stortingsvalg 2021 thomas helland-hansen

Vi vil ha politikere som er på lag med studentene!

Til du som er student og leser dette - bruk stemmeretten din, for den har mye å si! Og til du som kanskje er stortingskandidat, statsråd, partileder, folkevalgt - husk at vi ser deg.

Ved årets Stortingsvalg må politikerne ta studentene på alvor og prioritere dem, mener leder for Studentparlamentet i Bergen, Thomas Helland-Hansen. Bildet er fra et landsmøte i NSO
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

VALGKAMP| Det er valg i år, og studenter over hele landet skal gå til valgurnene, mange av de for aller første gang. Vi forventer at politikerne som stiller til valg - og regjeringen som skal styre landet etter valget - tar studentenes krav på alvor.

Det siste året har mildt sagt vært et spesielt år, ikke minst for oss studenter som har fått oppleve konsekvensene av pandemien og blitt nødt til å tilpasse oss en langt i fra ideell studiehverdag. Dagene med sosial og interaktiv læring sammen har i mer eller mindre grad vært erstattet av digitale forelesninger og seminarer på knøttsmå hybler. Jeg og tusenvis av andre studenter i Bergen har fått merke dette, og det normalt yrende studentlivet på Høyden har uteblitt over lengre tid.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Heldigvis er det glade dager på horisonten. Svært mange studenter har nå blitt vaksinert, og vi går forhåpentligvis mot lysere tider med lavere smittetall og et enda mer åpent samfunn. Én ting som er et absolutt faktum er at vi også skal få bruke vår stemmerett igjen ganske snart. Snart er det stortingsvalg, og i det valget må studentstemmen stå sterkt.

Jeg, likesom resten av representantene for studentdemokratiene, vet godt hvor viktig den demokratiske stemmen er. Vi bruker stemmeretten for å fremme våre saker, og velge representanter som vil ta opp sakene våre i demokratiets haller. Norge har flere studenter enn noensinne, og i år kommer svært mange av oss til å bruke stemmeretten sin. Da er det mitt håp at de som ender opp med å styre landet etter valget tar hensyn til studentenes ønsker, og staker ut en tydelig kurs for fremtiden.

Valget 2021 må bli et valg for studentenes psykiske helse, trivsel og velvære. Vi må snakke mer om den psykiske helsekrisen vi står i. Årets SHoT-undersøkelse har vært begredelig lesning for oss alle: over halvparten av norske studenter varsler at de er ensomme, og svært mange melder også om psykiske plager. Men dette har ikke bare vært tilfelle under pandemien - det har vært et problem før pandemien, og kommer dessverre til å være en aktuell problemstilling også etter at vi er ute av den en dag.

Valget 2021 må bli et valg for studentenes psykiske helse, trivsel og velvære.

Thomas Helland-Hansen, leder for Studentparlamentet ved UiB

Studenters velvære og psykiske helse er nødt til å være en kjernesak for den kommende regjeringen. Saken har allerede stått på dagsordenen over lengre tid nå - og da særlig under pandemien - og dette er vi glade for, men det er mer som må gjøres.

Fag, forskning og høyere utdanning må prioriteres de neste fire årene. Det handler blant annet om å ta lærdommene av koronapandemien, og finne ut hvordan vi kan være bedre forberedt til liknende situasjoner i framtiden - men også stadfeste hva som har fungert, for eksempel med digitale verktøy. Framover må vi også se på hvordan vi kan bruke utveksling og praksis av høy kvalitet til å skape mer kunnskap og kompetanse, hvordan vi kan sørge for at studentenes stemmer blir hørt på veien mot høyere studiekvalitet, og hvordan vi kan sikre et variert tilbud som gagner hver enkelt student - for å nevne noe.

Dette er problemstillinger med mange svar, og vi ser fram til at en ny regjering vil prioritere slike utfordringer og gå i dialog med oss og studentdemokratiene for å skape gode løsninger. Det grønne fokuset må også stå sterkt. Vi står ovenfor en klimakrise, og denne utgjør en trussel mot menneskeheten som vi ikke kan la stå ubesvart. Nettopp forskning og høyere utdanning står sentralt i arbeidet for å løse klimakrisen, og skape det grønne skiftet som vi snakker så mye om.

Mange studenter og unge har et stort engasjement for klimasaken. I årene framover trenger bærekraft og miljø å få en større plass på lærestedene våre, i studieløpene og i forskningen. Dette har vi gjort på flere måter på UiB, for eksempel gjennom å sikre klimastipend for studenter som vil reise grønt på utveksling, eller å jobbe for å få bærekraft inn på innføringsemner.

Dette er tiltak som har noe å si for vår felles framtid. Akkurat som at klima- og miljøpolitikk må spille en viktig rolle i energi, transport, landbruk og andre områder, utgjør den også en sentral del av vår forsknings- og høyere utdanningspolitikk, og det er mitt håp at vår neste regjering deler dette synet.

De neste fire årene må studentene prioriteres. Til du som er student, og leser dette - bruk stemmeretten din, for den har mye å si! Og til du som kanskje er stortingskandidat, statsråd, partileder, folkevalgt - husk at vi ser deg. Vi ser dere, og håper dere vil ta dialogen med oss de neste fire årene og sørge for gode gjennomslag for en inkluderende, bærekraftig og kunnskapsrik framtid.

Godt valg!

Powered by Labrador CMS