Debatt ● Nina skarpenes

Politihøgskolens ledelse: Studie­stedet i Bodø består

Et innlegg i Khrono debatt signert to ansatte ved Politihøgskolen avdeling Bodø, kan gi inntrykk av at den kommende omorganiseringen av høgskolen fratar dem oppgaver og muligheter de har i dag. Det medfører ikke riktighet. Studiestedet Bodø består, og er fortsatt tiltenkt en viktig rolle.

Nina Skarpenes, rektor Politihøgskolen, skriver at man ikke skal uroe seg for framtiden til studiestedet i Bodø: det skal bestå.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det er ingen tvil om at de ansatte i Bodø leverer godt, og det er ingenting i ny organisasjon som vil hindre dem i å fortsette med det. Snarere tvert imot: i ny modell vil vi samle fagområdene organisatorisk i tre institutter. Dette vil gjøre det lettere å utnytte kompetanse på tvers av fagmiljøer, studiesteder og avdelinger. 

De ansatte vil rapportere til faglige ledere som kan sitte andre steder i landet enn dem selv, men som har ansvar for at alle deres ansatte inkluderes i fagmiljøet, uavhengig av hvilken lokasjon de jobber på. Rektor vil i tillegg ha sin stedlige leder i Bodø, og bachelor-politiutdanning skal fortsatt tilbys på samme høye nivå i Bodø som i dag. 

Med tre institutter vil vi kunne utnytte høgskolens samlede ressurser bedre. Økt samarbeid mellom fagmiljøene vil kunne bidra til at vi er i forkant av politiets behov av oppdatert kompetanse, og sikre økt produksjon av forsknings- og utviklingsarbeid på alle nivå og i alle fagområder. Ansatte vil få anledning til å undervise på flere nivåer, og på den måten få større faglig utvikling. Kanskje vil noen oppleve at arbeidsoppgavene blir mer spennende enn før. 

Instituttmodellen er vedtatt i høgskolestyret og skal tre i kraft 1. januar 2025. Før den tid skal en rekke arbeider settes i gang for å gjøre overgangen så god som mulig. Ved å legge til rette for forskning og faglig utvikling ved alle studiesteder, får vi samlet sett en høgskole som er best mulig i stand til å utdanne fremtidens politi – for hele landet.

Powered by Labrador CMS