Debatt ole fredrik norbye

Studenter, pizza og millioner

Ola Borten Moes erklæring om at «krisa var over» i starten av desember står i sterk kontrast til en ytterligere nedstengning, og regjeringen burde heller bevilge mer penger til studentene.

— At studenter møtes og spiller Scrabble og spiser pizza gjør at de blir kjent med hverandre og slipper å lure på hvem de kan sitte med i kantina neste dag, skriver Høgskolelektor ved NLA Ole Fredrik Norbye. Bildet er fra et tidligere Studentparlamentmøte ved OsloMet.
— At studenter møtes og spiller Scrabble og spiser pizza gjør at de blir kjent med hverandre og slipper å lure på hvem de kan sitte med i kantina neste dag, skriver Høgskolelektor ved NLA Ole Fredrik Norbye. Bildet er fra et tidligere Studentparlamentmøte ved OsloMet.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Regjeringen meldte i starten av måneden at de krever tilbake penger som var tildelt studenter. Nå som Ola Borten Moe endelig har skjønt at krisa ikke er over for studentene håper jeg det vil komme ytterligere bevilgninger. Det kan nemlig bli dyrt for samfunnet å nedprioritere en så viktig gruppe som nettopp studentene.

Et tiltak som virkelig har hatt effekt på å bidra til bedre og forebygge studenters psykiske helse, er tildelingen Stortinget gav til studentforeningene for å arrangere sosiale lavterskeltilbud der studenter kan få jobb. Dette er en løsning som traff blink på mange av de utfordringene studentene stod ovenfor.

Høye strømpriser rammer studenter hardt og alt regjeringen har tilbudt dem er muligheten til å skaffe seg mer studielån. Mange arbeidsplasser stenges nå ned som en konsekvens av innstrammede smitteverntiltak, og dette er arbeidsplasser der studenter er høyt representert.

Det geniale med den ordningen som forrige regjering satte i gang, var at den både satte fokus på mental helse og trivsel, men også gav studentene jobb. Både studenter og vanlige folk foretrekker oftest å arbeide fremfor å være avhengig av statlige lån. Når regjeringen inndro disse midlene, vil det på sikt kunne ramme både studenters mentale helse og deres personlige økonomi.

NLA Høgskolen er en av skolene som har søkt og fått midler gjennom den tidligere støtteordningen. Tilbakemeldingen fra våre studenter er at dette halvåret har vært helt unikt. Som skole har vi ansatt studenter til å drive aktiviteter som plantekurs, spillkvelder, kor, konsertkvelder og frokost for studentene. Vi har aldri hatt så mye aktiviteter å tilby studentene våre på campus. Og aldri har studentene meldt om større trivsel.

Det tar tid å bygge opp velfungerende studentforeninger som kan drifte sosialt arbeid på campus. Derfor oppleves det frustrerende at regjeringen nå ikke ønsker å videreføre dette viktige arbeidet.

Ole Fredrik Norbye, høgskolelektor ved NLA høgskolen

En av innvendingene vi har møtt er at midlene bare går med til moro og mat til studentene. Men vi har sett at effekten er mye større. Det å kunne tilby studentene gratis frokost en dag i uka gjør at flere møter til undervisning, flere spiser skikkelig frokost og dermed er i stand til å lære mer. At studenter møtes og spiller Scrabble og spiser pizza gjør at de blir kjent med hverandre og slipper å lure på hvem de kan sitte med i kantina neste dag.

Når våre lærere og campusprester deler ut donuts og kaffe på morgenkvisten får vi gode samtaler som bygger relasjoner mellom studenter og ansatte. Det å bli kjent med studentene gjør at vi kan styrke den faglige oppfølgingen av hver enkelt student.

Men den nye regjeringen valgte å inndra de midlene som enda ikke er benyttet – selv om UH-sektoren meldte inn at de ønsket å videreføre prosjektene i 2022. Totalt snakker vi om flere titalls millioner som var øremerket studenter. Penger som kunne være brukt til sosiale tiltak for studenter, studentassistenter, kollokviegruppeledere og andre faglige støtteordninger.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe mente disse midlene var krisebevilgninger og at de kunne trekkes tilbake – antagelig fordi han mente krisa var over. Siden pengene i tildelingen måtte betales tilbake ved nyttår, var minister Borten Moe videre redd for at studiestedene vil bruke midlene på «tull» nå på tampen av året.

Det at Borten Moe nærmest erklærte at «krisa var over» i starten av desember står i sterk kontrast til regjeringens pressekonferanse om ytterligere nedstengning en uke senere, samt de siste smittevernstiltakene som kom 13. desember. Jeg mener regjeringen heller burde lyttet til Abid Raja og Venstre som utfordret regjeringen til å bevilge mer penger - selv før det var snakk om innstramminger i smittevernregler.

I høst har nærmere seksti studenter møttes til gratis middag og tilbragt hele kvelden med studier i NLAs arrangementsserie «Shut up and write». Da jobbes det i 45 minutters studieøkter før de har 15 minutters kaffepause. Det skapes både sosiale treffpunkt og sjansen for at disse studentene gjør det godt i studiene, øker.

Studieplasser i Norge koster mye penger. Men studieplasser der studenter ikke fullfører studiene er enda dyrere for samfunnet. På NLA tror vi at studenter som trives på studiestedet blir mer motiverte til å være der for å studere sammen med andre og sjansene for god studieprogresjon øker. Tilbakemeldinger fra dette halvåret bekrefter dette.

PÅ NLA Høgskolen er vårt motto: «Fordi noen trenger deg». Vi ønsker å utdanne verdibevisste studenter som kan gå ut i verden og gjøre en forskjell. Denne utfordringen vil vi nå gi videre til regjeringen. Studentene trenger at det bevilges mer penger fordi det vil skape positive ringvirkninger for samfunnet.

Vi har mange studenter som gjerne vil videreføre de tiltakene de har vært med å bygge opp dette semesteret. Det tar tid å bygge opp velfungerende studentforeninger som kan drifte sosialt arbeid på campus. Derfor oppleves det frustrerende at regjeringen tidligere har signalisert at de ikke ønsker å videreføre dette viktige arbeidet.

Ved eventuelle nye tilskudd er det derfor viktig at man tør å tenke langsiktig og ta inn over seg at det å ansette studenter og etablere aktiviteter for en så stor gruppe tar tid.

Vi er svært spente på hvilke løsninger Borten Moe vil presentere til studentene senere i uka. På vegne av alle studenter på NLA Oslo, som har fått en bedre studiehverdag på grunn av tidligere tildelte midler, oppfordrer jeg regjeringen til å videreføre støtteordningen til studentene og heller vurdere å øke den i 2022 - fordi studentene trenger det.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS