kanidatundersøkelse

Universitetet bidrar til befolkningsvekst i Agder

14 prosent flere enn de som kommer fra Agder bosetter seg i fylket etter endt utdanning ved Universitetet i Agder.

Kandidatundersøkelsen ved Universitetet i Agder viser at studentene bidrar til netto befolkningsvekst i Agder.
Publisert Oppdatert

Mer enn 8 av 10 sørlendinger som studerer ved Universitetet i Agder (UiA) blir i regionen etter endte studier, mens litt mer enn 3 av 10 fra andre steder i landet fortsetter å bo i Agder når de er ferdig med studiene.

Dermed har antall tidligere UiA-studenter som bor og jobber i Agder i dag, sammenlignet med antallet som bodde i regionen før de begynte å studere, gitt en netto tilvekst på 14 prosent de siste årene, går det fram av Kandidatundersøkelsen som UiA og analyseselskapet Ideas2evidence la fram mandag.

I alt har 8350 tidligere studenter som avsluttet studiene i perioden 2019 til 2022 svart. Svarprosenten er 44 prosent.

Størst tilvekst er det i den største byen, Kristiansand, og noe mindre i de i østre del av Agder, slik som Grimstad, Arendal og Risør. Enkelte steder er det negativ tilvekst, det gjelder Setesdal og Lister-regionen.

Fornøyd med tilflytting

Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA, Gøril Hannås, er fornøyd med at kandidatene fra UiA bidrar til 14 prosent netto befolkningstilvekst. Tilsvarende tall sist gang undersøkelsen ble gjennomført, for tre år siden, var 8 prosent.

— Det er veldig positivt, spesielt på grunn av det stramme arbeidsmarkedet vi har, behovet for kompetanse og for satsingene vi har i regionen, sa hun da undersøkelsen ble lagt fram mandag ettermiddag.

Det er ulike grunner til at en del flytter fra Agder etter studiene. Flest oppgir at det var planen allerede før de begynte å studere, og mange vil bo nærmere familie og nettverk. I studieåret 2021 hadde 52 prosent av studentene opprinnelig hjemsted utenfor Agder.

— Samtidig viser svarene at flere egentlig kunne tenkt seg å bli i Agder, men opplever blant annet jobbmarkedet som dårlig eller at det er bedre karrieremuligheter andre steder. Her har regionen et viktig ansvar for å gjøre det mer attraktivt å bli værende, sier Hannås på uia.no.

Det er likevel ikke sikkert at like stor andel blir boende i Agder etter at det har gått en tid. Undersøkelsen viser at netto tilvekst for kandidater som avsluttet studiene i 2022 er betydelig høyere enn for de tidligere avgangsårene. Dermed kan man regne med at flere av kandidatene i 2022-kullet vil flytte ut av Agder etter hvert og den positive tilflyttingsraten falle, påpekes det.

9 av 10 i jobb etter et år

Halvparten av tidligere UiA-studenter melder at de fikk jobb før de var ferdige med studiene, mens 77 prosent fikk jobb innen tre måneder etter fullført grad. Innen ett år hadde 9 av 10 fått jobb, viser undersøkelsen.

76 prosent svarer at jobben de har fått er relevant, mot 87 prosent i 2019.

— I en tid som preges av store omstillinger, må vi kontinuerlig jobbe for å gjøre utdanningene våre relevante for arbeidslivet. Undersøkelsen viser også at flere ønsker fremtidsrettet etter- og videreutdanning, noe vi satser sterkt på og vil fortsette med, sier Hannås.

Powered by Labrador CMS