han.

— Så nå kommer du med en uforbeholden unnskyldning til professoren slik han har ventet på?

— Jeg kan si det samme som vi tidligere har sagt: Det har vært en kjelkete håndtering av denne saken fra UiBs side. Og jeg beklager at vi ikke har klart å håndtere saken bedre. Måten UiB har håndtert saken på kan ha vært med på å eskalere den, sier rektor Olsen og gjentar:

— Svein Larsen har ikke mobbet og trakassert studenten ved å fortelle den såkalte tyskervitsen.

Flere har i sosiale medier ment at Larsen har mobbet og trakassert studenten, blant annet hevdet studenten selv dette i et oppslag i Bergensavisen i august i år. Studentens klage på tyskervitsen ble også lagret på rødt i universitetets Si fra-system på linje med andre mobbe- og trakasseringssaker.

Olsen kommenterer ikke økonomi

Rektor Olsen viser til at både professoren og studenten har hatt det vanskelig under denne saken.

— Det har også blitt påstått gjennom medieoppslag at professoren har mobbet og trakassert, men det mener vi at han ikke har gjort, sier Olsen.

— UiB betalte en kompensasjon til den tyske studenten, blant annet fordi hen hadde vært utsatt for et sterkt mediepress. Betaler dere kompensasjon til professoren også?

— Det ønsker jeg ikke å kommentere.

— Da betyr vel det at dere faktisk vurderer en form for kompensasjon?

— Jeg kommenterer ikke noe rundt penger, sier Olsen.

Olsen ønsker heller ikke å si noe om UiB vil betale honoraret til Larsens advokat, slik de gjorde til studentens advokat.

— Studenten hadde ingen fagforening i ryggen, men det har jo Larsen hatt her, sier Olsen.

— Men fagforeningen hans - Forskerforbundet - har ikke betalt advokatutgiftene hans?

— Det vet jeg ingenting om, sier rektor Olsen.

Larsen og advokaten er «tilfredse»

Professor Svein Larsen ønsker ikke å kommentere saken på dette tidspunktet. Men advokaten hans, Torkel Tveit, bekrefter på e-post at partene har kommet fram til en løsning.

Advokat Torkel Tveit sier at professor Svein Larsen nå håper å kunne legge tyskervitssaken bak seg.

— Universitetet har uforbeholdent beklaget sin sakshåndtering og noen av de uttalelser som ble gitt til media. Det har også vært viktig for Svein Larsen å få bekreftet at han ikke har mobbet, trakassert eller diskriminert i saksforholdet, skriver Tveit - og legger til:

— Øvrige vilkår i den omforente løsning er han tilfreds med.

Da Khrono påpeker at advokaten ikke har svart på flere av spørsmålene Khrono har stilt, blant annet om økonomisk erstatning for ærekrenkelser, om UiB dekker advokathonoraret til Tveit og vurdering av lønnsopprykk for Larsen, henviser advokaten til formuleringen «øvrige vilkår i den omforente løsning er han (Svein Larsen red.mrk) tilfreds med».

Til slutt skriver advokaten:

— Svein Larsen håper med dette å kunne legge bak seg en sak som har vært svært krevende på alle måter.

Olsen: Ingen gladsak

Også rektor Dag Rune Olsen anser seg nå som ferdig med tyskervitssaken.

— Er UiB-ledelsen nå fornøyd med utfallet i saken?

— Dette er ingen gladsak. Ingen har kommet godt ut av denne saken, men vi må jo bli ferdige med den, og det anser jeg at vi er nå, sier rektor Olsen, som er fornøyd med at man har kommet til en enighet med professor Larsen og advokaten hans.

Powered by Labrador CMS