Debatt ● Tor W. Andreassen

Nå må (A)kademikerne våkne

Oppdatert eller utdatert? Utdanning har vært en god garanti mot ledighet, men ikke nødvendigvis nå lengre. Hva kan fagforeningene og interesse­organisasjonene gjøre for medlemmene i møte med kunstig intelligens?­

For ledere som er opptatt av lavere kostnader kan det være fristende å erstatte mennesker med teknologi, skriver kronikkforfatteren.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Generativ KI er en snakkis i alle sammenhenger. Lærere, forskere, og ansatte er opptatt av å finne ut av hva teknologien kan bety for dem. Nå foreligger to vitenskapelige studier som gir svaret — og det er ikke lystelig lesing for mennesker med høyere utdanning.

Begge studiene* peker på at de med høyest utdanning og lønn vil bli påvirket enten ved at jobben blir borte eller at den blir endret. Fordi teknologiske utviklinger og innovasjoner historisk har rammet produksjonsarbeider eller ansatte med lavere lønn, har akademikere sluppet unna. Utdanning har vært en god garanti mot ledighet. Ikke nå lengre. De moderne luddittene er akademisk utdannet og jobber i kreative yrker, administrasjon og ledelse.

Dette reiser spørsmålet: hva kan lederne av interesseorganisasjoner og fagforeninger gjøre for sine medlemmer i tiden fremover? Her er noen tanker om dette.

Det er flere implikasjoner som kan være relevante for fagforeningsledere.

  1. Endring i arbeidsoppgaver: Generativ KI kan automatisere visse oppgaver som tidligere ble utført av mennesker. Dette kan føre til at arbeidstakere må tilegne seg nye ferdigheter og utføre andre oppgaver som ikke kan automatiseres. Fagforeningen kan spille en viktig rolle i å hjelpe arbeidstakere med å tilegne seg nye ferdigheter og tilpasse seg endringer i arbeidsmarkedet.

  2. Endring i arbeidsforhold: Generativ KI kan føre til at flere arbeidstakere blir frilansere eller selvstendig næringsdrivende. Dette kan føre til at arbeidstakere mister noen av de beskyttelsene som ansatte har, som for eksempel sykepenger og pensjonsordninger. Fagforeningen kan spille en viktig rolle i å sikre at arbeidstakere har tilstrekkelig beskyttelse og rettigheter, uavhengig av om de er ansatte eller frilansere.

  3. Endring i arbeidsmiljø: Generativ KI kan føre til at arbeidstakere må samarbeide med KI-systemer og roboter. Dette kan føre til at arbeidsmiljøet endres, og at arbeidstakere må tilpasse seg nye arbeidsforhold. Fagforeningen kan spille en viktig rolle i å sikre at arbeidsmiljøet er trygt og helsemessig forsvarlig, og at arbeidstakere har tilstrekkelig opplæring og støtte for å kunne samarbeide med KI-systemer og roboter.

  4. Endring i arbeidsfordeling: Generativ KI kan føre til at visse oppgaver blir utført av KI-systemer og roboter, mens andre oppgaver fortsatt utføres av mennesker. Dette kan føre til at arbeidsfordelingen endres, og at arbeidstakere må samarbeide med KI-systemer og roboter for å utføre oppgavene sine. Fagforeningen kan spille en viktig rolle i å sikre at arbeidsfordelingen er rettferdig og at arbeidstakere har tilstrekkelig opplæring og støtte for å kunne samarbeide med KI-systemer og roboter.

Vi står overfor et paradigmeskifte som krever at ansatte og fagforeninger må tenke på hvordan de best kan sikre at de enkeltvis og samlet oppleves som relevante. For ledere som er opptatt av lavere kostnader kan det være fristende å erstatte mennesker med teknologi eller de med høyest lønn med noen med lavere lønn. Begge alternativene ligger på GenAI-bordet. 

Econa — en interesseorganisasjon og fagforening for økonomer med mastergrad — hadde nettopp en konferanse for sine medlemmer med tittelen «Oppdatert eller utdatert». Bedre kan det ikke sies. 

*) De to studiene er:

Hui, Xiang and Reshef, Oren and Zhou, Luofeng, The Short-Term Effects of Generative Artificial Intelligence on Employment: Evidence from an Online Labor Market (July 31, 2023). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4527336 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4527336

Dell'Acqua, Fabrizio and McFowland, Edward and Mollick, Ethan R. and Lifshitz-Assaf, Hila and Kellogg, Katherine and Rajendran, Saran and Krayer, Lisa and Candelon, François and Lakhani, Karim R., Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality (September 15, 2023). Harvard Business School Technology & Operations Mgt. Unit Working Paper No. 24-013, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4573321 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4573321

Powered by Labrador CMS