fem prosent-regelen

Statsråden tror ikke staten vil få tilbakebetalt penger

Universiteter og høgskoler vil skjerpe seg og legge planer for pengebruken, tror Henrik Asheim.

Universiteter- og høgskolers ubrukte midler ble debattert i NRKs Dagsnytt 18 onsdag. Sigrid Sollund var programleder (t.v.), med Nina Sandberg (Ap) og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i studio.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Hvordan skal man unngå å havne i en situasjon der institusjonene tenker at «vi må bare bruke opp pengene, selv om vi tror at dette er det beste å bruke pengene på», spurte programleder Sigrid Sollund.

— Det ville være veldig absurd. Institusjonene kommer ofte til meg og sier de trenger mer penger, så hvis det er slik at de ikke en gang klarer å komme på noe å investere i i fremtiden, så betyr det at regjeringen har overlevert, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim lattermildt. Han la til:

— Men det tror jeg ikke er tilfelle. Jeg tror rett og slett at dette kommer til å føre til at vi ikke får noen penger tilbake. Jeg tror vi heller får en bedre planlegging om hvordan bruke disse pengene over tid.

Fakta

Det nye forslaget

Det nye reglementet er omtalt i Stortingsproposisjonen som følger Kunnskapsdepartementets forslag til statsbudsjett 2021. Departementet selv forklarer om de nye reglene:

  • Reglementet skiller mellom avsetninger til investeringer og avsetninger til andre formål. Alle avsetninger som ikke er investeringer, blir å regne som avsetninger til andre formål.
  • Fra 2022 vil institusjoner som har avsetninger til andre formål på over 5 prosent per 31.12. i regnskapsåret måtte tilbakeføre disse til statskassen.
  • Alle institusjoner med avsetninger til andre formål som overstiger over 5 prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet, skal redegjøre for dette.
  • Kunnskapsdepartementet kan i samråd med Finansdepartementet i særskilte tilfeller innvilge søknader om høyere avsetninger. Det er ikke fastsatt en øvre grense på avsetninger til investeringer.
  • Departementet gjør oppmerksom på at kontantbeholdningen til universiteter og høgskoler og avsetninger fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet som reglementet skal regulere, ikke er det samme.
  • Vi regner med at institusjonene er flinke til å aktiviteten til budsjettene, slik at det ikke blir store tilføringer.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Ordene falt under en debatt i NRKs Dagsnytt 18, hvor temaet var regjeringens omstridte forslag om den såkalte fem prosent-regelen.

Omtrent hele opposisjonen har reagert kraftig på regjeringens forslag om å dra inn igjen universiteter og høgskolers ubrukte midler på over 5 prosent.

Motdebattant Nina Sandberg, talsperson for forskning og høyere utdanning i Arbeiderpartiet, beskyldte statsråden for å komme med helt andre begrunnelser for hvorfor regjeringen nå ønsker å innføre denne regelen.

— Tidligere har han sagt at regjeringen innfører dette regimet for at institusjonene ikke skal utsette for mange aktiviteter. Det må jo være utrolig provoserende å få servert noe sånt i akkurat det året hvor de tvangsmessig har måttet utsette mange aktiviteter på grunn av pandemien, sier Sandberg.

Mener det hører hjemme i styringsmeldingen

Hun mente det hele har hatt en merkelig fremgangsmåte. I stedet oppfordrer hun statsråden til å ta en god runde på dette i forbindelse med styringsmeldingen som skal opp til våren, heller enn å tvinge forslaget gjennom nå.

Asheim mente på sin side at dette ikke hører hjemme i styringsmeldingen.

Statsråden mener at det regjeringen nå gjør er å svare på årevis av kritikk både fra Riksrevisjonen og Stortinget om å få bukt med de ubrukte midlene, som ved inngangen til 2020 var på 2,5 millarder kroner.

— Men hvorfor tok dere ikke med institusjonene på råd før dere kom med dette i budsjettet? spør programleder Sigrid Sollund.

— Dette er noe vi har diskutert lenge, også institusjonene har vært klar over dette. Det er en kritikk Riksrevisjonen har kommet med hvert år de siste årene, og som Stortinget har tatt opp med oss hvert år de siste årene. Og som Kontrollkomiteen sa ordrett, så forventer de at vi skal «få et regelverk for universiteter- og høgskolers avsetninger og ubrukte budsjettmidler». Nå kommer det regelverket og det er raust, svarer Asheim.

Tror det kan føre til mer midlertidighet

Som flere andre i opposisjonen, mener Sandberg at dette vil innskrenke handlingsrommet til institusjonene, men i tillegg trekker hun frem at det kan få konsekvenser for midlertidigheten i akademia.

— Konsekvensen er at det for eksempel kan gå utover muligheten til å kunne ansette folk permanent, man får mye kortere planleggingshorisont, og du kan få flere midlertidige ansatte i akademia, som allerede er et kjempeproblem, sier Sandberg.

Asheim svarer kontant:

— Det er jo ikke tilfelle. Akkurat nå har institusjonene 2,5 millarder kroner på disse kontoene som ikke er satt av til investeringer og det må være en grense for hvor mye man skal kunne ha. 5 prosent er mye og er nok slingringsmonn til også å kunne ansette flere, sier Asheim.

Powered by Labrador CMS