direktøransettelse

Skrotet hodejegere — kan ha funnet ny havforsknings­direktør selv

I jakten på neste sjef for Havforskningsinstituttet har Nærings- og fiskeridepartementet skrotet hodejegerfirmaet. Blant de nye kandidatene er det flere interessante navn.

Ole Arve Misund, Gro Anita Fonnes Flaten og Nils Gunnar Kvamstø har søkt jobben som havforskningsdirektør.
Publisert Oppdatert

Kampen om hvem som blir den neste direktøren for Havforskningsinstituttet er ikke over. Sittende direktør Sissel Rogne har opprettholdt sin søknad til tross for at Nærings- og fiskeridepartementet har lyst ut stillingen på nytt, etter å forlenget søknadsfristen i første runde.

Men nå har søkerlisten flere interessante kandidater.

Khrono kjenner til at direktør Ole Arve Misund ved Norsk Polarinstitutt har søkt. Det samme gjelder prorektor for forskning, Gro Anita Fonnes Flaten, ved Høgskolen på Vestlandet.

Begge disse hadde bedt om og fått innvilget å bli unntatt den offentlige søkerlisten. Khrono har ikke fått tilgang til begrunnelsen for hvorfor de to offentlig ansatte fikk innvilget unntak fra å stå på søkerlisten.

Blant de offentlige søknadene er det fra forrige utlysning avdelingsdirektør Ingvild Eide Graff hos Norsk senter for forskningsdata (NSD) og i denne runden marin dekan Nils Gunnar Kvamstø ved UiB som fremstår som de sterkeste, utenom den sittende direktøren Sissel Rogne.

Resten av søkerlista ser du nederst i saken.

Rekrutterer selv

Nærings- og fiskeridepartementet har valgt å avslutte bruken av rekrutteringsselskapet Backer Skeie, og driver denne rekrutteringsrunden på egen hånd. Det har resultert i sju nye søkere i tillegg til de åtte som hadde søkt tidligere. En av søkerne har trukket seg.

— Nærings- og fiskeridepartementet valgte å lyse ut stillingen selv denne gangen fordi vi så at det ville gi den raskeste prosessen. Målet er å fullføre rekrutteringen så raskt som mulig. Nærings- og fiskeridepartementet kommer for øvrig ikke til å kommentere de enkelte søkerne på søkerlisten, skriver kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen i Nærings- og fiskeridepartementet i en epost.

Ole Arve Misund og nåværende havforskningsdirektør Sissel Rogne sto skulder ved skulder i 2017.

Ville ikke utfordre

Ett av de heteste navnene i kampen om toppjobben på Havforskningsinstituttet har vært Ole Arve Misund, som i dag er direktør for Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Misund har tidligere vært forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, men ble utkonkurrert av Sissel Rogne i forrige ansettelsesrunde.

Misund hadde i vår ikke søkt jobben, og begrunnet det med at han ikke ville utfordre så lenge den sittende direktøren Sissel Rogne valgte å søke.

Med en ny utlysing, etter også forlenget søknadsfrist i første runde, vil likevel mange tolke det som at departementet ønsker en annen til å lede Havforskningsinstituttet enn Rogne. Dermed har Misund tydeligvis vurdert situasjonen på nytt.

— Jeg vil ikke kommentere om jeg har søkt eller ei, sier Ole Arve Misund til Khrono.

Han har lang erfaring fra både marin forskning og ledelse. Han har vært forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, direktør for universitetssenteret på Svalbard, direktør for NIFES og sitter nå som sjef for Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Misund eier fortsatt en bolig på Askøy, nabokommune til Bergen.

Toppleder og forsker

Den andre nye søkeren som har bedt om unntak fra offentlighet er prorektor for forskning, Gro Anita Fonnes Flaten, ved Høgskolen på Vestlandet.

Gro Anita Fonnes Flaten er i dag prorektor ved Høgskolen på Vestlandet.

Flaten har tidligere vært høgskoledirektør og forskningsdirektør ved Høgskolen i Bergen. Fonnes Flaten er utdannet marin mikrobiolog og dr. scient fra Universitetet i Bergen. Hennes forskningsfelt er knyttet til klimarelaterte problemstillinger og algers, bakteriers og virus' omsetning av næringsstoffer i havet.

Hun søkte også rektorstillingen ved Høgskulen på Vestlandet tidligere i år, men kom til kort da en annen av de interne søkerne, Gunar Yttri, ble ansatt.

— Jeg ønsker ikke å kommentere om jeg er søker eller ikke til denne jobben, sier Gro Anita Fonnes Flaten til Khrono.

Bedt om å være søker

Sittende direktør Sissel Rogne opprettholder sin søknad, trass i at departementet har valgt å utlyse jobben på nytt.

Assisterende departementsråd Morten Berg har ikke villet si noe om at departementet egentlig er på jakt etter en annen kandidat. Og har oppfordret Rogne til å være søker også i den nye utlysingen.

— Jeg er glad for at assisterende departementsråd, Morten Berg, i går oppfordret meg til å opprettholde søknaden min, og selvfølgelig gjør jeg det. Jeg går fremdeles helhjertet inn for en forlengelse av åremålet, sa Rogne til Khrono da det ble klart at jobben hennes skulle gjennom en tredje utlysing.

— En helt unik posisjon

Nils Gunnar Kvamstø, marin dekan ved Universitetet i Bergen.

Marin dekan Nils Gunnar Kvamstø ved Universitetet i Bergen er en av dem som har søkt stillingen som sjef for Havforskningsinstituttet. Han var prorektorkandidatet i rektorteamet som ble slått ut av Margareth Hagen og hennes team i rektorvalget i vår.

— Havforskningsinstituttet er den institusjonen som skal levere kunnskapsgrunnlag og premisser for en utvikling der vi utnytter ressursene i havet på en bærekraftig måte. De har derfor en helt unik posisjon, med en imponerende kompetanse og stab, sier Nils Gunnar Kvamstø.

Han mener egne kvalifikasjoner og erfaring passer inn i sjefsjobben på Havforskningsinstituttet.

— Jeg tror kompetansen min som professor i klima og meteorologi, jobben som instituttleder og nå marin dekan ved UiB er et brukbart grunnlag for å kunne ha en jobb som sjef på Havforskningsinstituttet, sier Kvamstø.

Stor respekt

— Hva vil du si til dine kolleger ved UiB når du nå åpent søker en ny jobb?

— Jeg sier ofte at jeg har en drømmejobb ved UiB, men her har det altså dukket opp en drømmejobb til. Jeg har en utrolig fin arbeidsplass, med utrolig dyktige kolleger og ikke minst studenter. Men dersom jeg også skal være en som ikke bare finner kunnskapen, men også anvender den til grunnlag for utforming av politikk er dette en av mine sjanser nå. Derfor søker jeg denne jobben, sier Nils Gunnar Kvamstø.

— Du har vel sett den utvidede søkerlisten, og har dermed oversikt over hvem du konkurrerer med?

— Ja, jeg fikk den oversendt fra NFD. Jeg har stor respekt for dem som står der, men full tillit til at departementet velger den rette, sier Kvamstø.

— Har lært større organisasjoner å kjenne

Ingvild Eide Graff

Ingvild Eide Graff opprettholder også sitt kandidatur i den tredje utlysingen. Hun har tidligere vært forskningsdirektør ved NIFES, konserndirektør i forskningskonsernet Norce og er i dag avdelingsdirektør i Norsk senter for forskningsdata (NSD).

— Jeg er utrolig motivert for å lede Havforskningsinstituttet. Den forskningen, overvåkningen og rådgivningen som Havforskningsinstituttet gjør på bestander i havet, sjømat og bærekraft er de utrolig dyktige på, og dette blir mer og mer relevant fremover, sier Graff.

Hun trekker frem en dyktig stab, ikke bare på vitenskapelig side, men også administrativt, på laboratoriene og forskningsfartøyene.

— Jeg mener også jeg har en faglig relevant bakgrunn som ernæringsbiolog og mangeårig sjømatforsker. Gjennom den ledererfaring jeg har fra Nifes og senere Norce har jeg lært større organisasjoner å kjenne og erfart hvordan man som leder er avhengig av å ha medarbeidere med seg, sier Ingvild Eide Graff.

— Ikke opp til meg

— Du opprettholder søknaden, trass i at det kom en utlysning til. Det har ikke gått ut over motivasjonen?

— Nei, tvertimot. Det viser jo at denne jobben er skikkelig attraktiv. Lysten min har bare økt.

— Vi regner med du har fått den utvidede søkerlisten og vurdert konkurransebildet. Hva tenker du?

— Det er ikke opp til meg å mene noe her. Det er departementets jobb gjøre avveining mellom søkerne. Jeg mener jeg ubetinget er kvalifisert for jobben, men det er opp til departementet å mene om jeg er best kvalifisert, sier Ingvild Eide Graff.

Endringslogg: 13.49 den 27.juli: Artikkelen er presisert med at søknadsfristen ble forlenget i første ansettelsesrunde og deretter utlyst for andre gang. Det er ikke tre utlysinger som Khrono først skrev.

Powered by Labrador CMS