Stipendiatforlengelse

Samler seg til felles front for stipendiat-krav

— Det er mye som ikke går som det skal. Retningslinjer for korona-utsettelse endres hele tiden, sier stipendiat Camilla Holm ved OsloMet. Nå samler stipendiatene seg for å kjempe om korona-forlengelser.

Camilla Holm sier stipendiater landet over opplever stor frustrasjon rundt ordningene som skulle sørge for kompensasjon som følge av tapt arbeidstid i koronapandemien.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle skal få, sa noen. Lav terskel for å innvilge søknader om forlengelse for stipendiater, skulle være regelen. Men fortsatt ser mange stipendiater langt etter både søknadsmuligheter og penger som kompensasjon for tapt tid som følge av covid-19-pandemien. Nå vil stipendiatene selv kartlegge virkeligheten for å skaffe seg flere argumenter for å få ut pengene.

Store ulikheter

— Det er mye rart som skjer. Når enkeltsakene skal løses på lavest mulig nivå, mens alle sitter og venter på penger fra toppnivået er det klart at dette blir vanskelig. Samtidig som vi ser at noen universiteter eller fakulteter likevel har gjort det enkelt med søknad og evt godkjennelse av en forlenget periode, sier leder Camilla Holm i Phd-Forum ved OsloMet.

Holm forteller at de har inngått samarbeid med stipendiatutvalgene DION hos NTNU og UiODoc ved Universitetet i Oslo for å sette mer kraft bak kravene om at stipendiater som er blitt forsinket som følge av covid-19-pandemien må få forlengelse av kontraktene.

— Vi opplever at reglene for kompensasjon endres hele tiden. Færre kan søke og kravene til hva som er gyldig dokumentasjon blir også gjenstand for endringer, sier Holm.

Må fullføre

Hun forklarer at stipendiater er i en veldig forskjellig situasjon sammenlignet med faste ansatte.

— De faste ansatte fikk veldig tidlig instruks om å legge vekk forskning til fordel for undervisning som følge av korona-pandemien. Stipendiater kan ikke gjøre det. Vi er på kontrakt og må fullføre innenfor den fastsatte tiden, sier Camilla Holm. Hun forteller at mange er bekymret.

— Det trengs en større nasjonal bevissthet rundt dette problemet. Det er som regel ingen penger til å kompensere stipendiatene på lokalt nivå. Derfor venter alle på kompensasjon fra sentralt hold, sier Camilla Holm.

Hun viser også til at det er svært ulik praksis på de forskjellige universitetene.

— Slik vi forstår det har UiT-Norges Arktiske Universitet fått etablert en felles pott som skal kompensere stipendiatene og en felles saksbehandling. Andre steder, slik som i Bergen, har noen fakulteter gitt alle stipendater en måneds forlengelse, mens andre har individuell vurdering, sier Camilla Holm.

Må søke om søknadsskjema

Hos NTNU forteller de at at selve søknadsprosedyrene også er vanskeliggjorte.

— Hos NTNU ble det først utarbeidet et åpent søknadsskjema som senere er trukket tilbake. Nå opplever vi at de aktuelle først må be om å få tilsendt søknadsskjema før de kan søke. Noen har opplevd at dette skjema har vært vanskelig å få tak i, sier president i DION (interesseorganisasjon for stipendiater), Idd Andrea Christensen ved NTNU. Videre blir alle utsettelser vurdert og betalt på instituttnivå.

Idd Andrea Christensen, president i DION ved NTNU

Hun sier informasjonen er mangelfull og at mange opplever at de ikke vil kunne få den utsettelsen de trenger.

— For oss ser det ut til at man må være ansatt ved et institutt som har god økonomi for å få den nødvendige forlengelsen, sier Christensen.

Hun håper Regjeringen vil komme på banen.

— De sier at det skal satses på forskning. Men dersom de ikke hjelper stipendiatene nå, og mange ikke får fullført prosjektene sine, vil det kunne gå ut over kvaliteten på forskningen senere, sier Idd Andra Christensen.

Prorektor for forskning ved NTNU, Bjarne Foss sier at de har en god dialog med DION for å sikre at de forstår stipendiatenes situasjon og ønsker.

— Så er det viktig at stipendiatene forstår at det er forsinkelse som er direkte koplet til covid-19, som er avgjørende når noen innvilges forlengelse, sier Foss. Dette tilsier en individuell behandling.

— Stipendiatene er redde for at det bare er de som tilhører institutter med god økonomi som vil få innvilget forlengelse?

— Jeg forstår at de tenker slik. Men vi er opptatt av rettferdighet, og det ligger i de sentrale retningslinjene som rektor har sendt ut, at hvert institutt behandler søknadene og er økonomisk ansvarlige for dette. Men dersom det åpenbart er urettferdige utslag som følge av svak økonomi ved et institutt, kan det kompenseres for dette, sier prorektor Bjarne Foss.

Kartlegger

De tre stipendiatutvalgene samler nå initiativene gjennom Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN). De har startet en detaljert kartlegging for å vise hvor ulik praksis er og hvor stort behovet er for den enkelte stipendiat.

— Hittil ser vi at de aller fleste oppgir at de har tapt minst to ukers arbeid. Mange har mistet mer, sier Camilla Holm ved OsloMet.

Kartleggingen skal være ferdig i løpet av sommeren. Deretter vi stipendiatorganisasjonene samle seg rundt hvilke krav som bør settes. Det jobbes også med et skriv som stipendiatutvalgene blir bedt om å signere.

— Vi håper også å få de ulike fagforeningene til å signere på dette skrivet, sier Camilla Holm.

Utsettelse

Stipendiatene håper på en sentral løsning, men skisserer at kontrakter med nye stipendiater må utsettes dersom institusjonene må sørge for kompensasjonen selv.

—Vi ser todelt på løsningen. Enten må det komme en nasjonal pott i høst slik at institusjonene kompenseres for forlengelsene. Alternativt må institusjonene sette av penger, og heller la være å ta inn nye stipendiater i høst, sier Camilla Holm.

Hun forteller at selv om universitetene blir skyteskive for kritikken, ser stipendiatene at situasjonen er vanskelig også for arbeidsgiverne når det ikke bevilges penger fra sentralt hold.

— Det er et dilemma også for oss. De aller fleste er glade i institusjonen vår og ser at det ikke er lett å finne midler til forlengelse av kontraktene. Samtidig er mange stipendiater kommet i en vanskelig situasjon og det må ha høyest prioritet, sier Camilla Holm.

Følger retningslinjene

Prorektor FoU ved OsloMet, Per Martin Norheim-Martinsen, sier de forholder seg til retningslinjene fra Kunnskapsdepartementet.

— Det betyr at vi gir stipendiater som søker om forlengelse som følge av koronapandemien individuell behandling, sier Norheim-Martinsen.

Han understreker at de ikke tenker økonomi i dette arbeidet.

— Vår behandling av disse forlengelsene styres ikke av økonomi. Nå har Forskningsrådet også sagt at de vil bidra til at stipendiater får utvidet stipendet dersom utsettelsen skyldes koronarelaterte årsaker, sier viserektoren.

Norheim-Martinsen ser at stipendiatene kan føle situasjonen vanskelig.

— Vi er fullt klar over at situasjonen er bekymringsfull for stipendiatene det angår. Derfor behandler vi søknadene fortløpende og så raskt som mulig. Prioritet gis til de som skal fullføre i 2020 i første omgang, sier viserektor Per Martin Norheim-Martinsen.

Powered by Labrador CMS