KORONATILTAK

NTNU dropper alle skoleeksamener til våren. Studentleder er fornøyd

Før jul måtte universitetet utsette skoleeksamener i siste liten. Nå vil de være mer føre var.

— Det er ikke mulig å forutsi hvordan smittesituasjonen er eller hvilke tiltak som gjelder i mai, sier prorektor for utdanning, Marit Reitan.
Publisert

Før jul ble det klart at UiT Norges arktiske universitet dropper skoleeksamen denne våren. Nå følger Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) etter.

Universitetets hovedbegrunnelse for avgjørelsen er å skape forutsigbarhet for studenter og ansatte.

«NTNU har 42 000 studenter og 5000 vitenskapelige ansatte, og det er delte meninger blant både studenter og ansatte om hva som er gode og forsvarlige vurderingsformer. Det som det derimot er stor enighet om, og som etterspørres av det store flertallet, er størst mulig grad av forutsigbarhet», heter det i NTNUs vedtak om eksamen våren 2022.

— Vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra studentene, og det er høy grad av støtte til denne løsningen på fakultetene, skriver prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan til Khrono.

Universitetsavisa omtalte saken først.

Ville ha fysisk eksamen før jul

Før jul var NTNU bestemte på å beholde fysisk eksamen, selv etter protest fra flere studenter.

— Vi kan ikke ta hensyn til at en del studenter er uenige med kommuneoverlegen og FHI, sa Marit Reitan til Khrono 12. desember.

— Dette blir lett etterpåklokskap. Samtidig har det nå vært såpass lang tid at en plan B burde vært utarbeidet. I mangel av en slik er vi redde for at NTNU nå har som alternativ å avlyse eksamen dersom de må stramme til ytterligere. Og det er jo det siste vi ønsker, sa daværende leder av Studenttinget ved NTNU, Andreas Knudsen Sund, i samme artikkel.

Når regjeringen kom med de siste innstrammingene 13. desember, ble Sunds bekymringer en realitet. NTNU måtte utsette flere skoleeksamener til over nyttår, og omgjøre flere skoleeksamener i siste liten.

Umulig å forutsi situasjonen

Reitan sier at NTNU nå har vært gjennom to eksamensperioder der eksamen måtte bli lagt om på kort varsel, både høsten 2020 og 2021.

— Begge periodene har vært svært krevende både for studenter og ansatte. Vi har diskutert dette med våre utdanningsledere, og vi har blitt enige om at dette viktigste nå er å velge en løsning som gir størst mulig grad av forutsigbarhet for både studenter og ansatte, skriver Reitan.

Hun legger til at et annet viktig poeng er at de får best mulig tid til å utvikle gode vurderingsformer som reflekterer både læringsutbytte og faglig innhold.

— NTNU var ganske bestemte på å beholde skoleeksamen før jul, hva vurderer dere annerledes nå?

— Da vi våren 2021 planla eksamensperioden for høsten, var vi i en situasjon med lav smitte og forventninger om at det skulle være mulig å gjennomføre en del av våre eksamener under tilsyn.

Reitan understreker at de allerede da planla for et reduserte antall eksamener med tilsyn. Men da omikron kom skapte det uforutsigbarhet som gjorde at de måtte omlegge eksamenene på kort varsel.

— Nå opplever vi at det er stor usikkerhet knyttet til pandemiens utvikling. Det er ikke mulig å forutsi hvordan smittesituasjonen er eller hvilke tiltak som gjelder i mai.

Fornøyde med vedtaket

Astrid Hilling tok 1. januar over som leder av Studenttinget ved NTNU. Hun sier at de er fornøyde med vedtaket fordi det skaper forutsigbarhet for studentene.

— Dette har vært sterkt etterspurt av studentene, og vil unngå situasjoner som høsten 2021 hvor endring i eksamensform kom med svært korte frister. Vi er også fornøyde med at de nå har planlagt for rask omlegging til alternative eksamensformer i de emnene hvor det planlegges for skriftlig skoleeksamen, noe vi har etterspurt, skriver Hilling til Khrono.

Astrid Hilling, leder av Studenttinget ved NTNU 2022.

Studentlederen legger til at at det likevel er viktig at studentene får beskjed i god tid om gjeldende eksamensform og eksamenstidspunkt. Dette har NTNU sagt det skal komme informasjon om 27. januar.

— Vedtaket vil også i større grad enn i høst tilrettelegge for at studenter i karantene vil kunne gjennomføre eksamen, skriver Hilling.

Slik blir våren 2022

Ifølge NTNUs intranettsider, Innsida, er dette bestemmelsene som er gjort om eksamen våren 2022:

  • Hovedregel er at alle eksamener våren 2022 skal ha en annen eksamensform enn skriftlig skoleeksamen. Det betyr at de emnene som etter planen skal ha skriftlig skoleeksamen, må legges om til en annen eksamensform.
  • Hovedregel er videre at eksamener som normalt har bokstavkarakter, fortsatt skal ha bokstavkarakter selv om eksamen endrer form.
  • Det kan gjøres unntak for emner der det er særlig tungtveiende faglige grunner for å beholde skriftlig skoleeksamen eller der det er særlig utfordrende å legge til rette for bruk av bokstavkarakter når eksamensformen endres.
  • Alle emner som får innvilget skriftlig skoleeksamen, skal ha en plan for rask omlegging til alternativ vurderingsform.

Muntlige, praktiske og andre fysiske eksamener som ikke er skriftlige, skal i utgangspunktet gå som planlagt.

Powered by Labrador CMS