Debatt Nina Waaler & Petter Aasen

Nokut utfordrer fullmaktene som ligger til de fleste av landets universiteter

— En snikinnføring av en ny kategori universiteter, skriver rektorene Nina Waaler og Petter Aasen, om krav om godkjenning av psykologistudier.

Konstituert rektor ved OsloMet, Niina Waler og rektor ved USN, Petter Aasen, er bekymret for at den nye forskriften innfører en ny type universitet.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det var en viktig og etterlengtet endring da Stortinget vedtok å ta profesjonsstudiene i psykologi, juss og teologi ut av gradsforskriften før sommeren, og gi mulighet til å tilby viktige studier ved flere institusjoner. OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge tok det som en selvfølgelig at dette ville skje i samsvar med de fullmakter vi allerede har som universitet, hvor vi kan etablere studier på alle nivå – fra bachelor til doktorgrad.

Det ser nå ut til at de som ikke har hatt gradsstudiene i juss, psykologi og teologi tidligere må søke Nokut, og ikke bare de institusjonene som allerede må søke Nokut for å etablere studier på masternivå. Regelverket det skal søkes etter inneholder de samme kravene som vi har fullmakter til å opprette alle andre studier fra, og inneholder således ikke noe nytt eller annerledes. Dette utfordrer fullmaktene som ligger i de fleste av landets universiteter, og er en snikinnføring av en ny kategori universiteter.

Paradoksalt ser også Nokuts nye særordning til å innebære at vi må søke Nokut om etablering av masterstudier i juss, psykolog og teologi mens vi fremdeles selv kan etablere doktorgradsstudier i de samme fagområdene. Våre institusjoner har erfaring med selvakkreditering av integrerte masterstudier fra tidligere, for eksempel fra innføringen av femårige grunnskolelærerutdanninger.

Styringsmeldingen for statlige universiteter og høgskoler stadfestet at staten fremover skal gi økt ansvar og autonomi, og at med økt ansvar skal kontrollfunksjonene styrkes. Vi tok det derfor som en selvfølge at Nokuts rolle overfor universiteter er å føre tilsyn med etablering av studier som tidligere var begrenset av gradsforskriften, og ikke lage en særordning hvor de spiser seg inn på fullmakter andre institusjoner har i kraft av sin institusjonskategori.

Vi forventer at Kunnskapsdepartementets oppfølging av Styringsmeldingen skjer innenfor fullmaktstrukturen som gjelder for øvrige studier i Norge.

Powered by Labrador CMS