streik

Over 500 studenter får ikke ta eksamen før i august

Mange av studentene som ble rammet av streiken, fikk til slutt tatt eksamen i juni. Men over 500 må vente helt til august før de får avsluttet dette studieåret.

Det var over tusen studenter som fikk utsatt eksamen. De fleste fikk ny dato i juni, men noen hundre må ta eksamen enten før eller like etter studiestart i august.
Publisert Oppdatert

Tidlig i juni fikk måtte en rekke eksamener ved norske universitet og høgskoler utsettes på grunn av streik.

5. juni ble det varslet tvungen lønnsnemnd, de ansatte kom tilbake på jobb, og mange av de utsatte eksamenene kunne avvikles. Men hvor mange studenter får likevel ikke tatt eksamen denne våren? Khrono har spurt de utdanningsinstitusjonene som i starten av juni rapporterte at de måtte utsette eksamener.

28 emner rammet

Ved NTNU ble eksamen utsatt eller avlyst i 28 emner. Alle disse skulle være avholdt ved Fakultet for medisin og helse og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

— Det var disse to fakultetene hvor flest faglærere ble tatt ut i streik. Dette gjaldt rundt 900 studenter fordelt på de 28 emnene. Vår oversikt nå viser at 335 av NTNUs studenter vil få eksamen i august, nærmere bestemt i uke 32 og 33, skriver prorektor Marit Reitan i en e-post til Khrono.

Selv om det ikke gjelder så mange, er det selvsagt kjedelig for de studentene som fikk utsatt eksamen, sier NTNUs prorektor Marit Reitan.

Hun sier at sett i forhold til at NTNU avholdt 110.000 eksamener i vår, er ikke tallet  stort.

— Men det er selvfølgelig veldig kjedelig for studentene som fikk utsettelser og som kanskje har måttet vente med å reise hjem etter semesterslutt. Det er gjort en stor jobb i fagmiljøene for å finne nye eksamensdatoer før sommerferien, og det ser ut til at dette har lykkes for de aller fleste, skriver Reitan. 

Hun sier at i en del emner får studentene også velge mellom flere alternative datoer, for å sikre at flest mulig får anledning til å møte opp.

I tillegg vedtok universitetsstyret ved NTNU nylig en midlertidig forskrift om betinget opptak til toårige masterstudier for at konsekvensene av streiken ikke skal ramme studentene uforholdsmessig.

Eksamen før studiestart

Ved Høgskolen i Østfold lå det på et tidspunkt an til at hele 320 studenter kunne bli berørt av streiken. Fasiten ble 117, og av disse igjen er det bare 25 studenter som må ta eksamen i august.

— De får en refleksjonsoppgave utdelt fredag 23. august, og skal opp til muntlig eksamen onsdag 28. august. Emnet er en del av førsteåret på grunnskolelærerutdanningen, og vil således ikke gi noen studenter andre praktiske konsekvenser enn ulempen å måtte forberede seg på nytt og starte nytt semester med muntlig eksamen, skriver høgskolens informasjonssjef Tore Petter Engen i en e-post til Khrono.

Også ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) blir det noen eksamener i august.

— I fire emner har alle studentene fått utsatt eksamen til uke 32, altså uken før studiestart. Dette er gjort i samråd med studentene, og gjelder emner i 1. og 2. studieår. Det gjelder totalt for 139 studenter, skriver Vibeke Bredahl, studiedirektør ved USN, i en e-post til Khrono.

Da streiken ble avsluttet 5. juni var 33 emner med muntlig eller praktisk eksamen utsatt ved HVL. 

— De fleste av disse blir gjennomført innen utgangen av juni, men i hvert fall fire blir utsatt til august, skriver Gunhild Raunsgard, enhetsleder for Eining for eksamen ved HVL, i en e-post til Khrono.

Får autorisasjon

3. juni skulle avgangselevene ved Politihøgskolen hatt eksamen. Den ble avlyst. Men 12. juni meldte Politihøgskolen selv i en pressemelding at disse studentene skulle få ta eksamen seinere i juni.

— Det gjør at både progresjon i studiene og vitnemål kan oppnås som for tidligere studentkull, het det i meldingen.

3. juni var det et stort streikeuttak, og særlig lærer- og sykepleieutdanningene ble rammet. Nyutdannede sykepleiere trenger autorisasjon for å kunne starte i jobb — og denne må de få etter avlagt eksamen.

Nå ser det ut til at også disse studentene kom i mål. Verken Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold, Høgskulen på Vestlandet eller Universitetet i Sørøst-Norge melder om utsatt eksamen for disse gruppene.

— Både sykepleie og spesialsykepleie vil få autorisasjonen innen normal tid, skriver utdanningsdirektør Bjarte Hoem ved Universitetet i Stavanger i en e-post til Khrono.

Kan omdisponere ansatte

Noen ansatte var i gang med sensur da de ble tatt ut i streik. Streiken fikk derfor også konsekvenser for sensurering.

Alle de fem utdanningsinstitusjonene Khrono har fått informasjon fra, rapporterer om at sensuravviklingen går bra, men at det kan komme noen mindre forsinkelser.

Prorektor Reitan ved NTNU skriver til Khrono at fagmiljøene jobber intenst for å hente inn igjen tiden som ble tapt under streiken, og at lokale ledere har myndighet til å finne løsninger som passer best for deres enheter.

— Dette kan blant annet innebære at vitenskapelig ansatte i en periode blir omdisponert fra forskning til sensurering av eksamensoppgaver. Det er også gitt åpning for å utsette ferier og pålegge ekstraarbeid og overtid for å komme i mål med dette arbeidet, men vi tror at det bare helt unntaksvis blir nødvendig å ty til slike virkemidler.

Powered by Labrador CMS