styremøte

OsloMet-rektor advarer mot akademisk boikott

Akademisk boikott av israelske institusjoner blir tema på styremøtet ved OsloMet tirsdag. Rektor advarer mot boikott.

OsloMet-rektor Christen Krogh (nr. 3 fra høyre) overværer Gaza-markering før OsloMets styremøte 13. februar 2024. Styret skal behandle sak om akademisk boikott av Israel.
Publisert Oppdatert

Styret ved OsloMet har møte tirsdag 13. februar. Møtet kan følges direkte nederst i denne saken fra klokka 9. 

Oppdatering: Saken om OsloMets faglige aktiviteter i tilknytning til Israel og Palestina starter ca 11.50.

To av sakene handler om OsloMets forhold til Israels krigføring i Gaza. To styremedlemmer, Therese Sefton og Einar Braathen, har fremmet en sak der de ber om at styret tar stilling til akademisk boikott av israelske institusjoner.

Vil avvise sak

Rektor Christen Kroghs innstilling er å avvise saken. Han viser til at denne saken reelt sett allerede er på dagsordenen gjennom en annen sak som står på sakskartet: OsloMets faglige aktiviteter i tilknytning til Israel og Palestina.

I denne saken redegjør rektor for hva universitetet gjør, blant annet ved å fordømme Israels brutale angrep på sivile og sivil infrastruktur og ved å utvide Scholars at Risk-ordningen for å kunne motta en forsker fra Palestina. Universitetet har i tillegg besluttet en ordning med kortidsvertsskap for utsatte forskere.

I saken advarer OsloMets ledelse mot akademisk boikott, begrunnet blant annet med at universitetenes rolle er, også i situasjoner preget av krise, krig og konflikt, å bidra med kunnskap, dialog og utveksling med faglige miljøer.

Ansattvalgt styremedlem Einar Braathen.

Vil legge ned ph.d.-program

Blant andre saker på styremøtet er at ph.d.-programmet i adferdsanalyse foreslås lagt ned og lagt inn under ph.d. i helsevitenskap.

Kravet til engelskkunnskaper ved opptak til engelskspråklige masterstudier står også på sakskartet. I dag er kravet satt på institusjonsnivå, og man må ha karakteren 4 i engelsk fra videregående skole, eller tilsvarende resultat på en engelsktest.

Den foreslåtte endringen innebærer at engelskkravet kan fastsettes av fakultetet, slik at søkere som ikke oppfyller dagens krav likevel kan bli tatt opp som studenter.

På sakskartet

Vedtakssaker:

  • Nedleggelse av ph.d.-programmet i atferdsanalyse
  • Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift om opptak til studier ved OsloMet — storbyuniversitetet. Endring av engelskkrav.
  • OsloMets faglige aktiviteter i tilknytning til Israel og Palestina
  • Sak fremmet av styremedlemmene Therese Sefton og Einar Braathen om akademisk boikott av Israel.

Diskusjonssak:

  • Styrets beretning i årsrapport 2023

Orienteringssaker:

  •  a) Protokoll universitetsstyret 6/2024 b) IDF referat 6/2024 c) Årsplan styresaker 6/2024 d) Tildelingsbrev OsloMet 2024 6/2024 e) Justering av styregodtgjørelse for statlige universiteter og høyskoler 6/2024 f) Rektors orienteringer

Sakspapirene kan leses her.

Powered by Labrador CMS