Oppsigelser

Kan bli aktuelt med oppsigelser ved NTNUs lærerutdanning

Gavepensjon, sluttpakker og i ytterste konsekvens oppsigelser. Det trengs for å rydde opp i de økonomiske problemene ved NTNUs Institutt for lærerutdanning, ifølge dekanens budsjettforslag.

Lærerutdanningen ved NTNU holder til i ulike bygg på Kalveskinnet i Trondheim. Nå må de bli færre, og med det også spare penger på å leie færre bygg, ifølge sakspapirene til fakultetsstyremøtet.
Publisert Oppdatert

Det må tynnes i rekkene for å få økonomien til å gå opp ved Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU.

I forslaget til budsjettplan, som blir lagt fram i et ekstraordinært fakultetsstyremøte neste uke, skriver dekan Tine A. Hestbek at det er behov for en omstilling, og at gavepensjon, sluttpakker og i siste konsekvens oppsigelser kan bli aktuelt for å få instituttet i økonomisk balanse. 

Færre folk, færre bygg

Med sine drøyt 400 årsverk er det et stort institutt som nå må under kniven.

Tine Arntzen Hestbek, dekan ved NTNU, har kalt inn til ekstraordninært fakultetsstyremøte etter at økonomien er kraftig forverret de siste månedene. Verst er det på lærerutdanningen.

I tillegg til å kutte antall ansatte foreslås det at instituttet også skal gjøre en innsats for å få ned leiekostnadene. Færre ansatte trenger mindre plass, og skal i tillegg samles på færre bygg, står det i forslaget. 

Instituttet er i dag spredt over flere bygg eid av en kombinasjon av Statsbygg og private utleiere. 

Dekanen skriver videre at Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, som instituttet ligger under, er avhengige av støtte fra sentralt hold for å kunne ta i bruk virkemidler som sluttvederlag, gavepensjon og oppsigelser.

Har vært melkeku

Bakgrunnen for de økonomiske utfordringene er ifølge sakspapirene at flere institutter over tid har kunnet gå i minus ettersom lærerutdanningen med sine store bevilgninger har subsidiert dem.

Nå, derimot, er situasjon snudd, skriver dekanen. Institutt for lærerutdanning har ikke klart å tilpasse seg til fallende bevilgninger, og må nå ta 22 millioner fra sparekontoen i år, og enda mer frem mot 2027.

— Overforbruket ved ILU vil fremover ha stor negativ påvirkning på de samlede avsetningene ved fakultetet, noe som rammer handlingsrommet til institutt med sunn økonomi. Det er derfor en hovedutfordring for fakultetet å redusere lønnskostnadene, særlig ved ILU, for å oppnå bedre økonomisk balanse mellom instituttene og fakultetet som helhet, står det i papirene.

Fakultetet har tidligere også pekt på sammenslåing av institutter som en mulig måte å spare penger på.

Førsteamanuensis Eli Smeplass ved lærerutdanningen til NTNU skriver i et innlegg i Khrono torsdag kveld at krisen ved fakultetet og instituttet i hovedsak er en politisk skapt situasjon.

Khrono har vært i kontakt med dekan Tine Arntzen Hestbek. Hun har ikke anledning til å svare på våre spørsmål tirsdag.

Vi har også forsøkt å komme i kontakt med instituttleder Ingrid Thowsen og fakultetsstyrets leder Hilde Grimstad. De har så langt ikke besvart våre henvendelser.

(Endringslogg: Saken er oppdatert kl 20.32 tirsdag 20.februar med lenke til innlegget til Eli Smeplass, samt et bilde av dekan Tine Arnzen Hestbek. )Powered by Labrador CMS