styremøte UiB direkte

Presenterer granskingsrapport direkte til styret

Universitetsledelsen i Bergen holder kortene tett til brystet om eventuelle konklusjoner i granskingsrapporten som legges fram for styret torsdag. Verken nåværende rektor eller tidligere rektor er orientert om innholdet.

—Ingen får rapporten før torsdag, sier universitetsdirektør Robert Rastad ved Universitetet i Bergen som sier han ikke kjenner innholdet i rapporten. Heller ikke rektor og styreleder Margareth Hagen har fått presentert innholdet i rapporten fra granskingen av den såkalte praksisportal-saken før dagens styremøte.
—Ingen får rapporten før torsdag, sier universitetsdirektør Robert Rastad ved Universitetet i Bergen som sier han ikke kjenner innholdet i rapporten. Heller ikke rektor og styreleder Margareth Hagen har fått presentert innholdet i rapporten fra granskingen av den såkalte praksisportal-saken før dagens styremøte.
Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert)

Universitetet i Bergen strømmer torsdagens styremøte (se lenke nederst i saken) og dermed PwCs framlegging av den eksterne granskingen av saken rundt den såkalte praksisportalen og Knudsen/Olsen-saken. Møtet starter kl.0900, med gjennomgang fra Riksrevisjonen. Den foregår i lukket møte. Deretter er presentasjon av rapporten er første sak, ca klokken 9.40.

Mye av fakta og korrespondanse og UiBs interne håndtering av saken er godt kjent på forhånd. Etter at Bergens Tidende, avslørte saken i desember i fjor åpnet UiB for offentlig innsyn i både dokumenter, e-postutvekslinger, notater og avtaler som var inngått i saken som pågikk store deler av fjoråret.

Også Khrono og Nordlys har omtalt portal-saken flere ganger. Saken ble kjent dagen etter at Dag Rune Olsen ble ansatt som ny rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Etter at saken ble kjent har flere ved UiT tatt til orde for skepsis rundt ansettelsen av Olsen og at det ikke ble opplyst om portalsaken under tilsettingsprosessen. Både UiB-direktør Jørgen Fossland og avtroppende rektor Anne Husebekk har sagt at de ikke kan ta stilling til dette spørsmålet før granskingsrapporten er lagt fram.

Husbekk har også gått langt i å antyde at det har vært en svertekampanje mot Dag Rune Olsen i denne saken, og i januar i år valgte han å trekke seg fra stillingen som rektor ved UiB et halvt år før åremålet hans gikk ut.

Avisen Nordlys i Tromsø skriver i dag, torsdag, at Olsen har fått munnkurv etter at universitetsdirektør Robert Rastad i januar ba UiB-ansatte om ikke å snakke med media om portalsaken før i mars når gjennomgangen av saken var gjennomført.

– Kler det et universitet godt å legge lokk på en slik sak, spør Nordlys.

– Det må du nesten spørre ham om. Jeg har sagt at det kommer jeg til å respektere. Da får vi rapporten og vil kommentere dette. Direktøren ønsker ro om saken, svarer Dag Rune Olsen tromsøavisen.

I et ekstraordinært universitetsstyremøte ved Universitetet i Bergen (UiB) tidlig i januar vedtok styret mandatet for den eksterne gjennomgangen av praksisportalsaken og samarbeidet mellom tidligere UiB-rektor Dag Rune Olsen og tidligere NHO-topp Tom Knudsen. Da hadde styret et par uker tidligere, på selveste lille julaften, vedtatt at det skulle være en ekstern gransking.

Ifølge UiB-ledelsen legges det opp til at mest mulig av behandlingen av PwC-rapporten skal foregå i åpent møte, men dersom det foreligger tungtveiende hensyn, kan deler av drøftingen skje i lukket møte. Det er universitetsstyret selv som endelig beslutter dette i det aktuelle møtet.

«Rapporten vil deretter gjøres offentlig så raskt det er praktisk mulig», heter det i prosessnotatet fra februar.

Styret skal ikke behandle rapporten som sådan i torsdagens styremøte. Universitetsstyret skal behandle rapportens funn og eventuell oppfølging av disse i et ekstraordinært styremøte noen dager etter overlevering av rapporten.

Etter det Khrono har grunn til å tro er det forslag om at dette skal skje en dag i løpet av neste uke.

Fakta

Olsen-Knudsen-saken ved Universitetet i Bergen

 • I perioden januar til oktober 2020 har tidligere regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland og rektor Dag Rune Olsen ved UiB jobbet for å få til en avtale der Knudsens selskap Praktikk AS skulle etablere en arbeidslivsportal
 • Planen var at UiB skulle overta selskapet inkludert teknologien, og at Tom Knudsen skulle fortsette som daglig leder i Praktikk AS fram til han gikk av med pensjon.
 • Avtalen kunne gitt Knudsen oppimot 20 millioner kroner.
 • Avtaleforslaget ble underkjent både av UiBs økonomiavdeling og daværende universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, senere viste det seg også at Kunnskapsdepartementet var skeptiske.
 • Da overtakelsesplanene måtte skrinlegges, fikk Tom Knudsen i stedet et engasjement på et halvt år ved UiB, der han hever over 1,1 millioner i årslønn
 • UiB har i ettertid betalt 540.000 kroner eksl.mva for å dekke medgåtte utgifter i Tom Knudsens og Dag Rune Olsens forsøk på å starte selskapet Praktikk AS, som etter planen skulle drive arbeidlivsportalen i UiB-regi med Tom Knudsen som daglig leder.
 • Samtidig har UiB valgt å gå videre med arbeidslivportalarbeidet i egen regi og har finansiert et forprosjekt i Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, som allerede har en nasjonal arbeidslivsportal.
 • Den nasjonale arbeidslivsportalen ble til etter intitiativ fra OsloMet som i samarbeid med Unit har brukt to år på å utvikle den, og portalen ble formelt overlevert til Unit i juni 2020.
 • Tom Knudsen er er nå tilknyttet SLATE, et globalt senter for læringsanalyse ved Universitetet i Bergen. Der skal UiB ifølge direktør Kjell Bernstrøm undersøke om Knudsens portalidé er relevant for UiBs arbeidslivsportal-prosjekt som etter planen nå skal inngå i Units videreutvikling av sin portal.
 • Universitetsstyret ble for første gang orientert om saken i et ekstraordinært styremøte 23.desember 2020.
 • UiB-styret vedtok å sette i gang en ekstern gransking av saken.
 • PwC fikk oppdraget fra UiB og leverer rapporten med sin gjennomgang av saken til UiB-styret torsdag 11.mars.

Verken styremedlemmer eller andre har fått sett rapporten på forhånd. Det skriver universitetsdirektør Robert Rastad i en sms til Khrono.

— Vi får rapporten i forbindelse med styremøtet torsdag. I møtet vil PwC presentere sine funn, og vi vil publisere rapporten så fort vi har gjort de nødvendige vurderinger vedrørende eventuelle personvernopplysninger som må sladdes, skriver Rastad.

— Får noen eller har noen fått rapporten før styremøtet?

— Ingen får rapporten før torsdag, svarer Rastad. Han presiserer overfor Khrono torsdag morgen at heller ikke han er kjent med innholdet elle

— Jeg er naturlig nok ikke respondent, og jeg har ikke sett rapporten eller fått konklusjonene fra PwC. skriver han i en e-post til Khrono torsdag morgen.

Olsen kjenner ikke konklusjonene

Det betyr at verken Dag Rune Olsen eller Tom Knudsen har fått se rapporten på forhånd. Olsen sier til Khrono at han kommer til å følge med på presentasjonen torsdag.

— Jeg har hatt en samtale med PwC etter at de har gjennomført intervju, om faktagrunnlaget. Men jeg har ikke fått vite noe om konklusjoner, sier han.

I anbudsgrunnlaget, som Khrono har fått en sladdet versjon av, heter det at mellom 25 og 30 personer skal intervjues. UiB ga PwC en liste med forslag til hvem som burde intervjues. Olsen sier at han ikke vet hvem andre som har vært intervjuet.

— Intervjuet med meg handlet om hendelsesforløpet og saksgangen, sier han.

Heller ikke UiB-rektor og styreleder Margareth Hagen kjenner innholdet i PwC-rapporten.

«Det kan jeg bekrefte - har ikke fått rapporten og kjenner ikke innholdet», skriver Hagen i en e-post til Khrono.

Tøffe måneder

Avgåtte UiB-rektor Dag Rune Olsen er fortsatt ansatt ved UiB, men jobber også 15 prosent ved UiT. Han legger ikke skjul på at de siste månedene har vært tøffe.

— Det har vært noen dager der det hadde vært vanskelig å komme seg ut av sengen dersom jeg ikke hadde blitt kontaktet av personer som har omsorg for meg, sier han til Khrono.

Saksliste

Styremøtet begynner klokken ni, og er digitalt. Riksrevisjonens orientering er første sak. Gjennomgangen av praksisportalsaken er neste.

Endringslogg: Khrono har presisert i saken torsdag morgen kl.09.54 at heller ikke universitetsdirektør Robert Rastad er kjent med innholdet i rapporten eller PwCs konklusjoner før fremleggelsen til styret i dag.

Du ser møtet direkte her.

Her er sakslisten:
S 28/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 29/21 Godkjenning av protokoll fra møte 4.2.2021
S 30/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 31/21 Ekstern gjennomgang av sak om praksisportal
S 32/21 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
S 33/21 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2020Vedlegg UiB og samfunnet
S 34/21 Budsjett 2021
S 35/21 Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal
S 36/21 Internrevisjon - Bruk av timelønnskontrakter
S 37/21 Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø og universell utforming 2020-2023
S 38/21 Vekting av stemmene ved valg av dekan og instituttleder - justering av valgreglementet
S 39/21 Honorering av eksterne medlemmer av fakultetsstyrene
S 40/21 Årsrapport 2020 Arbeidsmiljøutvalget
S 41/21 Årsmelding fra Den sentrale klagenemnd 2020
S 42/21 Årsrapport 2021 fra likestillingskomiteen
S 43/21 Oppnevning av nytt medlem til styret for SARS-senteret
S 44/21 Forlengelse av hastevedtak og delegasjon til klagenemnda - Unntatt offentlighet
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt

Sak oppdatert 11.3 kl 9.11 med informasjon om at rapporten behandles ca 9.40.

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

Powered by Labrador CMS