Debatt ● Arbeidsutvalget i Det nasjonale publiseringsutvalget

Tre råd i et uoversiktlig publiserings­landsskap

Publiseringslandsskapet er i endring. Det kan være vanskelig å finne ut hva som er gode tidsskrifter, hva som er åpne tidsskrifter, og hvilke tidsskrifter som er røvertidsskrifter. Vi har tre råd.

Råd nummer 3: «Husk at kanalregistret bare gjelder kanal», minner Det nasjonale publiseringsutvalget om. — Artiklene må vurderes for seg.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Råd 1: Bruk kanalregistret. Kanalregistret er en oversikt over publiseringskanaler, dvs tidsskrifter, serier og forlag. Kanalregistret gir informasjon om hvorvidt et tidsskrift er anbefalt som vitenskapelig publiseringskanal. Det er fire nivåer i registret:

  • Nivå 1 tilfredsstiller minimumskravet til vitenskapelighet (ekstern fagfellevurdering, vitenskapelig redaksjon og minimum nasjonal forfatterkrets).

  • Nivå 2 er det høyeste nivået og omfatter de ledende kanalene i et fagområde.

  • Nivå 0 kan bety at tidsskriftet enten ikke er et vitenskapelig tidsskrift, at tidsskriftet ikke er foreslått til nivå 1 eller at det har blitt vurdert og avslått til nivå 1 fordi det ikke tilfredsstiller kravene til vitenskapelighet.

  • Nivå X er tidsskrifter der det er usikkert om kravene til vitenskapelighet er oppfylt. Disse markeres som nivå X mens de er til vurdering.

I tillegg har kanalregistret nyttig informasjon blant annet om hvorvidt tidsskriftene er åpne, om de omfattes av publiser og les-avtaler og om hvilke institusjoner som er med på avtalene. Her kan du søke i kanalregistret

Det er publiseringsutvalget og fagfeller i utvalgets fagorganer som vurderer tidsskriftenes kvalitet, hvilke tidsskrift som skal rangeres som nivå 2, og som tar beslutninger om tidsskrifter som er til vurdering (nivå X). Oversikten over hvilke personer som er med på vurderingene i det enkelte fag finnes på NPI-nettsiden

Råd 2: Meld inn bekymringer. For at kanalregistret skal være en god oversikt over hvilke kanaler som kan anbefales som vitenskapelige trenger vi hjelp. Det er avgjørende for kanalregistrets kvalitet at forskere eller andre melder inn dersom de opplever noe som gjør at de blir usikre på om et tidsskrift holder vitenskapelig kvalitet. Det kan være egne opplevelser i en reviewprosess som skaper uro om kvaliteten, at noe lugger når man leser artikler i tidsskriftene, eller annet.

Når et tidsskrift mottar en bekymringsmelding, innhenter publiseringsutvalget råd fra fagorgan/publiseringskomiteer før et tidsskrift plasseres på nivå X. Det er publiseringsutvalget som avgjør om et tidsskrift på nivå X oppfyller kravene til vitenskapelighet (nivå 1), eller om de skal plasseres på nivå 0.

Her har du oversikt over hvilke kanaler som er på nivå x i dag

Ønsker du å legge inn en bekymringsmelding i Kanalregisteret må du opprette en bruker, søk deretter opp tidsskriftet du vil kommentere og velg deretter «ny kommentar».

Råd 3: Husk at kanalregistret bare gjelder kanal. Artiklene må vurderes for seg. Det finnes gode artikler i tidsskrifter på nivå 0 og X, og det finnes dårlige artikler i nivå 1 og nivå 2-tidsskrifter. Når artikler vurderes, eller forskeres kompetanse skal vurderes, er det de faktiske publikasjonene og ikke kanalene de er publisert i som må vurderes.

Powered by Labrador CMS