Debatt

Risiko for en tapt generasjon

Studentene står i fare for å rammes av ensomhet, psykisk uhelse og frafall fra studiene dersom regjeringen vil gjøre all undervisning digital.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Studentene våre bruker sine beste år til å bygge egen og samfunnets kompetanse.

Regjeringen varslet i går at de vurderer strengere tiltak for å få bukt med korona-situasjonen. Et av tiltakene er å gjøre all undervisning på universitetene digital.

Vi vil sterkt advare mot å tro at nye studenter som har tatt fatt på høyere utdanning ikke trenger fysisk oppmøte for å studere.

Det er allerede mye digital undervisning og vi har lagt opp til så mye fysisk oppmøte som mulig mens vi ivaretar strenge smittevernregler. Det er langt mellom studentene på campus. De har vært flinke til å overholde smittevernreglene under studiestart og dermed fått en rimelig god start på utdannelsen som skal forme dem for resten av livet.

Studielivet er en blanding av individuell refleksjon og faglige og sosiale fellesskap med andre. Båndene de nå etter tre uker forhåpentligvis har dannet både i relasjon til andre medstudenter og til fagmiljøet er skjøre. Ved å stenge dem ute fra utdanningsinstitusjonene risikerer vi å sende dem hjem på hybelen eller til familien til mer ensomhet, uten den faglige og sosiale støtten de kan få på campus.

Vi vil få flere data etter hvert, men flere undersøkelser viser allerede at unge har mer emosjonelt stress og dårligere livskvalitet enn eldre under korona.

Unge trenger å møte medstudenter og undervisere ansikt til ansikt for å håndtere stress og mestre studiene.

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo

Særlig er vi bekymret for de helt nye studentene som har kort studieerfaring og som kanskje har flyttet hjemmefra for første gang. Mange mangler nettverk, rutiner og robusthet for det som kreves av studielivet. Vi ønsker å tilby dem et faglig fellesskap der de blir sett og fulgt opp. Det lar seg ikke gjøre i et digitalt rom.

Regjeringen har til nå lagt opp til lokale tiltak for å stoppe smitten. I en situasjon der vi må leve med smitten fram til en vaksine og kanskje lenger, er vi selvsagt forberedt på lokale tiltak når det kommer smittetilfeller.

Men strengere tiltak som rammer den verdifulle undervisningen må være noe av det siste regjeringen vurderer. Vi kan ikke risikere å skape en tapt generasjon.

Powered by Labrador CMS