Forskningsrådet

Stusser over at ingen reagerer når ledelsen er så dominert av kvinner

Civita-leder Kristin Clemet etterlyser kritikk av kvinnedominansen i Forskningsrådets ledergruppe. Hun viser til at Orklas ledergruppe ble «hudflettet» da deres ledergruppe kun besto av menn.

Kristin Clemet er ikke imot kjønnsfordelinga i Forskningsrådets ledergruppe, men reagerer på at likestillingsministeren er taus i denne saken, men svarer med utskjelling og inngripen overfor private virksomheter.
Publisert Oppdatert

Khrono kunne denne uka presentere Forskningsrådets nye toppledergruppe. Av seks direktører er kun én mann: Områdedirektør for investering, rådgivning og dialog Jesper Werdelin Simonsen.

— Hvorfor hører vi ikke et pip fra de samme aktørene som hudflettet Orkla når Forskningsrådet nå har en ledergruppe så dominert av kvinner? sier Kristin Clemet til Khrono.

I et innlegg i Minerva spør hun hvorfor det er greit med bare 17 prosent menn i Forskningsrådets ledelse. Civita-lederen peker på at det oppsto en krass debatt da Orkla i forbindelse med ei omorganisering hadde ei midlertidig ledergruppe bestående av kun menn.

— Likestillingsministeren nærmest hudflettet et privat selskap på en uhørt og uprinsipiell måte.

Anette Trettebergstuen er kultur- og likestillingsminister.

Da Clemet registrerte at Forskningsrådet denne uka fikk ei ny ledergruppe med menn i et klart mindretall, tenkte hun sitt. Hvorfor er det ingen, heller ikke likestillingsministeren, som reagerer på det?

— Dette skjer i staten, og da er det ingen reaksjoner fra de samme aktørene. De bestyrer offentlig sektor og kan gjøre mye mer, sier hun.

— Dobbel standard

Videre peker Clemet på at Orkla i dag har to kvinner i ledergruppa og en ambisjon om at det skal være 50 prosent menn og 50 prosent kvinner.

— Dette er så typisk for hele likestillingsdebatten. Å sørge for lik representasjon er ikke nødvendigvis likestilling. Dette er symbolpolitikk. Ikke noe er så lett for en politiker som å vedta at andre skal gjøre noe. Det er verdens letteste måte å drive med politikk på.

Clemet understreker at hun selv ikke er imot kjønnsfordelinga i Forskningsrådets ledergruppe. Det hun først og fremst reagerer på, er Trettebergstuens utskjelling og inngripen overfor private virksomheter.

— Det er en dobbel standard når det er greit med ulik kjønnsfordeling i offentlig sektor fordi kvinner er i flertall, mens det ikke er greit i privat sektor når menn er i flertall.

Ingen svar

Khrono har bedt om kommentarer fra likestillingsminister Anette Trettebergstuen, Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit og styreleder Kristin Halvorsen. Ingen har besvart våre henvendelser.

Kommunikasjonsenheten i Kultur- og likestillingsdepartementet svarer at det ikke er mulig å intervjue Trettebergstuen nå på grunn av ferieavvikling.

Møtt med begeistring

Kristin Clemet har fulgt debatten på Facebook etter at Forskningsrådets ledergruppe ble kjent.

— Der ble det sagt at det er helt fantastisk at 83 prosent er kvinner.

Tankene gikk da til en seremoni i Aulaen til Universitetet i Oslo da et av barna var ferdigutdannet jurist. Det var enormt med kvinnelige studenter der.

— Da var det en på talerstolen som begeistret sa at nå er det 70 prosent jenter. Det ble stor applaus. Så stilnet den brått. Hva klapper vi egentlig for? Det er ikke fantastisk at vi får en helt ny ubalanse.

Den tidligere utdannings- og forskningsministeren sier at Norge for lengst har oppnådd at mange områder har damer med innflytelse.

— Vi har skjønt at gutter har større utfordringer i skolen og med utdanning. Det er offentlig sektor som har de største likestillingsutfordringene. Statsråden burde engasjere seg mer i likestilling i Staten, sier Kristin Clemet.

— En ensom hane

På sosiale medier er spriker meningene om kvinnedominansen i Forskningsrådets ledelse:

«En ensom hane. Gratulerer til dere alle», skriver en kvinne.

«Fornøyd med kjønnsbalansen?» spør en mann.

«Når vi ser maktbalansen i samfunnet - generelt - så blir i det minste kvinnedominansen her et framskritt», mener en kvinne.

«Kjønnsbalansen burde vært bedre. Fifty/fifty bør være mulig», kommenterer en annen kvinne.

Powered by Labrador CMS