Debatt

Sett oss i beredskap!

Vernepleierstudenter burde være en sentral del beredskapen, mener fem studenter i dette innlegget.

Vernepleiere kan blant annet sette kateter, veneflon, intramuskulær- og subkutane injeksjoner og ha ansvar for medisiner.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Covid-19 var ukjent for det meste av verden før 2020. Koronaviruset har spredd seg over hele verden på rekordtid. Mange liv har gått tapt, land har stengt ned og noen mennesker rammes ekstra hardt.

Myndighetene ber helsepersonell melde seg til beredskap, og det gjør vi. Likevel opplever flere vernepleierstudenter å ikke få en henvendelse tilbake. Det kan være ulike årsaker til dette. Handler det om at vår profesjon ikke er kjent nok i de forskjellige kommunene? Vet de hva vernepleierprofesjonen egentlig innebærer? For å være med på å oppklare en del av denne uvissheten, vil vi argumentere for hvorfor en vernepleierstudent kan bidra i beredskap.

Myndighetene ber helsepersonell melde seg til beredskap, og det gjør vi. Likevel opplever flere vernepleierstudenter å ikke få en henvendelse tilbake.

Fem vernepleierstudenter

En vernepleier har både helse-, sosialfaglig og pedagogisk kompetanse. Det vil si at vernepleiere og vernepleierstudenter kan være i beredskap på ulike arenaer. Som vernepleiere er det vår jobb å tilrettelegge for bestemte målgrupper, slik at de kan leve så selvstendig som mulig og opprettholde en god livskvalitet. En viktig egenskap i vår profesjon er å kunne se hele mennesket og ikke bare en eventuell diagnose. Vi lærer å se de utfordringene våre tjenestemottakere står overfor, hvordan vi skal møte dem og hvordan vi sammen kan finne en vei videre.

Vi kan blant annet sette kateter, veneflon, intramuskulær- og subkutane injeksjoner og ha ansvar for medisiner. Med denne kompetansen kan vi bidra i beredskap på sykehus eller sykehjem.

Fem vernepleierstudenter

Avhengig av hvor man er i studieløpet har vernepleierstudenter blant annet kunnskap innenfor anatomi, fysiologi, farmakologi og medikamentregning, hvor vi har blitt lært opp til å se sammenhengene mellom allmenntilstand, sykdommer og medisiner. Vi kan blant annet sette kateter, veneflon, intramuskulær- og subkutane injeksjoner og ha ansvar for medisiner. Med denne kompetansen kan vi bidra i beredskap på sykehus eller sykehjem.

Med tanke på den krisen vi nå står overfor, er det viktig å ikke glemme miljøarbeid, som er mer relevant nå enn tidligere. Ifølge OsloMet viser forskning at isolasjon og ensomhet er forbundet med fysiske og psykiske helseplager. Flere brukergrupper kan ha behov for bistand for å orientere seg, for å finne på aktiviteter de ønsker å delta på og utøve praktiske gjøremål. Veiledning og tilrettelegging kan spille en større rolle for mange beboere på ulike institusjoner.

Det er etterspørsel etter helsepersonell i denne tiden. En vernepleier kan jobbe på ulike arenaer slik som sykehjem, sykehus, bolig for utviklingshemmede, innenfor rus og psykisk helse, flyktningstjenesten, skole og fengsel. Vernepleierstudenter burde være en sentral del av denne beredskapen for de ulike gruppene som har behov for vår hjelp. Vi har som sagt en sammensatt kompetanse.

Så rop ut, spør etter oss, vi vil hjelpe, vi vil stille til beredskap!

Powered by Labrador CMS