Debatt Helge Høivik

Tre faktorer drar i samme retning for utviklingen i høyere utdanning

Nå «flytter» lærer selv inn i skjermen, skriver kronikkforfatteren.

Videostudio på skrivebordet og kunstig intelligens for forfatterskap er to av utviklingsdriverne i høyere utdanning, skriver Helge Høivik. Det amerikanske Minerva-universitetet er heldigitalt selv uten korona.
Videostudio på skrivebordet og kunstig intelligens for forfatterskap er to av utviklingsdriverne i høyere utdanning, skriver Helge Høivik. Det amerikanske Minerva-universitetet er heldigitalt selv uten korona.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det er nå tre faktorer som alle drar i samme retning når det gjelder videre utvikling i høyere utdanning. Men her handler det ikke om de sedvanlige visjoner og utredninger eller reorganisering og andre administrative grep. Vyer og virksomhet bidrar selvsagt noe. Men nå er det tre andre tre drivere og de ligger dypere enn som så. Det er produksjonsmodellen selv som støpes om.

Den ene av de tre driverne er den pågående covid-19-epidemien. De høyere utdanningsinstitusjonene har lagt om til fjernundervisning og redusert omgang på campus. Heisen til 8. etasje der jeg har jobbet ved OsloMet tar nå kun en av gangen og kun oppover. Alle må ta trappene ned.

Universitetslærerne har lært mer om undervisning på distanse enn gjennom mange år. Administrativt personale som stort sett gikk på jobb før mars, har oppdaget at de får mer arbeidsro om de kan veksle med hjemmekontor.

Den andre av de tre driverne har utviklet seg siden 1980-tallet i rykk og napp. Epidemien har vært et tydelig rykk. Det illustreres best med videoprogrammet Zoom. Andre løsninger fra Google og Microsoft blir nå reprogrammert for å vinne tapt terreng.

Men jeg tror at det viktigste med Zoom er ikke on-line-møtene i sanntid. Det er den sjeldent velutformede muligheten til å lage korte undervisningsvideoer.

Inntil Zoom kom med sin videoløsning i testversjon nå i sommer, måtte man legge en god del arbeid i produksjonen og organiseringa med høye transaksjonskostnader. Det var vanlig å gå i et ferdig bestykket studio etter avtale med videografer og læringsdesignere. Det viktigste formatet har vært såkalt grønnskjerm-teknikk eller fargeavkoding (chormakeying).

Dette kjenner vi fra værmeldingen på TV. Presentatøren står (eller sitter i Zoom) foran en ensfarget, - gjerne grønn -, bakgrunn. I opptaket blir grønnfargen erstattet med et andre bilder eller video. Det ser ut som presentatøren står foran dette bildet. Grønt er et populært fargevalg fordi fargekoden ligger lengst unna hudfarge. Ellers ville personene framstå som «usynlige».

Det Zoom-programmet demonstrerer er nå at datamaskiner, web-kameraer og mikrofoner er blitt så kraftfulle at de kan gjennomføre chromakeying utenfor studio, dvs. hjemme hos folk eller på vanlig kontor. Da kan lærer lage halvt og nesten helt profesjonelle video-opptak av Powerpoint-presentasjon på hjemmekontor.

Nå «flytter» altså lærer selv inn i skjermen.

Helge Høivik

Dette kan stilles opp mot undervisningsformatet som har utviklet se de siste årene. Der står lærer står ved siden av en storskjerm i auditoriet og snakket om det som vises fram. Men nå «flytter» altså lærer selv inn i skjermen. Det skjer i sanntid eller som opptak for lagring og avspilling på et sentere tidspunkt.

Den tredje faktoren kalles GPT-3. Bokstavene står for Generative Pre-trained Transformer. Det er utviklet av firmaet Open AI. 3-tallet betyr at dette er tredje generasjon og kom nå i sommer. Den representerer et kvantesprang i kvalitet.

GPT produserer språklige strukturer med kvalifisert syntaks, semantikk og pragmatikk, - f.eks. artikler, nyhetsmeldinger, dataprogrammer osv. Man oppgir en setning eller stikkord samt føringer hva gjelder sjangerkrav eller hva slags forfatterstemme man vil etterlikne. Dataprogrammet produserer tekst som ligger uhyggelig nær det menneskeskapte.

Microsoft gikk tidligere inn med 1 milliard dollar i støtte og har nå tatt kontroll over det som skulle være åpen kildekode. Men andre kan fortsatt bruke systemet via en liste av funksjonskall, - API (Application Program Interface).

Jeg tror derfor at vi snart vil se at Windows 365 vil kjenne forfatterens faglige engasjement og orientering gjennom Azure AI. Azure er jo Microsofts infrastruktur som følger nøye med på hva vi alle skriver og regner på når vi bruker dette systemet.

Forelesningene blir ikke hva de var.

Helge Høivik

Det vi da vil se er at vi kan skrive inn noen stikkord til Powerpoint eller Word. GPT vil svare med forslag til flere varianter til hele artikler eller lysarkserier slik Word foreslår ordretting og Powerpoint nå foreslår ulike typer layout på basis av 2-3 bilder og en tittel.

Lærer vil da se over. Det lukes og justeres litt. Så vil han eller hun renske halsen og holde en online forelesning med lysarkene som stikkord og teleprompt. Det sendes ut i sanntid eller lagres for videre bearbeiding i en digital lærebok eller kompendium.

Forelesningene blir ikke hva de var. Ikke høyere utdanning heller.

Powered by Labrador CMS