opptak

Nye opptaksregler vedtatt. Tilleggs­poeng fjernes om tre år 

Fra opptaket i 2027 vil søkere til høyere utdanning ikke få alderspoeng og flere andre tilleggspoeng. Nye opptaksregler ble vedtatt i Stortinget onsdag.

Onsdag ble nytt opptaksystem vedtatt i Stortinget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) kaller det en stor, historisk dag.
Publisert

En stor, historisk dag, kalte forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) det da Stortinget vedtok nytt opptakssystem for høyere utdanning onsdag.

— Vi blir nå i salen her enige om et opptakssystem som rydder kraftig opp og som skal stå seg i lang, lang tid. Vi er glade for den gode prosessen som har vært i Stortinget, der regjeringens framlegg får tilslutning fra flertallet, sa Hoel under stortingsdebatten.

Poeng fjernes om tre år

Resultatet av Stortingets vedtak er at de eneste tilleggspoengene søkerne til høyere utdanning kan få fra opptaket til studieåret 2027/28, er to tilleggspoeng for realfag fra videregående skole og ett poeng for avtjening av verneplikt.

Det skal fortsatt være mulig å ta opp fag fra videregående skole og dagens kjønnspoeng erstattes med kjønnskvoter.

I hovedsak var det stor enighet i Stortinget om å fjerne tilleggspoengene, selv om SV fremmet forslag om å beholde poengene for fremmedspråk og folkehøgskole. Rødt fremmet på sin side forslag om å fjerne alle tilleggspoeng.

Stortinget har også vedtatt å avvikle kravet til karakteren 3 i norsk og matematikk for å komme inn på sykepleieutdanningene, noe som innføres fra opptaket i 2025. Lærerutdanningene søke om dispensasjon fra karakterkravene.

Allerede fra årets opptak har regjeringen åpnet for å fylle opp tomme studieplasser på sykepleie med søkere som ikke oppfyller karakterkravene, mens lærerutdanningene kunne søke om dispensasjon fra karakterkravene for å fylle ledige plasser i år.

Uenighet om karakterkrav

Den store uenigheten blant partiene går på nivåkravene, det vil si karakterkravene på sykepleie og karakterkrav og krav til antall skolepoeng på lærerutdanningene.

Her er Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre uenige med stortingsflertallet, som har sørget for at karakterkravene på sykepleie fjernes og at lærerutdannerne kan søke om dispensasjon fra kravene. Flertallet legger vekt på at barrierer må fjernes for å få utdannet flere sykepleiere og lærere.

— Det handler om tillit til ungdommene som ønsker å bli sykepleiere og lærere. De må slippe å bruke ekstra år på å oppfylle karakterkravene, og vi må ha tro på at de vil klare å bli gode yrkesutøvere likevel. Det handler også om tillit til institusjonene, om at de skal klare å gi studentene kompetansen de trenger, sa Hoel i Stortinget.

Frykter ulikhet

Kari-Anne Jønnes sier i etterkant av debatten at hun mener det er et reelt problem at det vil bli store forskjeller mellom utdanningsinstitusjonene.

— Vi mener ikke å snakke ned noen utdanninger, men det har faktisk mye å si med inntakskvaliteten. Vi er sterkt kritiske til å fjerne karakterkravene på sykepleie og at regjeringen åpner for å fjerne dem på lærerutdanningen. Høyre mener at alle institusjoner skal stille samme krav til sine studenter, samtidig som alle studenter skal bli møtt med tilbud av samme kvalitet, sier hun.

Hun sier at det også er skremmende at 12 universiteter og høgskoler ønsker å fylle opp ledige plasser på lærerutdanningene i høst med søkere som ikke møter karakterkravene, slik Khrono omtalte mandag.

— Det er skremmende hvilket signal regjeringen gir ved å åpne for at søkere som ikke oppfyller karakterkravene skal komme inn på lærerutdanningen. Dette vil skape et A- og B-lag blant lærere, hvor noen på enkelte utdanningsinstitusjoner ikke har nivåkrav og lavere inntakskompetanse, men på andre har man nivåkrav. Dette vil ikke bidra til å gjøre lærerutdanningene mer attraktive og heve statusen til yrket, sier Jønnes.

Ingen stor omveltning

Vedtaket i Stortinget Stortinget innebærer en langt mindre omfattende endring av opptakssystemet enn det regjeringsoppnevnte opptaksutvalget foreslo i utredningen som ble lagt fram i desember 2022. 

Utvalget, som ble ledet av Marianne Aasen, foreslo å fjerne absolutt alle tilleggspoengene og dessuten fjerne muligheten til å forbedre fag fra videregående skole. I tillegg foreslo utvalget å innføre en standardisert opptaksprøve og at 20 prosent av studieplassene skulle fordeles etter resultater i denne opptaksprøven.

Powered by Labrador CMS