Hanne Solheim Hansen ba Nord-styret om å få legge frem forslag til bemanningsplan i mars. Foto: Siri Øverland Eriksen

Nord-rektor om nedbemanning:
— Vi må lage en plan som vi i verste fall kan bruke i rettsalen

Nedbemanning. Nord-rektor Hanne Solheim Hansen forbereder seg på at det kan bli rettsak i forbindelse med nedbemanningen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag (FLU) ved Nord universitet må nedbemanne. 341 årsverk skal bli til 316 – eller kanskje enda færre. Da saken ble behandlet i Nord-styret torsdag ba rektor Hanne Solheim Hansen om å få komme tilbake med forslag til bemanningsplan i mars-møtet.

Fakta

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet

Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag (FLU) ble opprettet 1. januar 2017.

Fakultetetet har 3500 studenter og cirka 330 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Fakultetet tilbyr doktorgrad (PhD) i studier av profesjonspraksis, som er under reakkreditering hos Nokut.

Fakultetet er pålagt å kutte 35 stillinger innen desember 2021.

— Vi må ha en total oversikt før vi kan gå inn og forhandle. Vi må kanskje lenger ned enn til 316, men den planen har vi ikke på plass ennå, sa Hansen til styret.

Mer utfordrende enn man trodde

Hansen sa også at det må legges en plan for nedbemanning som ikke påvirker den faglige kvaliteten.

— Dette har vært mer utfordrende enn vi forutså. Vi må lage en plan som vi i verste fall kan bruke i rettssalen, sa Hansen.

I en epost til Khrono skriver Hansen at nedbemanning består av naturlig avgang og midlertidige som slutter.

Vedrørende oppsigelse så er dette en alvorlig sak, og vi ønsker derfor å være veldig grundig i vår dokumentasjon.

Hanne Solheim Hansen

— Men vi har sagt at vi ikke kan se bort fra oppsigelser. Vedrørende oppsigelse så er dette en alvorlig sak, og vi ønsker derfor å være veldig grundig i vår dokumentasjon, skriver Hansen.

Skal drøftes med fagforeningene

Når bemanningsplanen for innplassering er lagt frem, skal den drøftes med fagforeningene. Robin Munkvold, leder for Forskerforbundet ved Nord universitet, sa til Khrono før styremøtet at situasjonen er belastende.

— Det er veldig mye uro, mange står naturlig nok i limbo uten å vite hvordan framtiden blir. Når vi er kommet dit vi er gjør vi det vi kan for å få til en best mulig løsning og bidra til forståelse for prosessen. Men det er ikke enkelt med tanke på hvor store kontroversene har vært i forkant, sier Munkvold.

Også Utdanningsforbundet reagerer. I forbindelse med at saken om FLUs økonomi var oppe i informasjons- og drøftingsutvalget i januar hadde fagforeningen en lang rekke spørsmål. Disse ble også omtalt i styremøtet, uten at rektor kunne svare på alle.

Utdanningsforbundet skrev blant annet i sine kommentarer at «I styresakene ser vi en svartmaling av FLU og vi etterspør hvordan man kommer frem til tallet 300? FLU produserer med sine ansatte pr. i dag svært mange studiepoeng sammenlignet med fakulteter som ikke er langt unna i forhold til antall ansatte. FLU skaffer inntekter til Nord universitet i langt større grad enn andre fakulteter, noen av dem går også med «overskudd». Er Nord universitet ett universitet eller er det fem universiteter?»

Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Roger Hanssen, skriver i en epost til Khrono at det er helt umulig å si om noen vil ta en eventuell oppsigelse til retten.

— Vi håper og vil gjøre vårt beste sammen med de andre fagforeningene og ledelsen slik at prosessen blir så god at ingen har behov for det, skriver Hanssen.

Han håper forslaget til bemanningsplan foreligger før mars.

Kriterium ikke klare

Bakgrunnen for saken er et stort underskudd på fakultetet. I mars i fjor, da saken ble behandlet i styret, ble det pekt på kostnader knyttet til innføring av master i grunnskolelærerutdanningen og krav til kompetanse blant de ansatte. Det ble også pekt på nedgang i studiepoengsproduksjonen.

Den første planen for nedbemanning ble presentert i oktober i fjor. Da var det snakk om tjue stillinger i 2020 og ytterligere ti i 2021.

Men foreløpig er det ikke klart hvem som mister jobben.

— Hvilke kriterium kommer man til å bruke når man skal nedbemanne?

— Dette er under utarbeidelse, og skal diskuteres med tillitsvalgte, skriver Hansen.

Da Khrono snakket med Hansen før møtet, sa hun at situasjonen ved fakultetet er alvorlig. Planen var at det ved årsskiftet skulle være 336 årsverk ved fakultetet. I stedet er det nå 341. Dette skyldes at det er flyttet over fem stillinger fra et annet fakultet, men Hansen sa i møtet at disse har med egen finansiering.

Powered by Labrador CMS