Beredskap

NTNU-rektoren har bare deltatt i to beredskapsmøter

Rektor ved NTNU, Anne Borg, mener likevel hun har vært med å fatte de viktigste avgjørelsene.

— Jeg har ikke prioritert å være særlig til stede i møtene i Sentral beredskapsledelse, sier Anne Borg.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I mai skrev Khrono om hvordan direktørene i praksis hadde tatt over ledelsen ved flere universiteter i koronakrisens første fase, da det ble satt ned sentrale beredskapsutvalg.

NTNU-rektor, Anne Borg, var en av dem som opplyste om at hun ikke hadde plass i beredskapsutvalget, men hun understreket den gang at hun likevel hadde vært med på de viktigste avgjørelsene som ble tatt underveis.

En gjennomgang av møtereferater som Universitetsavisa nylig har foretatt, viser imidlertid at Borg kun har deltatt på to av totalt 31 møter i Sentral beredskapsledelse mellom 12. mars og 29. juni.

De to møtene det er snakk om fant sted 12. og 13. mars, da det ble bestemt at man skulle stenge ned campusene med umiddelbar virkning.

Mener hun er helt oppdatert

På spørsmål fra Universitetsavisa om hvordan hun kan ha vært med på å ta avgjørelsene uten å være til stede på møtene, sier Borg at Sentral beredskapsledelse har lagt til rette, og gitt den informasjonen som er nødvendig for at hun skal kunne ta gode beslutninger.

— Jeg har ikke prioritert å være særlig til stede i møtene i Sentral beredskapsledelse, men jeg har tett kontakt med beredskapsledelsen nesten daglig, og vurderer de rådene som gis. Det er rektor som tar beslutningene. Jeg er helt oppdatert og orientert om arbeidet og diskusjonene som pågår, skriver Borg i en epost til avisa.

— Burde vært mer åpne

NTNU-professor Helge Holden er kritisk til at gruppen som tar avgjørelsene om hvordan NTNU skal driftes under pandemien i stor grad gjør dette uten at noen får se dem i kortene.

— Sentral beredskapsledelse burde vært mer åpne om de vurderingene og argumentene som ligger til grunn for beslutningene de tar, sier han til Universitetsavisa.

Ved NTNU er det organisasjonsdirektøren som er øverste leder av Sentral beredskapsledelse, og med det har fått delegert ansvaret for håndteringen av krisen.

Ida Munkeby, som sitter med dette ansvaret, har tidligere denne uken påpekt at det er mye som skal tas stilling til på detaljnivå, og at det derfor ikke alltid er hensiktsmessig at rektor er med på denne typen beslutningsprosesser.

Hun sa at de har «jobbet mye med å tydeliggjøre hvilke beslutninger som kan fattes der, og hva som må besluttes av rektor».

Powered by Labrador CMS