eksamen og smitte

NTNU-opprør: — Kan ikke beslutte ut fra de som roper høyest

Massive protester mot skoleeksamen endrer ikke noe ved NTNU. — Vi kan ikke ta hensyn til at en del studenter er uenige med kommuneoverlegen og FHI, sier prorektor.

— Når det kommer til hvorvidt det er forsvarlig å gjennomføre eksamen under gjeldende smitteforhold, forholder vi oss bare til rådene fra helsemyndighetene og kommuneoverlegene i våre studiebyer, sier prorektor for utdanning vet NTNU, Marit Reitan.
Publisert

Et massivt studentopprør mot skoleeksamen har ikke ført til at ledelsen ved NTNU vil endre planene for hvordan eksamen gjennomføres, trass i økte smittetall.

I en underskriftskampanje for å få hjemmeeksamen ved NTNU har 2062 skrevet under søndag formiddag.

Men ledelsen ved NTNU har ikke tenkt å endre på eksamensgjennomføringen med mindre det settes inn andre koronatiltak fra myndighetenes side.

Ikke den mest høyrøstede

«Det er 42 000 NTNU-studenter, og de vil forskjellige ting. NTNU kan ikke ta beslutninger basert på hva de som roper høyest ønsker. Vi må ta beslutning basert på en helhetsvurdering.», skriver prorektor for utdanning, Marit Reitan, ved NTNUi en epost til Khrono.

— Og hva inngår i en slik helhetsvurdering?

«I den vurderingen inngår både helsemyndighetenes anbefalinger, hva NTNU anser som faglig forsvarlig, hvilke føringer NTNU får fra Kunnskapsdepartementet og signalene fra studentene», skriver prorektoren.

Hun påpeker at NTNU hører på studentene.

«Når det gjelder smittevern, er vi lydhøre overfor studentenes tilbakemeldinger om rutiner som ikke fungerer på eksamen. De har blant annet varslet om at det har vært trengsel inn og ut av lokalene og fulle busser. Derfor har vi satt inn ekstra vakter ved eksamenslokalene og bestilt egne busser som skal lette presset på kollektivtrafikken », skriver opplyser Reitan.

Lav risiko

For øvrig forholder NTNU-ledelsen seg til myndighetene.

«Når det kommer til hvorvidt det er forsvarlig å gjennomføre eksamen under gjeldende smitteforhold, forholder vi oss bare til rådene fra helsemyndighetene og kommuneoverlegene i våre studiebyer. Vi har fått bekreftet at det er lav risiko for smitte i eksamenslokalene, med de smittevernstiltakene vi har iverksatt. Vi kan ikke ta hensyn til at en del studenter er uenige i kommuneoverlegens og FHIs vurderinger», skriver prorektoren.

Hun mener en underskriftskampanje ikke viser hele bildet.

«Når det gjelder underskriftskampanjen, så er det for øyeblikket 2000 studenter som har skrevet under. Det utgjør 4,8 % av NTNUs totale studentmasse», påpeker prorektoren.

Redd for avlysning

Leder i Studenttinget i Trondheim, Andreas Knudsen Sund, mener NTNU burde hatt en bedre beredskap med tanke på at smitten igjen kunne føre til problemer for eksamensgjennomføringen.

— Dette blir lett etterpåklokskap. Samtidig har det nå vært såpass lang tid at en plan B burde vært utarbeidet. I mangel av en slik er vi redde for at NTNU nå har som alternativ å avlyse eksamen dersom de må stramme til ytterligere. Og det er jo det siste vi ønsker, sier Sund.

Andreas Knudsen Sund er leder av Studenttinget i Trondheim

Prorektor Marit Reitan nevner likevel avlysning som alternativ dersom de må stramme inn mer.

«Hvis det blir aktuelt å endre eksamen i løpet av eksamensperioden, kan det gjøres på to måter: Eksamen kan utsettes til 2022, eller eksamen kan gjennomføres som hjemmeeksamen. Ved en plutselig omlegging vil vi ganske sikkert måtte bruke begge disse virkemidlene. Emner som blir utsatt til 2022, vil bli avholdt i perioden januar–mars», skriver Reitan.

— Hva betyr de kraftige studentreaksjonene i forhold til denne typen beslutninger?

«Jeg syns det er veldig leit at studentene får ekstra stress i eksamensperioden. De hadde fortjent en normal eksamensperiode.», skriver prorektoren.

Flere aksjoner

Ved flere studiesteder er det kampanjer mot gjennomføring av skoleeksamen. Ved Universitetet i Bergen det etablert en underskriftskampanje under tittelen: Nei til saleksamen ved UiB. Søndag var det 222 personer som hadde underskrevet oppropet til denne gruppen. Ved OsloMet er det også en underskriftskampanje der 598 personer har skrevet under.

Ved UiB er det også mistanke om koronasmitte etter en eksamen sist uke.

En eksamenskandidat fikk påvist korona dagen etter at vedkommende hadde gjennomført en eksamen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, skriver Studvest. Prorektor Pinar Heggernes ved UiB opplyser til avisen at studenten hadde testet negativt på hurtigtest før eksamen.

Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Thomas Helland-Hansen.

— De som var til stede har fått beskjed om å være oppmerksomme på symptomer og oppfordres til å ta en hurtigtest i forkant av andre eksamener, sier Heggernes til Studvest.

Økt stress

Leder i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Thomas Helland-Hansen, sier de har en god dialog med universitetsledelsen.

— Vi vil fortsette å påpeke at mange studenter opplever et økt stress i forhold til saleksamen. Men vi har en veldig god dialog med universitetsledelsen. Nå er et par eksamener gjort om til hjemmeeksamen og avstanden på skoleeksamen er økt til to meter slik at vi unngår karantenekrav for andre enn smittede, sier Helland-Hansen.

Powered by Labrador CMS