Rødt-moxnes

Tar opp omstridt OsloMet-avtale med statsråd Asheim

— Rektor Rice stiller seg på velferdsprofitørenes side, men det virker ikke som han forstår det selv. Jeg vet i grunnen ikke hva som er mest bekymringsfullt av de to tingene, sier Bjørnar Moxnes.

Partileder for Rødt, Bjønar Moxnes, spør om OsloMet-rektor Curt Rice har fått med seg det som har skjedd rundt selskapet Norlandia, som rektoren nå har inngått intensjonsavtale om å samarbeide med.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes, er forundret over at rektor Curt Rice på vegne av OsloMet har inngått intensjonsavtale med det private selskapet Norlandia Health & Care Group (NHC Group).

Han har også merket seg at avtalen har vakt reaksjoner internt ved universitetet.

— Jeg lurer på om rektor Curt Rice har fått med seg at det er en massiv motstand mot aktiviteten til dette selskapet i offentligheten. Og om han har fått med seg de kritikkverdige forhold som er avdekket i media rundt dette selskapet, sier Bjørnar Moxnes.

Bindinger til selskapet?

tar Moxnes opp OsloMets intensjonsavtale med forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og spør hva som er statsrådens syn på at et offentlig finansiert universitet gir akademisk legitimitet til et multinasjonalt kommersielt selskap.

I tillegg spør han:

«Kan statsråden forsikre at denne avtalen ikke etablerer noen økonomisk binding mellom det offentlige universitetets uavhengige forskere og et privat konsern som har sterke kommersielle interesser i utformingen av den velferdspolitikken som OsloMet forsker på?»

— Ved OsloMet går vi verken på akkord med våre forskningsetiske retningslinjer eller vår faglige integritet, sier viserektor Per Martin Norheim-Martinsen.

Jeg syns det er meget spesielt at rektor på et av landets største universiteter ikke ser at dette samarbeidet er svært kontroversielt og dypt problematisk.

Bjørnar Moxnes, stortingsrepr. Rødt

Rødt-lederen trekker fram at han synes det er veldig spesielt at OsloMet, som selv er en sentral leverandør inn i norsk velferdsdebatt, samtidig skal samarbeide med et privat selskap som har en kommersiell interesse i at debatten er vridd en spesiell retning.

— Jeg lurer da på hva slags bindinger som kan oppstå mellom forskerne og dette selskapet, sier Moxnes.

Betent politisk spørsmål

Fakta

NHC Group

  • NHC Group består av selskapene Hero, Aberia, Norlandia og Norlandia preschools.
  • Ifølge selskapets sider er de til stede i Norge, Sverige, Finland, Nederland, Tyskland og Polen, og har over 8.000 ansatte.
  • Selskapet Norlandia er det som kanskje har fått mest omtale for deres drift av barnehager, pasienthotell, sykehjem, hjemmetjenester og medisinsk klinikk.
  • Skriver på sine nettsider at de driver velferdstjenester innen barnehage, helse, omsorg, avlastning og integrering.

Kilde: NHC Group

— Ved å inngå denne intensjonsavtalen med Norlandia tar Curt Rice stilling i et betent politisk spørsmål der det store flertallet i befolkningen er uenig med han. Flertallet ønsker nemlig å fase ut de kommersielle selskapene fra barnehager, eldreomsorg og barnevern, sier Moxnes og legger til:

— Rice stiller seg på velferdsprofitørenes side, men det virker ikke som han selv forstår det. Jeg vet i grunn ikke hva som er mest bekymringsfullt av de to tingene.

Rødt-lederen viser blant annet til en sak fra Moss som også preget valgkampen i 2017, der forholdene for eldre på sykehjem sto i fokus. Han trekker også fram eksempel fra Oslo kommune der ansatte som gikk fra Norlandia som arbeidsgiver til kommunen gikk opp 40.000 kroner i lønn.

— OsloMet utdanner de som skal jobbe under slike forhold. Jeg syns det er meget spesielt at rektor på et av landets største universiteter ikke ser at dette samarbeidet er svært kontroversielt og dypt problematisk, understreker Moxnes.

— Kontroversielt selskap

OsloMet selv beskriver at hensikten med intensjonsavtalen som ble signert i slutten av oktober er et «bredt samarbeid om forskning, undervisning og praksis».

Det skal jobbes «for et bredt samarbeid med fagmiljøene om undervisningsopplegg, FoU-prosjekter, og avtaler om praksisplasser».

Overfor Khrono påpeker Moxnes at NHC Group er et multinasjonalt kommersielt selskap eid av milliardærbrødrene Kristian og Roger Adolfsen.

— Selskapet har spesialisert seg på å hente ut privat profitt av offentlige velferdsbudsjetter, det være seg barnehager, sykehjem eller barnevern, sier han.

Han legger til at forretningsmodellen til selskapet er ytterst omstridt i befolkningen.

— Et flertall av norske velgere ønsker å fase ut kommersielle interesser fra barnehager, sykehjem og barnevern, skriver Moxnes i sitt innlegg til statsråd Asheim og refererer til en undersøkelse gjort av Ipsos i mars 2019.

Moxnes understreker i sitt spørsmål og også overfor Khrono at NHC Group derfor ikke bare er et kommersielt selskap, men også en kontroversiell politisk aktør som kontinuerlig forsøker å påvirke den offentlige debatten om velferdsstaten i en retning som tjener eiernes forretningsdrift.

— Det framstår derfor spesielt at et offentlig finansiert universitet går inn for å gi dette politisk kontroversielle selskapet akademisk legitimitet. Ikke minst fordi OsloMet er en viktig leverandør av forskning og kunnskap om velferd og velferdssamfunnet til den offentlige debatten og til beslutningstakere, skriver Moxnes til Asheim.

— Tillegger OsloMet politiske motiver

Viserektor Per Martin Norheim-Martinsen ved OsloMet.

Per Martin Norheim-Martinsen er viserektor for forskning og utvikling ved OsloMet og svarer på vegne av rektor og OsloMet i denne saken.

— Bjørnar Moxnes i Rødt stiller Henrik Asheim spørsmål om politikken rundt internasjonale selskaper og bruk av private velferdsleverandører. I uttalelsene fra Moxnes kan det se ut til at han tillegger OsloMet politiske motiver. Det er i tilfelle feil, svarer Norheim-Martinsen i en e-post.

— Dette er politiske spørsmål som avgjøres av politikerne og som vi som et offentlig universitet ikke har synspunkter på. Vi forholder oss til politiske myndigheters styringssignaler der økt samarbeid med arbeids- og næringslivet er et viktig mål. Vår intensjonsavtale med NHC er en del av dette, slik vi også har samarbeid med en rekke andre aktører, offentlige og private, framholder viserektoren.

Norheim-Martinsen kan forsikre Moxnes og andre om at OsloMets forskning er uavhengig.

— Det gjelder både i vår egen forskningsaktivitet, og i oppdragsforskning, som vi har lang erfaring med. Disse prinsippene vil være førende i samarbeidet med NHC, slik det er i alt annet samarbeid vi inngår i, sier han.

Studentoppgaver og forskningsprosjekter

Khrono har fått innsyn i intensjonsavtalen mellom OsloMet og NHC Group.

I punkt 1.1 om bakgrunn står det blant annet:

«Partene ønsker å etablere et samarbeid knyttet til undervisning, forskning og innovasjon (heretter kalt "partnerskapsavtalen"). Dette omfatter blant annet studentoppgaver på bachelor, masternivå, praksis, etter- og videreutdanning og forsknings- og innovasjonsprosjekter.»

Og i punkt 1.3:

«Partene har til hensikt å erstatte denne avtalen med flere og mer utfyllende samarbeidsavtaler der det er enighet om at det er grunnlag for videre arbeid med partnerskapet. »

Powered by Labrador CMS