Utsatt psykologi-svar til UiA

Hege Larsen
nokut uia nyhetssenteret

Universitetet i Agder (UiA) får ikke svar på søknaden om å få etablere et profesjonsstudium i psykologi før sommerferien likevel.

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) skriver i en e-post til UiA at den sakkyndige komiteen fortsatt jobber med de faglige vurderingene og ikke blir ferdig før medio august.

UiA har søkt to ganger om å få opprette profesjonsstudiet i psykologi, sist gang høsten 2023. I april kom svaret fra Nokut om at den sakkyndige komiteen ikke ville anbefale søknaden.

Beskjed var at søknaden er mangelfull og at utdanningen ikke oppfyller kravene til akkreditering. Komiteen mente at fagmiljøet ved UiA må styrkes innen utviklingspsykologi og personlighetspsykologi, samt at det er uklart i søknaden om studentene får erfaring med alle pasientgrupper og aldersområder.

15. mai sendte UiA så inn sitt tilsvar, og det er dette universitetet nå venter på svar på. Ifølge tilsvaret har UiA nå rettet opp manglene og blant annet ansatt flere fagpersoner innen utviklingspsykologi og personlighetspsykologi.

UiA må vente på svar om akkreditering av profesjonsstudium i psykologi.
Powered by Labrador CMS