økonomi

Setter ansettelser på pause og styrer mot 40 millioner i underskudd: — Det er krise

SV-fakultetet ved Universitetet i Bergen er i økonomisk trøbbel. Styremedlem Kjell Erik Lommerud kaller det krise. Tidligere instituttleder Jan Oskar Engene går hardt ut mot dekan Jan Erik Askildsen.

Styremedlem ved SV-fakultetet ved Universitetet i Bergen, Kjell Erik Lommerud, var svært aktiv under onsdagens styremøte i Nygårdsgaten 5.
Publisert Oppdatert

— Fakultetsledelsen har kjørt økonomien grundig i grøften, sier Jan Oskar Engene til Khrono.

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV-fakultetet) ved Universitetet i Bergen (UiB) har en mildt sagt anstrengt økonomi, og fakultetets egne prognoser viser at det i år styres mot 40 millioner i underskudd.

I vinter skrev Khrono at SV-fakultetet er ett av to fakulteter som  universitets­ledelsen har et særlig øye med. Tirsdag denne uken behandlet fakultetsstyret to saker om økonomien ved fakultetet.

Blant tilhørerne under styremøtet var førsteamanuensis Jan Oskar Engen, som også er tidligere instituttleder ved Institutt for sammenlignende politikk ved SV-fakultetet. Han er i tillegg tidligere prodekan for utdanning ved det samme fakultetet.

Jan Oskar Engene fyrer løs mot fakultetsledelsen.

— Hvordan i all verden er det mulig at det har gått så lang tid før man har oppdaget dette? spør Engene, som retter kraftig kritikk mot fakultetsledelsen og dekan og styreleder Jan Erik Askildsen.

Jan Erik Askildsen er blitt forelagt kritikken fra Engene.

— Fakultetsledelsen har full oversikt og kontroll på den økonomiske situasjonen vi er i, og gjennomfører tiltak for så raskt som mulig å komme i balanse, svarer han.

40 millioner

I den første saksframstillingen som ble lagt fram under onsdagens styremøte, heter det at prognosen i år er en negativ overføring til 2025 på om lag 40 millioner kroner.

Videre står det at «i økonomisystemet er det foreløpig budsjettert med en negativ overføring til 2025 på kr 20 mill. Resten er lagt inn i økonomisystemet som en forventet innsparing på driftsbudsjettet». 

Den andre saken handlet om oppfølging av budsjettet.

«Fakultetsledelsen foreslår tiltak for raskest mulig å komme i balanse», stod det i sakspapirene, og videre:

«Fakultetsledelsen foreslår derfor å utsette ansettelser i tildelte stillinger, inkludert stillinger gitt i budsjett 2024. Vi foreslår inntil videre også ikke å erstatte faste utgående stillinger.»

Dekan og styreleder Jan Erik Askildsen var betenkt under tirsdagens styremøte.

Dekan: — En prognose

Under styremøtet onsdag ble SV-fakultetets økonomiske situasjon drøftet og diskutert i timevis. Flere instituttledere satt på tilhørerbenken og fulgte spent med på den som ble sagt, og det var tydelig misnøye over situasjonen.

Til slutt ble tiltakene som skal sørge for at SV-fakultetet «bare» går 40 millioner i minus, vedtatt av et enstemmig styre:

«Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet slutter seg til fakultetsledelsens anbefalinger i saksforelegget om tiltak for inneværende år. Dette innebærer utsettelse av stillingene som presentert i møtet. Fakultetsledelsen vil i alle fakultetsstyremøter ut 2024 oppdatere fakultetsstyret om den økonomiske situasjonen. I fakultetsstyremøtet i juni fremmes forslag om organisering og arbeid med prosjekt «Sunn økonomi på SV-fakultetet».

I etterkant av styremøtet forteller dekan og styreleder Jan Erik Askildsen til Khrono at det fortsatt er mange usikkerhetsmomenter knyttet til hvordan økonomien ved fakultetet vil se ut 1. januar 2025.

— 40 millioner er en prognose som er laget ut ifra den informasjonen vi sitter på i dag. Ved å gjøre tiltakene som nå ble vedtatt, vil underskuddet bli på rundt 40 millioner, men dette kan selvsagt endre seg, sier Askildsen.

— Mange grunner

Det mest sentrale tiltaket som nå blir iverksatt, er å utsette ansettelsene som egentlig var planlagt ved fakultetet i 2024.

— Der kontraktene allerede er underskrevet, er det ikke mye å gjøre, sier Askildsen.

På spørsmål om hvor mange stillinger som utsettes i 2024, svarer dekanen «6-7-8».

— Fem faste og tre midlertidige, konkretiserer han.

— Hvordan er det mulig å gå 40 millioner i minus?

— Det er mange grunner til at situasjonen nå er som den er. Det som har spilt størst rolle er at vi har basert oss på studieplassene som vi fikk tildelt under koronapandemien, og at vi har etablert nye studieprogram i tilknytning til dette. Når er disse studieplassene i ferd med å bli inndratt igjen, og dette utgjør naturligvis veldig mye penger for oss, svarer Askildsen.

Han forteller at dialogen med UiB-ledelsen er god, og at fakultetet ikke er satt under administrasjon.

— Hvordan skal dere få orden på økonomien?

— Nå har vi laget et opplegg der den foreløpige skissen er å være i null innen 2029. men fram til den tid vil det skje mye som gjør at ting endrer seg. Vi vil jobbe hardt for å komme i null, forsikrer styrelederen.

Han legger til:

— Ingen stillinger er trukket tilbake, men kun forskjøvet i tid.

Styremedlem: — Krise

Professor ved Institutt for økonomi, Kjell Erik Lommerud, var den av styremedlemmene som talte mest og høyest under styremøtet på SV-fakultetet. 

Han la ikke skjul på at han setter spørsmålstegn ved mange aspekter av det økonomiske rotet. Overfor Khrono ønsker han ikke å svare på om han har tillit til styreleder Askildsen. 

— Det er ikke relevant i og med at han er valgt dekan. Når man spør et styremedlem om man har tillit til en leder, er det i mange sammenhenger et spørsmål om vedkommende skal gå av. Men fakultetsstyret verken ansetter eller avsetter valgte dekaner, så dermed synes jeg det blir feil å svare på spørsmålet, sier Lommerud. 

Han sier videre at «det er gjort en del dumme ting ved fakultetet de siste årene». 

— Noe har skjedd eksternt, men det er jo en del tid siden. Som fakultet har vi brukt for lang tid på å iverksette tiltak eller på å ta de riktige grepene for å sikre en bedre økonomisk situasjon, sier Lommerud. 

Professoren er bekymret for fremtiden ved SV-fakultetet, og frykter at det etter hvert vil komme så harde tiltak at flere fagmiljøer kan bli sterkt skadelidende. 

— Ja, det ser jeg ikke bort fra. En sak er at man nå skal redusere utgiftene. Man så skal man også betale tilbake gjelden på 40 millioner.

Rekrutteringsstillinger

Blant de interne årsakene til den krevende situasjonen peker Lommerud blant annet på at antallet rekrutteringsstillinger ved fakultetet per i dag ligger rundt 30 over måltallet som er 58.

— Hadde man redusert dette med for eksempel 20 stillinger, ville man kunne spare 80 millioner på fire år. Det vil kunne løse problemet, men det vil ta litt tid.

— Er det så enkelt?

— Det er i hvert fall ikke så mye mer som skal til, sier Lommerud.

— 30 over måltallet, hva er grunnen til det?

— Si det. Det er rett og slett delt ut for mange stillinger til prosjektforsterkning og strategi i forhold til hva man egentlig har penger til, svarer Lommerud.

Han lurer på hvor lang tid SV-fakultetet får til å betale tilbake den gjelda de er i ferd med å opparbeide seg til UiB sentralt.

— At man skal få orden på regnskapet før 2029, med de forutsetningene som foreligger per nå, vil kreve veldig tøffe tiltak.

Blant de eksterne faktorene som har ødelagt økonomien, peker han på det samme som styreleder Askildsen, altså studieplassene som har blitt trukket tilbake i kjølvannet av pandemien.

— Vi har opprettet tre nye programmer, som har vært svært suksessrike. Seks uker etter at programmene var startet opp, ble de fleste studieplassene trukket tilbake. Dette var Ola Borten Moe på sitt verste. Samtidig er dette en stund siden nå, og man burde ha tilpasset seg den økonomiske realiteten tidligere. Når er vi plutselig 40 millioner i minus. Like før jul var tallet 7, mens det på nyåret var 20. Hvordan har det blitt 40 nå? spør Lommerud.

Flere sliter

Fakultetet i Bergen er langt fra det eneste som sliter med økonomien. Khrono har blant annet skrevet at det er mange universitet og høgskoler som spiser av oppsparte midler.

Universitetet i Stavanger ligger ikke an til å få budsjettet i balanse for 2024. Her er det allerede presentert en kuttliste: Behovsprøve ansettelser, nedprioritere investeringer i vitenskapelig utstyr, avvikle mentorordning, redusere bruk av studentassistenter og redusere eller avvikle bruk av overtidsbetaling. Videre kutte i gaver, reiser og bespisning. 

Ved Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU har det vært snakk om oppsigelser for å få budsjettet til å gå opp

Endringslogg: Dekanen var først sitert på at det var snakk om to faste stillinger. Etter at Khrono spurte på nytt torsdag ettermiddag, sa Askildsen at det var snakk om totalt fem faste stillinger og tre midlertidige stillinger der det blir utsatt ansettelse. Endret 18.april 19.55.

Powered by Labrador CMS