avstandskrav opphevet

Økt testing og sporing når enmeters­kravet blir fjernet

Fredag fjernet regjeringen enmeterskravet i høyere utdanning. Noen fortsetter med avstand, andre åpner opp under kontroll. — Vi skal øke testingen for å sikre oss ved smitte, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiT.

— Jeg er sikker på at det blir en langt morsommere og tryggere studiestart enn i fjor, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (t.v) da regjeringen fjernet enmeterskravet i undervisning og sponser hurtigtesting i fadderukene. UiT-rektor Dag Rune Olsen vil fjerne avstandskravet, men har respekt for at det kan gi mer smitte.
— Jeg er sikker på at det blir en langt morsommere og tryggere studiestart enn i fjor, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (t.v) da regjeringen fjernet enmeterskravet i undervisning og sponser hurtigtesting i fadderukene. UiT-rektor Dag Rune Olsen vil fjerne avstandskravet, men har respekt for at det kan gi mer smitte.
Publisert

På mandag morgen fjernes lappene som kommuniserer at UiT-studenter ikke kan bruke mer enn annethvert sete i undervisningsrommene. Det blir likevel ikke fullt frislipp med en gang.

Følger nye regler

— Det er en litt større operasjon å gå inn i timeplanleggingssystemet og endre slik at vi får utnyttet alle lokalene våre planmessig. Men vi følger de nye reglene og fjerne enmeterskravet i undervisningsrommene, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet.

Han forklarer at fjerningen av avstandskravet frigjør betydelig kapasitet.

— Det betyr også at vi vil redusere den digitale delen av undervisningen så snart det er praktisk mulig. Her vil det også være ulik praksis på utifra lokale forhold på våre 11 studiesteder, sier Olsen.

Smitteoppblomstring

Han understreker at redusert avstand øker muligheten for at det kan oppstå smitteutbrudd.

— Selv om vi er glade for at enmetersregelen kan fjernes i undervisningssammenheng er det selvfølgelig en mulighet for at redusert avstand kan gi en smitteoppblomstring. Her vil vi gå inn i et samarbeid med kommunene og private aktører som har kontrakt med det offentlige når det gjelder testing for å avdekke et eventuelt utbrudd tidligst mulig, sier Dag Rune Olsen.

— Kommer fjerningen av enmeteren for tidlig?

— Det er det vanskelig for meg å ha en faglig begrunnet mening om. Dette er jo et tiltak sektoren har ønsket så lenge det er forsvarlig. Og jeg tenker at med et offentsivt testregime vil fjerningen av avstandskravene være mulig, sier Dag Rune Olsen.

Opprettholder meteren

Ved Universitetet i Agder opprettholder de en meters avstand inntil videre.

— Det skjer av ulike årsaker. Først og fremst fordi smittetrykket i Kristiansand og Grimstad er økende. Dermed ønsker vi i første omgang å verne om resten av semesteret ved ikke å fjerne avstandskravet nå. I tillegg er timeplanene lagt, og vi ønsker å ha en mest mulig forutsigbar hverdag for studentene, sier rektor Sunniva Whittaker ved UiA.

Hun forklarer at universitetet har leid lokaler for å legge en undervisningskabal for høstsemesteret som går opp i forhold til smittevern.

— Jeg tror det ville skape mer forvirring enn gagn å endre timeplanene nå, sier Whittaker.

— Når tror du dere begynner å lempe på enmeterskravet?

— Det er opp til smittevernmyndighetene i campusbyene våre. Dette vil vi se an i samråd med dem, sier Whittaker.

Studentene usikre

— Skaper ikke disse lettelsene forventninger hos studentene som ikke blir innfridd?

— Jeg tror også studentene fortsatt tenker at en meters avstand er greit. De kommer til nye steder og kjenner ikke sidemannen. Hvor kommer de fra, er de fra steder med høyt smittetrykk? Det kan være mange fornuftige grunner til at studentene også synes det fortsatt er greit med avstandskrav, sier Sunniva Whittaker.

— Så det blir en stund til at alle setene i forelesningssalene ved UiA blir tatt i bruk?

— Jeg ser at regjeringen antyder at normalen kan opprettes ved utgangen av september. Jeg tenker iallfall at vi skal ile litt langsomt her, sier Sunniva Whittaker.

Nummererte plasser

Ved Universitetet i Stavanger vil de så raskt som råd fjerne avstandskravet, men bruke et registreringssystem for å sikre seg i tilfelle smitteutbrudd.

— Vi vil fjerne begrensningene så fort det lar seg gjøre. I undervisningsrommene har vi nummerert plassene og har krav til studenter og ansatte om at de må registrere hvor de sitter for å kunne drive effektiv smittesporing, sier direktør for organisasjon og infrastruktur Ole Ringdal ved UiS.

Han sier at registreringen også skal være et virkemiddel for å redusere antall som må teste seg i tilfelle smitte og eventuelt må gå i karantene.

— Det er likevel slik at undervisningen vil gå som planlagt hos oss. Forskjellen blir at flere vil være fysisk tilstede på forelesningene. Men det vil også være kurs som går digitalt. Det er ellers krevende å begynne å endre i de oppsatte planene raskt, sier Ringdal.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play
Powered by Labrador CMS