Debatt klungtveit og TARALDSEN

Vi skal være uunnværlige og må tas på alvor

Tallene fra Nokuts studiebarometer viser at grunnskolelærerstudentene og sykepleierstudentene er de aller minst fornøyde studentene i hele landet.

— I en fremtid med en kritisk mangel på både kvalifiserte og motiverte sykepleiere og lærere vil det være svært utfordrende å holde hjulene i samfunnet i gang, skriver innleggsforfatterne.
— I en fremtid med en kritisk mangel på både kvalifiserte og motiverte sykepleiere og lærere vil det være svært utfordrende å holde hjulene i samfunnet i gang, skriver innleggsforfatterne.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Studentene og de nyutdanna flykter fra studiet og yrket. Nå er det bare bedre finansiering som kan snu en skremmende trend.

Vi beveger oss inn i en varslet krise. Uten lærere i barnehager og skoler som møter barna våre, og sykepleiere som møter oss alle når vi er syke og sårbare, vil resten av samfunnet være skadelidende.

I en fremtid med en kritisk mangel på både kvalifiserte og motiverte sykepleiere og lærere vil det være svært utfordrende å holde hjulene i samfunnet i gang. Vi er uunnværlige, og det er ikke en floskel.

I dag kom det igjen nedslående tall om fremtidens sykepleiere og lærere. Våre antagelser stemmer. Vi har meldt varsko, og i år var igjen tallenes tale ikke til å ta feil av. De aller minst fornøyde studentene i landet er de som er studenter ved landets sykepleierutdanninger og grunnskolelærerutdanninger.

Vi som representerer landets sykepleierstudenter og lærerstudenter har fått bekreftet bekymringen vår, men heller ikke i år er vi overrasket. Vi vet hva tallene kan bety - frafall fra studiene, og ikke minst frafall fra yrkene.

Vi som representerer landets sykepleierstudenter og lærerstudenter har fått bekreftet bekymringen vår, men heller ikke i år er vi overrasket.

Innleggsforfatterne

Det mangler ikke på lovord: Flere studieplasser til sykepleierutdanningene. Nye strategier for kvalitet i lærerutdanningene. Applaus. Bedre lærere. Enda flere studieplasser. Dere er landets viktigste studenter. Flere lærere. På vegne av våre medlemmer ved grunnskolelærer- og sykepleierutdanningene trenger vi ikke flere løfter, og gode ord.

Vi trenger politikere som tar dagens tall på det største alvor. Tallene forteller en viktig sannhet om våre utdanninger. Studiene er ikke gode nok, og vi, som er studenter, er ikke fornøyde nok. Vi tror at de som er fornøyde, de som opplever relevans i studiet, og som lærer mye, blir værende i utdanningen og i yrket.

Det er verdens beste yrker vi skal ut i. Vi skal få muligheten til å gjøre store forskjeller for mange, vi skal få redde liv, og møte liv som skal leves. Vi skal være helt uunnværlige for alle dere. Men da må politikerne og ikke minst statsråd Borten Moe lytte til studentenes klare tale fra Studiebarometeret.

Våre utdanninger trenger bedre finansiering, penger på bordet, og bare da kan utdanningsinstitusjonene kan gi oss utdanninger av kvalitet, slik at vi blir i både utdanning og yrke. Kunsten å lytte kan være krevende, men framtiden vår har ikke råd til annet enn at den nye regjeringen lytter til studentenes klare tale.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS