korona

Skal vurdere mer bruk av digital undervisning

Myndighetene ber universiteter og høgskoler vurdere mer digital undervisning. De setter også ned en ekspertgruppe som skal se på studentenes situasjon.

Erna Solberg om den nye situasjonen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken blir fortløpende oppdatert.)

I dag, torsdag 5. november, orienterer statsminister Erna Solberg, om dagens koronasituasjon og om de nye tiltakene.

— Alle skal i de nærmeste dagene holde seg mest mulig hjemme og begrense sosial kontakt. Dette er kanskje det aller viktigste tiltaket vi kommer med nå. Dette vil også gjøre kommunens smittesporingsarbeid mye enklere, sier Solberg fra Stortingets talerstol.

Hun legger til:

— Vær så mye som mulig hjemme. Gå gjerne en tur. Jeg vet at dette medfører ulempe for mange, men husk at vi gjør dette for hverandre. For å unngå sykdom og død, at noen mister jobbene sine og at vi skal unngå å komme tilbake til der vi var i mars, avslutter Solberg.

Forsterker digital undervisning

Innstrammingen fører ikke til store endringer for universiteter, høgskoler og fagskoler, skriver Kunnskapsdepartementet i sin pressemelding.

De legger til:

«Det har vært utstrakt bruk av digital undervisning ved alle universiteter, høyskoler og fagskoler i hele høst. Det skal videreføres og forsterkes, med tanke på presset på kollektivtrafikken. »

— Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette å vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til press på transport og kollektivtrafikk. Det er også viktig at studenter, som alle andre, tenker gjennom hvor mange de møter og hvordan de møtes. Jeg vet at det er krevende etter månedsvis med lite sosial kontakt, men situasjonen er alvorlig og vi må gjøre det vi kan for å få ned smittetallene raskt slik at vi slipper enda strengere tiltak, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, i pressemeldingen.

Også videregående skoler og ungdomsskoler blir berørt, og de må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere, heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

I Viken fylke blir det fra mandag digital hjemmeundervisning ved de videregående skolene i Viken. Unntaket er elever som trenger tilpasset opplæring og praktiske fag der noe fysisk oppmøte er nødvendig.

– Dette må hver skole vurdere selv, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna, melder NRK.

Ny ekspertgruppe ser på studentenes situasjon

I pressemeldingen fra Kunnskaspdepartementet heter det også at en ekspertgruppe skal vurdere og anbefale tiltak spesielt med tanke på studentenes psykiske helse, eksamen og gjennomføring av studiene.

— Jeg er bekymret for studentene. Mye tid alene på hybelen med digital undervisning og et mindre sosialt liv er ikke bra for den psykiske helsen. Smittesituasjonen i samfunnet er alvorlig og vi må leve med strenge smitteverntiltak en god stund til. Derfor mener jeg vi må gjøre enda mer enn vi har gjort nå for å sikre at studentene følges godt opp, har kontakt med hverandre og får gjennomført både studier og eksamen fremover, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Ekspertgruppen er ledet av Kunnskapsdepartementet og består av representanter fra Universitets- og høgskolerådet, Fagskolerådet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Studentene og samskipnadsrådet skal også være med i arbeidet.

— Vi har hatt faste møter med alle rektorer, studenter og samskipnadene helt siden mars. Her har vi snakket om bekymringer, diskutert regelendringer for å gjøre situasjonen bedre og delt gode erfaringer med hverandre. Det arbeidet ønsker vi nå å forsterke gjennom dette utvalget, sier Asheim.

Gruppen skal levere sine anbefalinger innen 23. november.

Færre på private arrangementer

Era Solberg legger til i sin presentasjon av de nye tiltakene at man øker kravet om avstand i endel situasjoner fra en til to meter. Grensen for antall på private arrangementer er 20 på offentlige sted og i leide lokaler.

Regjeringen innfører grense for 50 personer på offentlig arrangement. Er det fastmonterte plasser til de besøkende, er grensen fortsatt 200.

— Vi gjentar også det nasjonale kravet om at unødig innenlandsreiser, også arbeidsreiser, bør unngås, sier Solberg.

Regjeringen nasjonal skjenkestopp klokken 24.00, og stopp for nye gjester fra 22.00, og krav om negativ koronatest for innreisende til Norge.

Helsedirektoratets innspill

Ifølge VG er dette tiltakene Helsedirektoratet anbefaler

  • Krav om dokumentert negativ coronatest som er maks 72 timer gammel ved innreise til Norge når man kommer fra land med høy smitte.
  • Innføre krav om karantenehotell dersom man ikke har fast bopel eller har dokumentert godkjent karantenested fra arbeidsgiver.
  • Nasjonalt råd om å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette gjelder ikke arbeidsreiser/pendlerreiser, eller reiser som gjennomføres med liten kontakt med andre (for eksempel til fritidseiendom). Det gjelder heller ikke å bruke friområder i egen bo- og arbeidsregion. Det gjelder spesielt fritidsreiser til og fra områder med forhøyet smitte, skriver Helsedirektoratet.
  • Skjenkestopp i hele landet ved midnatt.
  • Digital undervisning ved høyskoler og universitet.
  • Maks 20 personer på private arrangementer på offentlig sted.
Powered by Labrador CMS