årsregnskap

NTNU gikk mest ned på konsulent­bruk. Kuttet 141 millioner kroner

12 universiteter og høgskoler kuttet i konsulentbruken i 2023, mens 9 andre tvert i mot brukte mer enn året før. I alt var konsulentregningen på 780 millioner.

NTNU-direktør Bjørn Haugstad sier at NTNU har tatt signalene fra regjeringen om å kutte ned på bruken av konsulenter. I 2023 betalte universitetet 208 millioner til konsulenter, mot 349 millioner året før.
Publisert

I tildelingsbrevene for 2023 fikk universiteter og høgskoler beskjed om å kutte ned på konsulentbruken og heller benytte interne ressurser og kompetanse. 

Konsulenttjenester fra kommunikasjonsbransjen skulle som hovedregel ikke brukes.

Fakta

Innskjerping konsulentbruk

  • Regjeringen ønsker å få ned konsulentbruken ved universiteter og høgskoler.
  • De skal rapportere spesielt på dette i sine årsrapporter.
  • Staten har også vedtatt nye retningslinjer for vikarbruk, og det har gitt nye retningslinjer for konsulentbruk i staten, utarbeidet av Direktoratet for økonomifofvaltning (DFØ).
  • Av de 21 statlige universiteter og høgskoler klarte 12 å få ned bruk av konsulenter i 2023, sammenlignet med året før.
  • I 2023 brukte de 778,8 millioner på konsulenter, sammenlignet med 994,3 i 2022, en nedgang på 22 prosent.

Nå er fasiten for 2023 klar. Årsregnskapene for de statlige universitetene og høgskolene viser at konsulentbruken for utdanningsinstitusjonene samlet har gått ned. I 2023 brukte de 778,8 millioner på konsulenter, mot 994,3 millioner i 2022, en nedgang på 22 prosent.

9 bruker mer

Likevel er det 9 universiteter og høgskoler som bruker mer på konsulenter enn i 2022, blant dem Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO) og Norges Handelshøyskole (NHH).

UiB økte fra 134 millioner i 2022 til 140 millioner i 2023, mens UiO gikk opp fra 150 til 153 millioner. 

NHH har den største prosentvise økningen med 36 prosent, fra 7,8 millioner i 2022 til 10,6 millioner i 2023.

Også UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Agder, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Østfold og Høgskulen i Volda øker konsulentbruken i 2023. 

Må lene seg på eksterne

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) økte konsulentbruken med 19 prosent i 2023, sammenlignet med året før, fra 19 til 23 millioner kroner.

Per Eirik Lund er direktør for fellestjenester ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Direktør for fellestjenester, Per Eirik Lund, viser til at USN likevel har betydelig lavere forbruk enn de fleste andre på deres størrelse.

— Vi er opptatt av å bruke bevilgningen til kjerneaktivitet og har derfor hatt høyt fokus på å ha lave utgifter til eksterne konsulenter. Blant annet har administrasjonen en egen ambisjon om å bruke interne fagmiljø som «internkonsulenter», sier Lund.

Han opplyser også at en større avtale er avsluttet på tampen av 2023, noe som vil få effekt i 2024.

Når konsulentbruken likevel har økt i 2023, forklarer Lund det med en slank administrasjon, blant annet målt i forholdstallet mellom administrative årsverk og antall studenter.

— Med en svært slank administrasjon er vi av og til avhengige av å lene oss på ekstern kompetanse. I hovedsak gjelder dette digitalisering, markedsføring og rekruttering, sier han.

Storkutt fra NTNU

Mesteparten av den samlede nedgangen ved utdanningsinstitusjonene er det landets største universitet, NTNU, som står for. Mens universitetet brukte 350 millioner på konsulenter i 2022, gikk forbruket ned til 209 millioner i 2023. Det er en nedgang på 141 millioner kroner eller 40 prosent.

— Pålegget fra departementet, samt regelendringene knyttet til vikarbruk og nye retningslinjer for konsulentbruk i staten, har vært kraftige stimuli til å få fortgang i vårt arbeid med å redusere konsulentbruken, sier Bjørn Haugstad, direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU, til Khrono.

Han legger til at NTNU har hatt god nytte av de konsulenttjenester de har kjøpt inn, men at de ikke kunne overse så tydelige signaler fra eier.

— Dere har hatt en kraftig reduksjon, har det gått for fort?

— Med så tydelige signaler måtte vi ta grep raskt, men vi ser at vi ikke samtidig har klart å øke egen bemanning tilsvarende, så det har medført at vi henger litt etter på noen prosjekter, sier Haugstad.

Må redegjøre

Kunsthøgskolen i Oslo har størst prosentvis nedgang og har kuttet konsulentbruken med 64 prosent, fra 7,9 millioner i 2022 til 2,8 millioner i 2023.

Høgskulen på Vestlandet har halvert konsulentbruken, fra 28 millioner i 2022 til 14 millioner i 2023.

Flere andre har også store prosentvise kutt, for eksempel NMBU som har kuttet 37 prosent, og OsloMet med kutt på 33 prosent.

Foreløpig er det bare universitetenes og høgskolenes årsregnskaper som er publisert. I årsrapporten for 2023, som de må levere innen 15. mars, har de fått pålegg om å beskrive nærmere hva de gjør for å kutte ut konsulenter.

Hvis de på noen områder bruker mye konsulenter, må de forklare seg om bakgrunnen for dette. De må også rapportere fortelle om eventuelle kjøp av konsulenttjenester fra kommunikasjonsbransjen og oppgi totalbeløp for kjøp av slike tjenester.

Konsulentbruken i 2023 og 2022, og utviklingen fra 2022 til 2023. Alle tall i tusen kroner

Institusjon Konsulentbruk 2023 Konsulentbruk 2022 2023 vs 2022
NTNU208367349417-141050
Universitetet i Oslo1529821499683014
Universitetet i Bergen1400521337166336
OsloMet70452106022-35570
UiT35954344151539
NMBU2798244865-16883
Universitetet i Stavanger2366434615-10951
Universitetet i Sørøst-Norge23017193313686
Universitetet i Agder14756130841672
Høgskulen på Vestlandet1443728434-13997
Høgskolen i Molde1176910983786
Høgskolen i Innlandet1090016820-5920
NHH1064678242822
Nord universitet981714713-4896
Høgskolen i Østfold781366391174
Norges musikkhøgskole38574658-801
Norges idrettshøgskole36094359-750
Høgskulen i Volda30022862140
Kunsthøgskolen i Oslo28027869-5067
Arkitekt og designhøgskolen i Oslo17581932-174
Samisk høgskole11481798-650
Totalt778784994324-215540

Kilde: Årsregnskapene, DBH

Powered by Labrador CMS