institutt-regnskap

Norce i pluss både på økonomi og arbeidsmiljø

Nok et år viser regnskapet plusstall for Norce-konsernet. En arbeidsmiljøundersøkelse viser også at de ansatte har lagt mye av turbulensen bak seg.

— Tallene viser at vi har fått arbeidsro, sier fungerende konsernsjef Thor Arne Håverstad i Norce.


Det er bare tre-fire år siden det fusjonerte forskningskonsernet måtte ty til nedbemanning og oppsigelser. Regnskapet viste den gangen flere titalls millioner i minus. Deretter rammet pandemien og i fjor Ukraina-krigen, med inflasjon og strømpriser på rekordnivå. Men regnskapstallene for 2022 viser at Norce-konsernet har stabilisert driften i pluss.

Arbeidsro

— Tallene viser at vi har fått arbeidsro og kan fokusere på satsingsområdene våre. Så er det alltid noe som kan gjøres bedre, og vi må hele tiden ha oppmerksomheten mot å utvikle virksomheten vår videre, sier fungerende konsernsjef Thor Arne Håverstad.

Regnskapet er ennå ikke ferdigstilt, men de foreløpige tallene viser at Norce hadde driftsinntekter på cirka 850 millioner kroner i 2022, dette er om lag 12 prosent høyere enn i 2021. Driftsresultatet ser ut til å ende på rundt 10 millioner kroner, det samme som i 2021.

Konsernsjef Håverstad forteller at forskningskonsernet har lykkes godt med å få finansiering på store forskningsprosjekter og nasjonale sentre. Det er også stabil inngang av oppdrag som kommer fra næringslivet og samfunnet for øvrig.

— Det er klart at vi har hatt en bra ordreinngang. Deler av inntektene er langsiktige og nokså forutsigbare, slik som for våre sentre i helsesektoren, med midler over statsbudsjettet. I den andre enden er det langt mer risikoutsatte oppgaver, slik som oppdrag fra små bedrifter og industri som er mer ad hoc-preget. Dette krever kontinuerlig markedsarbeid, sier Thor Arne Håverstad.

EU trekker opp

Norce har hatt solid tilslag når det gjelder forskningsprosjekter i EU. I fjor fikk Norce bevilget 26 prosjekter gjennom Horisont Europa, der de selv var koordinator for 8 av dem. Det gir Norce en suksessrate på over 30 prosent, siden starten av EU-programmet.

— Her har organisasjonen knekt en kode. Særlig er prosjektene der vi selv er koordinator betydningsfulle, sier Håverstad.

Asgerd Eide, HR-leder i Norce

Andelen av EU-inntekter i prosjektporteføljen er stadig stigende. Verdien av fjorårets tilslag er på mer enn 200 millioner kroner.

— Men det er klart at vi er helt avhengig av Retur-EU-ordningen for at det skal være noenlunde regningssvarende å gå for disse EU-prosjektene, sier Thor Arne Håverstad.

300 millioner i eget «fond»

Konsernet tar utbytte fra datterselskaper som har solgt virksomheter med gevinst. Fjoråret tilførte 60 millioner kroner til kapitalreservene som følge av salget av bedriften Prototech, et selskap som er bygget opp i Norce og ble videresolgt i 2021. Dette gjør at selskapets totalresultat er betydelig bedre enn driftsresultatet.

— De realiserte gevinstene er samlet i en finansportefølje som er på over 300 millioner kroner. Styret har etablert regler for uttak, slik at vi kan dele ut 15—20 millioner årlig fra avkastningen til bruk i forskningsprosjektene våre, sier finansdirektør Thomas Samdal i Norce.

Pengene kanaliseres i hovedsak tre veier. De kan brukes til strategisk forskning og satsinger, ny kommersialisering eller forskningsinfrastruktur.

Arbeidsmiljø peker oppover

I 2019 og 2020 stormet det kraftig rundt Norce-konsernet etter minusresultater, kostnadskutt og oppsigelser. En arbeidsmiljøundersøkelse endte med at daværende toppsjef, Elisabeth Maråk Støle, måtte gå av i januar 2021.

Resultatene viste den gang at tilliten til toppledelsen i Norce var svært tynnslitt. Nå skal tallene, ifølge ledelsen, være kraftig forbedret.

— Generelt kan vi si at vi scorer betydelig bedre på alle parametere. I snitt er vi på nivå med instituttsektoren ellers i Norge, sier HR-leder Asgerd Eide i Norce.

Hun forklarer at de Norce-ansatte svarer betydelig mer positivt på parametere som er knyttet til arbeidsglede og om de vil anbefale Norce som arbeidsplass til andre.

— Dette er bra, samtidig som undersøkelsen også viser at vi har områder som fortsatt har forbedringspotensial. Ikke minst handler dette om tilliten til øverste ledelse, selv om vi her har hatt svært stor fremgang siden forrige undersøkelse, sier fungerende administrerende direktør Håverstad.

Venter på ny sjef

Men turbulensen i Norce var ikke helt over med Elisabeth Maråk Støles avgang. Hennes etterfølger Kristin Wallevik tok over i august 2021. Men Wallevik ble trukket inn i en rettstvist som følge av hennes ektefelles forretningsdrift og valgte å fratre i oktober 2022, som følge av medieomtale hun selv mente var «dypt urimelig».

Deretter ble Thor Arne Håverstad for andre gang på to år satt inn som fungerende toppsjef. For en drøy måned siden gikk søknadsfristen til ny konsernsjef i Norce ut, men ny toppsjef er ennå ikke blitt offentliggjort.

Powered by Labrador CMS