KOnfliktene ved historisk institutt

Professor klager inn NTNU for Sivil­ombudsmannen

Historieprofessor Øyvind Thomassen klager inn NTNU etter å ha blitt utsatt for det han kaller urimelig behandling.

— Jeg opplever at fakultetsledelsen ikke har vist vilje til å se på hva de selv har gjort i denne saken med et kritisk blikk. Det synes jeg er synd, sier professor Øyvind Thomassen ved NTNU.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For rundt ett år siden ble historieprofessor Øyvind Thomassen ilagt en skriftlig advarsel av NTNU-ledelsen.

I utgangspunktet varslet ledelsen at han skulle ilegges ordensstraff, hvor han ville miste professortittelen i to år og gå ned i lønn. Men innstillingen ble trukket i siste sekund, før saken skulle opp til universitetsstyret i oktober i fjor.

Thomassen og hans advokat, Ann Turid Opstad i Forskerforbundet, tilbakeviste den gang alle påstander og mente anklagene ikke var basert på fakta.

Professoren har også gjentatte ganger begjært advarselen trukket, men det har ikke skjedd.

Fakta

Konfliktene ved Institutt for historiske studier

Ifølge en faktarapport om arbeidsmiljøet ved Institutt for historiske studier ved NTNU har det vært konflikter ved instituttet siden 2013, da man gikk fra valgt til ansatt ledelse ved instituttet.

Konflikten toppet seg i juni 2018 da 12 faglige ansatte reagerte på at deres kollega, og tidligere leder av Forskerforbundet på NTNU, Kristian Steinnes, som hadde varslet ledelsen om arbeidsmiljøproblemene, blir foreslått omplassert til et annet institutt - mot sin vilje.

Begrunnelsen for omplasseringen var blant annet personkonflikt med instituttleder.

En gruppe på 14 ansatte sendte 9.juli 2018 , brev til NTNUs ledelse der de reagerte på brevet til de 12 første brevskriverne.

5.september 2018 måtte Kristian Steinnes si ja til omplassering mot sin vilje.

18. oktober 2018 trakk instituttleder Tor Einar Fagerland seg fra sin stilling med øyeblikkelig virkning. Bakgrunnen var at en epost han hadde sendt til sin coach og lederkonsulent i april 2018 lekket ut til ansatte og mediene. Her omtalte han flere ansatte, blant andre Steinnes, i negative ordelag.

I slutten av januar 2019 meldte Universitetsavisa at NTNU-ledelsen hadde satt igang en faktaundersøkelse om arbeidsmiljøproblemene ved instituttet.

Rapporten fra faktaundersøkelsen ved NTNUs Institutt for historiske studier ble overrakt NTNUs ledelse 12.juni 2019.

13.juni 2019 offentliggjorde NTNU en oppsummering av faktarapporten der det blant annet kom fram at konflikten syntes fastlåst, at NTNU-ledelsen hadde gjort for lite og handlet for sent for å løse konflikten og at medienes dekning av saken, spesielt Khrono og Universitetsavisa, hadde tilspisset konflikten.

21.juni 2019 offentliggjorde NTNU en del av rapporten fra faktagranskerne om mulige tiltak for å løse konflikten. Ett av forslagene er å legge ned hele instituttet.

2.juli 2019 fikk flere medier delvis innsyn i 222 sider av rapporten på nesten 500 sider. (se omtale i artikkel her). Der kommer det blant annet fram at granskerne mener at NTNUs ledelse har brutt arbeidsmiljøloven ved å ikke overholde sin undersøkelsesplikt.

I løpet av august skulle etter planen forslag til omorganisering av instituttet være klart, men dette er nå utsatt.

NTNUs styre vedtok enstemmig den 19. september 2019 at instituttet blir direkte underlagt rektor, blant annet for å kunne omorganisere/legge ned instiuttet og komme med disiplinære reaksjoner overfor enkelte ansatte på instituttet. Dette skal etter planen vedtas i styremøte 31.oktober.

Den 25. september foreslo konstituert rektor ved NTNU, Anne Borg, å skille ut forskergruppen «Fate of Nations» fra det kriserammede instiuttet til et nytt senter lokalisert et annet sted, men på samme campus. De ansatte hadde frist til 7. oktober med å gi tilbakemeldinger til forslaget.

Den 24. oktober ble de endelige forslagene fra rektor klare, etter en høringsprosess: det legges fram to alternativer. I begge skal nåværende institutt legges ned og et nytt etableres. Forskergruppen fate of Natioens skilles ut og blir i det ene alternativet et senter, i det andre alternativet et institutt.

Ledelsen snudde også i saken om ordensstraff mot én ansatt knyttet til konflikten. Ordensstraffen ble redusert til advarsel.

Forslagene til omorganisering ble behandlet i styremøte 31. oktober 2019. Et enstemmig styre gikk for å dele instituttet inn i to nye fra 16.desember 2019.

15.november fikk ansatte brev fra rektor Anne Borg om hvilket av de nye instituttene de var tenkt innplassert i.

Forskerforbundet tar saken

Nå tar Forskerforbundets advokat Opstad saken til Sivilombudsmannen og klager inn NTNUs saksbehandling.

Det var Universitetsavisa som først omtalte klagen til Sivilombudsmannen.

— Det er urimeligheten i hele advarselen og begrunnelsen for den som gjør at vi nå tar saken til Sivilombudsmannen. Hele grunnlaget for å framskaffe fakta har så grunnleggende metodesvikt og er så preget av forutinntatte meninger til arbeidsgivers fordel, at det er umulig å forsvare seg mot, sier Øyvind Thomassen til Khrono. Han legger til:

— NTNU-ledelsen besluttet å gi meg en skriftlig advarsel på et uriktig grunnlag. Jeg har dokumentert grundig at deres beskyldninger savner grunnlag i faktiske forhold, men min dokumentasjon har de ikke tatt hensyn til.

— Lurer på når jeg vil bli ferdigstraffet

Thomassen forklarer at kanskje det viktigste grunnen til at han nå klager inn saken til Sivilombudsmannen, er at han opplever at ledelsen fortsatt utsetter han for sanksjoner.

— Jeg opplever at jeg av fakultetet ikke er ønsket i noen sammenhenger. Selv etter advarselen føler jeg at jeg fortsatt blir straffet.. Jeg må si jeg lurer på når det vil ta slutt, sier professoren, som nå er nestleder ved det nyopprettede Institutt for moderne samfunnhistorie.

Bakgrunnen for det som til slutt endte opp med å bli en skriftlig advarsel, ligger i den mangeårige konflikten som utspant seg på det tidligere Institutt for historiske studier (IHS) ved NTNU.

Thomassen, som var verneombud ved instituttet, var den eneste av de ansatte som ble ilagt straff etter konfliktene som startet i 2013.

I den syv sider lange skriftlige advarselen, skrev NTNU-ledelsen at advarselen ble gitt fordi Thomassen skal ha krenket flere av sine tjenesteplikter som verneombud, at han skal ha brutt taushetsplikten og utvist uakseptabel oppførsel overfor tidligere instituttleder Tore Einar Fagerland.

Mener ledelsen ikke viser vilje til selvrefleksjon

I universitetsstyrets oktobermøte i fjor, hvor det ble besluttet å splitte instituttet i to, kritiserte daværende styreleder Svein Richard Brandtzæg NTNU-ledelsens håndtering av den mangeårige konflikten på instituttet.

Faktaundersøkelsen, som gransket konflikten og håndteringen av den, kritiserte også flere ledere på ulike nivå for selv å bli del av konflikten.

Professor Thomassen opplever likevel at ledelsen verken har vist vilje eller evne til selvrefleksjon rundt rollen og deres ansvar i utviklingen av konflikten.

— Jeg opplever at fakultetsledelsen ikke har vist vilje til å se på hva de selv har gjort i denne saken med et kritisk blikk. Det synes jeg er synd, sier Thomassen.

Andre sak til Sivilombudsmannen

Dette er den andre klagen fra NTNU-ansatte til Sivilombudsmannen på kort tid.

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem har også klaget inn NTNU-ledelsens saksbehandling, etter at de nektet Eikrem innsyn i sin egen sak og gjorde en gjennomgang av e-postene hans.

Eikrems klage, som ble sendt inn i juli, er ennå ikke ferdig behandlet. Hans sak er også klaget inn til Datatilsynet.

HR- og HMS-sjef ved NTNU, Arne Kr. Hestnes, var den som i et møte med Thomassen og hans advokat ga professoren advarsel i slutten av oktober i fjor.

Hestnes ønsket ikke å kommentere Forskerforbundet og Thomassens klage til Sivilombudsmannen overfor Khrono onsdag kveld.

Powered by Labrador CMS