Debatt Gunnar H. Gundersen

OsloMet trenger hjelp, Borten Moe!

Professor Gunnar H. Gundersen ved OsloMet ber noen«voksne» - det vil si Ola Borten Moe - om å rydde opp i krangelen om plassering av ny campus ved OsloMet.

Gunnar H. Gundersen foran Monumentet «Knus nazismen», som er laget av kunstneren Bjørn Mellbye Gulliksen
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Åpent brev til Forsknings og høyere utdanningsminister:

Kjære Ola Borten Moe

OsloMet trenger noen «voksne» til å rydde opp i rotet som har versert på universitetet siden styret vedtok det fatale feilgrepet å ikke undertegne en svært gunstig fremforhandlet kontrakt med gårdeier på Kjeller.

Motstanden til leiekontrakten fra styreleder og daværende rektor Curt Rice baserte seg i stor grad på magefølelse og ikke på faglige argumenter. Kjeller- miljøet hadde da over år lidd under å ikke ha stedlig ledelse. Intensjonsavtalen ved sammenslåing av høgskolene i Oslo og Akershus tilsa vekst på begge studiesteder, isteden ble Kjeller tappet for studieplasser og fagpersonale stort sett i hele perioden. Det er bare å se på tallene i årene som har gått.

Jeg oppfatter det slik at flere av maktpersonene på OsloMet i denne saken har malt seg selv inn i et hjørne og at de ikke klarer å gjøre noe med situasjonen alene, men trenger hjelp.

Gunnar H. Gundersen, professor OsloMet

På toppen av det hele har ledelsen ved OsloMet siden styrevedtaket opptrådt på en svært lite profesjonell måte og har blitt truet med rettsak fra gårdeier om kontraktbrudd. Ledelsen har i tillegg handlet klanderverdig ovenfor flere av de kommuner OsloMet har lokket til å komme med forslag om ny campus på Romerike. Disse kommunene har nedlagt store ressurser i arbeidet med ny campus og opplevd at de er blitt ignorert. Det er ikke tillitvekkende oppførsel fra ledelsens side, det er både useriøst og provoserende for de som er blitt utsatt for dette.

Det har til nå blitt brukt millioner av kroner på flere fullstendig unødvendige utredninger, prosesser og rapporter både internt og eksternt. Det hele synes å koke ned til hvordan gjøre det så vanskelig som mulig å etablere ny campus på Romerike. Samtidig er ikke finansiering av flytteprosjektet avklart. Dette er etterlyst blant annet fra fakultetsstyret på TKD (et av fakultetene på OsloMet).

I de siste premissene som ble lansert for plassering av campusen så viser det seg at Kjeller er godt innenfor kravene som er gitt. På toppen av det hele går ledelsen ved OsloMet inn for å legge den nye campusen på en klart mer usentral og mindre tilgjengelig plass enn dagens campus på Kjeller. Forstå det den som kan.

Curt Rice etterlot seg et universitet i kaos når det gjelder campussituasjonen, beleilig av ham å stikke av og overlate rotet til andre. Midlertidig rektor overtok en vanskelig sak, men har ikke gjort det enklere ved å gå inn for en dårligere løsning for romerikscampusen enn det som er tilfelle ved nåværende beliggenhet. Det kan virke som man gjør alt som er mulig for å unngå å realisere en campus på Romerike. Særlig sett i lys av man har kun to år på seg før det blir flytting fra Kjeller. I praksis er det sannsynligvis umulig.

Etter alle merkelige krumspring i denne prosessen så er det vel klart for «alle» at styrevedtaket om å ikke forlenge leiekontrakt med gårdeier på Kjeller var et gedigent feilsteg og at universitetet trenger noen som kan sette ned foten, med andre ord noen «voksne». Da tenker jeg på ministeren som en voksenperson i denne sammenheng, som kan hjelpe OsloMet ut av en selvforskyldt fortvilet situasjon. Jeg oppfatter det slik at flere av maktpersonene på OsloMet i denne saken har malt seg selv inn i et hjørne og at de ikke klarer å gjøre noe med situasjonen alene, men trenger hjelp.

Det er en viktig detalj i fremforhandlet avtale med gårdeier på Kjeller som, så vidt jeg vet, ikke kom opp på det tidligere nevnte styremøte. Nemlig at man kunne reforhandle og eventuelt si opp kontrakten etter fem eller ti år. En ny avtale fremstår nå som det eneste fornuftige alternativet for OsloMet.

Håpet for universitetet må være at noen ber styret ved OsloMet om å revurdere et dårlig vedtak og be gårdeier pent om å komme i forhandlingssituasjon igjen og forsøke å komme frem til en god løsning for begge parter. Hvert fall for de neste ti år som hadde vært fullt mulig ved forrige runde. Dette for å spare ansatte og studenter for mer usikkerhet og i tillegg spare store summer av universitetets og dermed skattebetalernes penger.

Utover dette vil det være naturlig at en ny rektor, uavhengig av hvem det blir, får en mulighet til å vurdere situasjonen på nytt.

Ellers har Senterpartiets talskvinne for høyere utdanning, Marit Knutsdatter Strand, allerede varslet at regjeringen kan komme til å blande seg inn i campusplasseringen på Romerike. Det rette tidspunktet for å faktisk gjøre det, er nå.

På forhånd takk!

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS