Debatt ● Tone Rustøen og Anners Lerdal

Sykepleien må ikke avakademiseres

Vi vet at utvikling av ny praksis og forskningsbaserte tjenester har en positiv innvirkning på pasienters helse. Derfor kan vi ikke gå med på en avakademisering av et av de viktigste yrkene i Norge.

— Vi har nå sykepleiere med kompetanse til å gjennomføre kvalitetssikringsarbeid, forbedringsarbeid med metoder som gjør at vi kan stole på resultatene, skriver forfattene.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Forskning- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) har nylig uttalt at akademisering av profesjonsutdanningene har fått for stor plass på bekostning av erfaringskunnskap. Han omtaler dette som en akademiserings-grøft

Høyere utdanning innen helseprofesjonene beskrives enda en gang i negative ordelag, og denne gang fra «vår» minister.

Vi kunne ikke vært mer uenige. 

Sykepleiere har endelig fått en karrierevei fra bachelor til ph.d. i likhet med andre profesjoner og utdanninger i Norge. Vi har nå sykepleiere med kompetanse til å gjennomføre kvalitetssikringsarbeid, forbedringsarbeid med metoder som gjør at vi kan stole på resultatene. Helsetjenesten er faktisk pålagt å drive kvalitetssikringsarbeid. 

Flere sykepleiere forsker nå på uløste pasientnære problemstillinger og utvikler nye forskningsbaserte helsetjenester. Ny kunnskap har medført en forbedring av praksis, og avvikling av praksis som ikke har hatt den positive effekten vi har trodd den har hatt. 

Vi ser en utvikling av ny praksis og tjenester som er forskningsbaserte og som vi nå vet har en positiv innvirkning på pasienters helse.

Klinisk forskning er med på å sikre at pasientene får kunnskapsbasert og kostnadseffektiv behandling. Dette er en viktig forutsetning for utvikling av bærekraftige helsetjenester for fremtiden. 

Da kan vi ikke gå med på en avakademisering av et av de viktigste yrkene i Norge.

Powered by Labrador CMS