SEMESTERSTART

Slik satser de på at oppstarten i januar blir

De håper på fysisk undervisning, og vil ha studentene tilbake til campus i januar. Universiteter og høgskoler planlegger for en situasjon man ennå ikke kjenner.

Det er fortsatt usikkert om hverdagen blir digital neste semester.

— Vi vil ha studentene på campus.

Det er den klare tilbakemeldingen fra Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Norges Handelshøyskole (NHH).

Men med nye smitterekorder daglig, og en ny virusvariant som man foreløpig ikke kjenner omfanget av, kan institusjonenes planer for vårsemesteret fort måtte kastes om på.

— Kunnskapsdepartementet overlater ansvaret til universitetene og høgskolene om å ta fornuftige avgjørelser. Det ansvaret er vi beredt til å ta, sier viserektor for utdanning ved Universitetet i Oslo (UiO), Bjørn Stensaker, til Khrono.

I tillegg til noen enkeltkommuner, er smittetrykket i dag «rødt» i Bergen, Oslo-regionen og Sørøst-Norge.

Khrono har kontaktet universitetene og høgskolene i disse områdene for å finne ut hvordan de planlegger for semesterstart i januar.

UiB: — Mest mulig fysisk

— Vi vil ha en åpen campus, med åpne lesesaler og fellesområder. Vi hadde planlagt for full fysisk undervisning, men nå sier vi «mest mulig» fysisk undervisning.

Prorektor for utdanning ved UiB, Pinar Heggernes.

Det sier Pinar Heggernes, prorektor for utdanning ved UiB.

Hun sier at det allerede har blitt arrangert møter med fakultetsledelsen ved UiBs sju fakulteter, og at flere møter vil komme før jul.

— Selv om noe undervisning vil bli digital, rigger vi oss slik at vi kan gå kjapt tilbake til full fysisk undervisning, sier Heggernes.

HVL: Planlegges før juleferien

2021 åpnet med en melding om at Norge skulle ha en kort nedstengning de første ukene av januar. Da var studenter allerede på vei tilbake fra juleferie.

— Vi må få være mer forberedt i år, sier Anne-Grethe Naustdal.

Hun er prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet, som har campus fem ulike steder.

Bergen har i dag det største smittetrykket blant studiestedene.

— Men omikron ser ut til å komme fort, så vi lager nå felles retningslinjer. Vi håper å kunne ha en del fysisk undervisning, blant annet ferdighetstrening, men må nok også ha noe digitalt. Disse planene må legges før de ansatte tar juleferie, sier Naustdal.

NHH: Håper på fysisk fremmøte

NHH sendte ut e-post til sine ansatte torsdag denne uken. Der var essensen at den vitenskapelige høgskolen håper på fysisk undervisning på nyåret, men ber de ansatte om å forberede seg på digital undervisning og smittevernsrestriksjoner.

— Det kritiske for oss er avstandsbegrensningene, skriver prorektor for utdanning, Stig Tenold, i en e-post til Khrono.

— Blir det én meter eller to meter, eller blir det en ‘kortere’, akademisk meter i forelesningssammenheng, spør han, og sier at høgskolen kommer til å ha digitale tilbud, men håper på muligheten for fysisk fremmøte.

UiO: Meteren er en kritisk variabel

— Vi har egentlig planlagt for et ganske normalt semester med mye fysisk undervisning. Vi ser nå at vi fort kan ende opp med en situasjon der vi blir tvunget tilbake til en større grad av digitale formater, sier Stensaker ved UiO.

Viserektor for utdanning ved UiO, Bjørn Stensaker

Prorektoren opplyser at fakultetene har fått beskjed om at de må være forberedt på å omstille seg raskt. I høst har UiO kunnet operere uten enmetersregelen, men et eventuelt unntak er nå usikkert.

Stensaker beskriver meteren som en kritisk variabel.

— På et så stort og mangfoldig universitet som Universitetet i Oslo, treffer ikke universelle tiltak veldig godt. Det er viktig for oss å ha litt handlingsrom, så vi håper på en fortsatt pragmatisk holdning fra Kunnskapsdepartementet.

— Vi er tilhengere av tid til omstilling – både for oss og studentene. Jeg skjønner godt at det ble vanskelig for studentene da denne beskjeden kom rett etter jul i fjor, sier Stensaker.

BI: Går for streaming i tillegg

«Med økende smitte og stadig strengere tiltak fra myndighetene har BI besluttet at fysiske forelesninger også kan følges digitalt (via zoom eller stream) ved studiestart i januar. Digital undervisning vil tilbys så lenge smittesituasjonen krever det,» heter det på Handelshøyskolen BIs nettside om korona.

— For oss er det viktig å gi studentene våre forutsigbarhet i god tid, sier prorektor for studier og programmer ved BI, Bendik Meling Samuelsen, til Khrono.

Han understreker at også i fjor kom BI med informasjon til studentene om undervisningsform i god tid før studiestart.

Kristiania: Digital undervisning

— Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania besluttet i formiddag (fredag red.mrk) at det legges opp til digital undervisning så langt det er praktisk mulig for hele januar, skriver prorektor for utdanning ved Høyskolen Kristiania, Sander Sværi, til Khrono.

Videre informerer han om at hovedprinsippet derfor blir digital undervisning, men at i enkelte fag er man avhengig av fysisk oppmøte for å oppnå læringsutbyttet. Her vil de gjøre unntak fra hovedregelen.

— Hvilke emner som unntas fra hovedregel vil dekanene beslutte snarlig, slik at studentene får beskjed i god tid, skriver Sværi.

Han understreker viktigheten av forutsigbarhet for både ansatte og studenter.

— Derfor vil studentene få informasjon om de skal ha fysisk eller digital undervisning allerede nå. På denne måten må ingen studenter måtte endre planene de legger for januar, fortsetter Sværi.

Høyskolen Kristiania vil fortløpende tilpasse undervisningen etter anbefalingene og kravene som kommer fra myndighetene.

— Så lenge vi ikke pålegges å holde stengt, vil vi holde åpent.

Her fra studiestart i 2020 ved Høyskolen Kristiania. Faddere og studenter følger direktesendt oppstartsseremoni på storskjerm i et klasserom.

OsloMet: Ikke klart ennå

OsloMet har ennå ikke spikret hvordan undervisningen vil bli fra januar, opplyser fungerende prorektor for utdanning, Silje Fekjær.

— Vi jobber med dette nå, og kommer med en avklaring i begynnelsen av neste uke, slik at studentene vet hva de skal forholde seg til etter nyttår. Vi følger til enhver tid myndighetenes retningslinjer, og så lenge de ikke endres vil studentene ha tilgang til campus, skriver Fekjær til Khrono.

USN: Digitalt første uka

— Vi legger opp til digitalt første uka. Det er for å gi studentene forutsigbarhet, så håper vi det holder. Vi utsetter ikke studiestart, sier viserektor for utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Ingvild Marheim Larsen, til Khrono.

USN regner med at de i større grad enn i fjor blir overlatt til å ta beslutningene om hvordan semesteret skal legges opp.

UiT: Beslutter neste uke

For øyeblikket er campus Hammerfest eneste studiested i et rødt område ved UiT Norges arktiske universitet. De planlegger å fatte en beslutning for semesterstart sammen med dekanene på universitetet tidlig neste uke.

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen

— Selv om vi vet det kan skje raske endringer i smitten nå, spesielt med den nye varianten, vil vi ikke forholde oss dynamisk til situasjonen. Det skaper såpass med uro og uforutsigbarhet i planlegginga at vi skal fatte en beslutning før jul, sier rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, til Khrono.

— Man vil ha så normale forhold som mulig, men vi må innrette oss etter den beklagelige situasjonen som gjelder, fortsetter han.

Videre sier Olsen at de har valgt å gjennomføre eksamenene som hjemmeeksamen denne høsten, og at det fort kan bli situasjonen neste semester også. Han mener dette også kan være et godt pedagogisk grep.

Men hvilken undervisningsform som er realistisk for studiestart kan ikke rektoren si noe om før etter møtet neste uke.

Powered by Labrador CMS