uib ekstra styremøte

UiB: Ekstern granskning av Knudsen-saken forberedes

UiB-styret vedtok lille julaften å sette i gang en ekstern granskning av den såkalte Knudsen-saken, der rektor Dag Rune Olsen jobbet for at UiB skulle overta et selskap eid av tidligere NHO-topp Tom Knudsen, for inntil 20 millioner kroner.

Rektor og styreleder Dag Rune Olsen, fikk knallhard kritikk fra styret for sin håndtering av prosessen der UiB vurderte å kjøpe et selskap som skulle utvikle en arbeidslivsportal etter ide fra eks-NHO-direktør Tom Knudsen. Her i ekstraordinært styremøte lille julaften.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter ramsalt kritikk av rektor og styreleder ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, fra flere styremedlemmer vedtok universitetsstyret å nedsette et hurtigarbeidende utvalg som skal gjennomgå mandatet for en ekstern gransking.

Deretter skal styret ta stilling til mandatet og beslutte selve granskningen.

Rektor Dag Rune Olsen fikk en rekke krasse og kritiske spørsmål om sin håndtering av prosessen med Tom Knudsen og prosjektet som handlet om etablering og utvikling av en arbeidslivsportal som skal koble sammen studenter og arbeidslivet for å gi praksis, blant annet.

Fakta

Olsen/Knudsen-saken Universitetet i Bergen

  • I perioden januar til oktober 2020 har tidligere regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland og rektor Dag Rune Olsen ved UiB jobbet for å få til en avtale der Knudsens selskap Praktikk AS skulle etablere en arbeidslivsportal
  • Planen var at UiB skulle overta selskapet inkludert teknologien, og at Tom Knudsen skulle fortsette som daglig leder i Praktikk AS til han gikk av med pensjon.
  • Avtaleforslaget ble underkjent både av UiBs økonomiavdeling og direktør, senere også av Kunnskapsdepartementet.
  • Da overtakelsesplanene måtte skrinlegges, fikk Tom Knudsen i stedet et engasjement på et halvt år ved UiB, der han hever over 1,1 millioner i lønn
  • UiB har i ettertid betalt 540.000 kroner eksl.mva for å dekke medgåtte utgifter i Tom Knudsens og Dag Rune Olsens forsøk på å starte selskapet Praktikk AS, som etter planen skulle drive arbeidlivsportalen i UiB-regi med Tom Knudsen som daglig leder.
  • Samtidig har UiB valgt å gå videre med arbeidslivportalarbeidet i egen regi og har finansiert et forprosjekt i Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, som allerede har en nasjonal arbeidslivsportal.
  • Den nasjonale arbeidslivsportalen ble til etter intitiativ fra OsloMet som i samarbeid med Unit har brukt to år på å utvikle den, og portalen ble formelt overlevert til Unit i juni 2020.
  • Tom Knudsen er er nå tilknyttet SLATE, et globalt senter for læringsanalyse ved Universitetet i Bergen. Der skal UiB ifølge direktør Kjell Bernstrøm undersøke om Knudsens portalidé er relevant for UiBs arbeidslivsportal-prosjekt som etter planen nå skal inngå i Units videreutvikling av sin portal.
  • Universitetsstyret ble orientert om saken i et ekstraordinært styremøte 23.desember 2020. Mye er fortsatt uklart i saken.
  • Styret vedtok å sette i gang en ekstern gransking av saken.

— Jeg synes hele denne prosessen fra starten har hatt en rar tilnærming. Hvorfor starter UiB et arbeid med det som kalles en arbeidslivsportal sammen med et enkeltmannsforetak? Hele prosessen har svekket UiBs tillit, og jeg vil gå inn for at det gjøres en uhildet, ekstern gransking av prosessen, sa styremedlem Bjørn Haugland i det ekstraordinære digitale styremøtet lille julaften.

Eneste sak på styrets dagsorden var nettopp Olsens forhandlinger med eks-NHO-topp Tom Knudsen som har pågått i store deler av 2020.

Forhandlingene ble stoppet av universitetets administrasjon, men UiB har likevel i ettertid måtte betale ut over en halv million kroner til Knudsens nystartede selskaper og andre samarbeidspartnere, samtidig som de har ansatt han i en rådgiverstilling lønnet med godt over millionen i årslønn.

Flere ville ha granskning

Etter svært mange kritiske spørsmål til rektor Dag Rune Olsen tok også flere styremedlemmer til orde for en ekstern granskning.

Spørsmålene handlet om hvorfor man i det hele tatt innlot seg med et enkeltmannsforetak og Tom Knudsen og hvilke forpliktelser som førte til at UiB valgte å utbetale 540.000 til dekning av kostnader Tom Knudsen hadde hatt i prosessen i tillegg til kostnader med tilrettelegging av prosjektet.

Styremedlem Petter Erling Bjørstad var også meget kritisk.

— Jeg stusser egentlig på hva man tenkte å kjøpe her. Om det var snakk om 3 millioner bare for ideen, må det være en skrekkelig god idé. Og en matching mellom studenter og praksistilbydere er jo ikke noen ny ide. Dette forstår jeg ikke, og støtter forslaget om en ekstern gjennomgang, sa Bjørstad.

Et kjernepunkt for styret ble utbetalingen av 540.000 kroner etter at avtaleforhandlingene var stoppet. Som skulle dekke deler av Tom Knudsens kostnader i prosessen i tillegg til en del andre utgifter som også var knyttet til prosjektet som Knudsen hadde initiert.

— For meg blir det helt sentralt hva som er bakgrunnen for at UiB må utbetale 540.000 kroner selv om en avtale om kjøp av Knudsens selskap ikke ble noe av. Det er vel normalt at partene bærer sine egne kostnader om det ikke blir noen videre avtale. For meg er dette nesten uforståelig, fortsatte styremedlem Bjørn Haugland.

Støttet seg på direktøren

Rektor Dag Rune Olsen måtte støtte seg på direktør Kjell Bernstrøm når det gjaldt bakgrunnen for utebetalingene.

— Knudsens advokat mente de hadde krav mot UiB som følge av dialogen som hadde vært i prosessen. Det er UiBs advokat som har forhandlet frem denne avtalen, og han mente også at det følger av god forretningsskikk å dekke noen av kostnadene når det ikke ble noe av avtalen, sa Kjell Bernstrøm.

Jeg stusser egentlig på hva man tenkte å kjøpe her. Om det var snakk om 3 millioner bare for ideen, må det være en skrekkelig god idé.

Petter Erling Bjørstad, styremedlem UiB

Etter en lukket seanse til slutt vedtok UiB-styret å nedsette et hurtigarbeidende utvalg som skal utforme et nærmere mandat for granskningen.

Påtroppende UiB-direktør Robert Rastad skal identifisere administrative ressurser til arbeidet med mandatet. Inntil Rastad tiltrer er det assisterende direktør Tore Tungodden som skal sørge for ressurser til det utvalget.I utvalget sitter styremedlemmene Marianne Møgster, Kjersti Fløttum og Gard Aasmund S. Johanson.

Uhildet

Styremedlem Bjørn Østbø stilte også flere kritiske spørsmål til Dag Rune Olsen. Han sluttet seg også til kravet om en gjennomgang.

— Det er helt vesentlig at gjennomgangen blir gjort av uhildete instanser som ikke har vært en del av denne prosessen.

Styremedlem Marianne Møgster mente at saken ikke lenger handlet om prosjektet bunnet i en god ide eller ikke.

— Nå handler det om håndteringen som jeg ikke skjønner noe av. Fagmiljø ble satt på sidelinjen, råd ble ikke fulgt og til slutt betaler UiB ut 540.000 som vi ikke skjønner grunnlaget for, sa Marianne Møgster som også ville ha en ekstern granskning.

Ikke tillitvekkende

Rektor Dag Rune Olsen forsøkte å besvare spørsmålene, men måtte også på flere punkter innrømme at prosessen skulle vært lagt inn i et bedre spor tidligere.

Han tok også på sin kappe at Tom Knudsen skulle ha fått forventninger som gjorde at UiB senere følte seg forpliktet til å dekke noen av hans kostnader, selv om det aldri ble noen avtale om oppkjøp.

— Jeg er enig i at den totale økonomien i prosessen ikke er tillitvekkende. Det må jeg bare påta meg ansvaret for, sa Dag Rune Olsen.

Da styret skulle gå gjennom detaljene i 540.000 kroner som er utbetalt til dekning av Tom Knudsens selskaper, samt andre kostnader i prosessen, ble styremøtet lukket.

Direktør Kjell Bernstrøm begrunnet lukkingen med at en detaljgjennomgang «ville gripe langt inn i en persons privatøkonomi».


Kritiske spørsmål på sin plass

Rektor Dag Rune Olsen mener styrets kritiske spørsmål var på sin plass.

— Styret hadde behov for en gjennomgang av saken, ikke minst på grunn av de store medieoppslagene som har vært. Denne saken har ikke vært fremmet for styret før, den kom til deres kunnskap gjennom mediene og de hadde derfor et stort behov for å bli opplyst. Som det fremgår av styrevedtaket er dette en kompleks sak å få grep om, derfor gikk styret også inn for å få en ekstern uavhengig gjennomgang, sier Olsen.

— Hva tenker du om de mange kritiske spørsmålene som ble stilt ?

— Jeg tenker at det er bra. En av styrets viktigste funksjoner er å føre tilsyn med ledelsen ved universitetet. Jeg er selv leder i styret og samtidig toppleder, derfor er dette en ekstra krevende prosess hos oss. Men i dag synes jeg styret utførte oppgaven på en forbilledlig måte ved å være kritiske og grave for å forsøke å komme til bunns i denne saken, sier Dag Rune Olsen.

Powered by Labrador CMS